Pár typů na výlet

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Tak nám v pátek 23.9. 2011 začal podzim a slunečních dnů nám už moc nezbývá. Proto se  polovina týmu Mistra Bucketa rozhodla jednu slunečnou sobotu využít k výletu. Její kroky vedly nejdříve do obce Svatý Jan pod Skalou, která se nachází v krásné přírodě národní rezervace  v okolí Karlštejna. Dostane se do ní po dálnici z Prahy směrem na Beroun. Obec je známá především jeskyní poustevníka...

Netolice: Studenti odhalují tajemství středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STUDENTI ODHALUJÍ TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKU   Netolice - Archeopark v Netolicích v těchto dnech ožil studenty Jihočeské univerzity, kteří pokračují v dlouholetém průzkumu, území obývaného již v období raného středověku českých dějin. Místo, kde se Archeopark nachází bylo jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století. Archeopark Na Jánu v Netolicích...

Egyptské mumie 5.5.-30.9.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Egyptské mumie v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur   Jsou tu prázdniny, tak se tým Mistra Bucketa vydal na výstavu do Prahy. Naše kroky směřovaly do Domu U Halánků, kde sídlí Náprstkovo muzeum a momentálně mimo stálé výstavy má výstavu egyptských mumií ze sbírek Národního muzea. Přinášíme vám z ní pár fotek. (Prosím omluvte kvalitu, fotit šlo pouze bez blesku.) mumie...

Výzkum Bechyně

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologický výzkum bechyňského náměstí V rámci rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Bechyni, kterou zajišťuje Město Bechyně, probíhá od května 2011 také smluvní archeologický výzkum. Ten vedou zaměstnanci Archeologického oddělení Husitského muzea v Táboře, pro něž geodetickou dokumentaci a aplikaci moderních prospekčních a analytických metod provádí Geo-cz s.r.o. pod vedením Jiřího Šindeláře....

Akce "a že ne a že jo" č.1 (leden 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
A ŽE NE A ŽE JO ANEB PŮLNOČNÍ VÝLET DO BECHYNĚ (leden 2011)                                              

Tříšov (říjen 2010)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
EXKURZE NA TŘÍSOV (říjen 2010)   V říjnu se uskutečnila další exkurze na oppidum Třísov s panem Chvojkou.  Jedná se o Keltské oppidum.                    

Třísov (prosinec 2009)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
EXKURZE NA TŘÍSOV   Keltské oppidum Třísov je jednou z nejvýznamnějších lokalit jihočeského pravěku. Keltové, reprezentovaní na českém území především kmeny Bójů, dosáhli v průběhu 2.století před Kristem vysoké společenské organizace, jeímž odrazem jsou opevněná sídliště předměstského typu - oppida. V síti českých oppid zaujímají důležité postavení lokality situované při řece Vltavě - Závist...

Pohřebiště z 12.století (23.6. 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ARCHEOLOGOVÉ OBJEVILI U KLEMENTINA POHŘEBIŠTĚ Z 12.STOLETÍ (23.6. 2011) Při rekonstrukci pražského Klementina objevili archeologové středověké pohřebiště z 12.století. Tedy z doby, kdy vládl například král ladislav II. nebo kdy byl postaven Juditin most. Hřbitov patřil k zaniklému rmánskému kostelu, který stál na Marinském náměstí. Archeologové vykopali i pozůstatky různých objektů a staveb z 10....

Karel IV. (2. července 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KAREL IV. A JEHO DOBA (2. července 2011) Císař Karel IV. byl jedním z nejvýznamnějších vládců středověké Evropy. Poznejte jeho dobu, významné osobnosti i jeho dílo. Právě on dal Praze nezaměnitelné kouzlo. Navštivte 2. patro karlova "triumfálního oblouku", Staroměstské mostecké věže, unikátní součást jeho velkolepého díla. Dne: 2.7. 2011, od 10:00-21:3 Místo: Karlův most, Praha 1 Vstupné:...

Alchymie rudolfísnké doby (2.7.2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRAŽSKÝ ADEPT - ALCHYMIE RUDOLFÍNSKÉ DOBY (2. července 2011) Duch magistra Kelleyho pobávý v Malostrancké věži. Prostory věže vás svou atmosférou přenesou do doby vlády Rudolfa II., kdy Prahu navštěvovali nejslovutnější alchymistě, astronomové a astrologové tehdejší doby. Dne: 2.7. 2011. od 10:00-21:30 Místo: Malostranská mostecká věž, Malá Strana, Praha 1 Vstup: 50,-

Středověká a novověká Praha (2.7.2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRAHA NA PŘELOMU STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU (2. července 2011) Pozdní  gotika a prohlídka renesace do metropole českého království. Zde se můžete seznámit s dobou, kdy končila pozdní gotika a do Prahy začaly pronikat ideály renesace a renesanční umění. Poznáte také, jaké bylo , když se naše městvo v 80. letech 16. století stalo sředem celého císařství, protože na Pražský hrad přesídlil velký mecenáš...

Středověká Praha (2. července 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STŘEDOVĚKÁ PRAHA (2. července 2011) Vznik Pražského hradu, Vyšehradu, Starého Města, Malé Strany, Hradčan a Nového Města a život tehdejších obyvatel. tato expozice se věnuje období od 9.-12.století, kdy se začíná rozšiřovat osídlení pražského území, a době od 13. a 14.století, kdy se pražská městská aglomerace stává významným evropských centrem. Den: 2.7.2011, od 9:00-17:30 Místo: Muzeum hl.m....

Praha v pravěku (2. července 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRAHA V PRAVĚKU (2. července 2011) Jak vypadali, kde bydleli, čím se živili, jak hospodařili, jak se  oblékali a zdobili pravěcí obyvatelé pražskkého území. Dozvíte se zde mnoho poutavých informací o osídlení území dnešní Prahy od počátků pravěku do doby příchodu Slovanů. Dne: 2.7. 2011, od 9:00 - 17:30 Místo: Muzeum hl. m. Prahy - hlavní budova, Florenc, Na poříčí 52, Praha 8 Vstup:...

Rok růže (leden-září 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ROK RŮŽE (leden - 1. září 2011) Hlavní část výstavy tvoří historie rod Rožmberků, zachycená v dobových dokumentech, literárních textexh a velkoformátových fotografií představujících hlavní místa a sídla spjatá s tímto rodem. Genealogii rodu představí obrazy  a dobové portréty v improvizované obrazárně. Výstavu doplně v přilehlém kinosále projekce reportážních snímků a filmů s historickou...

Bechyně (červen 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VÝZKUM V BECHYNI (červen 2011)   Při rekonstrukci bechyňského náměstí objevili archeologové osídlení ze 14.století. Část historického města odhalili archeologové z Husitského města v Táboře při rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka. "Našli jsme červenou vrstvu z 20. let 15.století, která je důkazem o velkém požáru. Pod ní je mocná šedá vrstva. Ta pak souvisí s raně středověkým osídlením...

Nedestruktivní metody archeologického výzkumu

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
TERÉNNÍ TEORIE 4.1. Nedestruktivní metody archeologického výzkumu –  nedestruktivní archeologie (původně "arch. průzkum") – předexkavační fáze, dnes svébytný druh výzkumu – zahrnuje metody, které vůbec, nebo jen v minimální míře narušují archeologickou památku   Druhy nedestruktivní archeologie (Gojda a kol. 2004):  1. metody dálkového průzkumu ...

Právo a smluvní archeologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRÁVO A SMLUVNÍ ARCHEOLOGIE  Právní úprava provádění archeologických výzkumů je zakotvena vetřetí části zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - §§ 21 a násl.    § 21 - kdo a za jakých podmínek je oprávněn provádět archeologické výzkumy § 22 - úprava průběhu vlastního archeologického výzkumu   § 22 odst....

Harrisova metoda, Harrisův diagram

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
HARRISOVA METODA, HARRISŮV DIAGRAM  - vysvětlivky převzaty ze stránek Archaia Brno o.p.s.     "Harrisova stratigrafická metoda" Každé archeologické naleziště (lokalita) sestává ze série dílčích antropogenních aktivit - zejména vrstev a jam, případně i hrobů, zdí či dřevěných stavebních prvků, které jsou navrstveny přes sebe, různě se protínají či překrývají....

Kuna, M.: Nedestruktivní archeologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VÝPISKY Z KNÍŽKY NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE, M. KUNA NEDESTRUKTIVNÍ TERÉNNÍ POSTUPY V ARCHEOLOGII (M. Kuna) - nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na vyhledání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedení destruktivního zásahu do terénu - k nedestruktivním postupům počítáme nejen ty, při kterých nedochází k žádnému rušivému zásahu do terénu, ale i ty,...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PÁTÁ PŘEDNÁŠKA Wratislavia antique - sborník Dějiny Prahy v datech, Mladá Fronta Archeologie na Pražském hradě, Frolík, Smetánka Pohřebiště Bartolomějská čp. 310-I Divadelní čp. 1052-I, K. Světlé 318-I, Konviktská čp.319-I Křižovnická Uhelný trh čp. 423-I Vejvodova čp. 443-I Haštalské náměstí čp. 790-I Dušní čp. 8-V Náměstí F. Kafky před čp. 18-IV-11 Dlouhá před čp 610-I

Skýbová, A.: Listy bílé paní Rožmberské

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SKÝBOVÁ, A.: LISTY BÍLÉ PANÍ ROŽMBERSKÉ - Perchta z Rožmberka - dcera Oldřicha II. z Rožmberka a provdaná paní z Lichtejnštejna - provdána za Jana z Lichtenštejna, manželství nebylo šťastné, jedním z důvodů mohlo být i zdlouhavé vyplácení věna otcem nevěsty - z období 1449-70 se zachovalo 32 Perchtiných dopisů otci a bratrům s popisy neradostného života a manželství - je pohřbena v kostele Panny...

Burian, J. Zánik antiky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Jan Burian ZÁNIK ANTIKY   Tradiční pohled na závěrečnou fázi v dějinách starého věku vycházel z představy, že starověké období skončilo roku 476 po Kr., kdy náčelník germánských Skirů Odoaker zbavil moci posledního císaře Romula Augusta a byl sám provolán svými vojáky králem. Tato událost se pokládala za vyvrcholení úpadku, který zachvacoval stále širší oblasti římského impéria...

Češka, J.: Zánik antického světa

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Josef Češka ZÁNIK ATNTICKÉHO SVĚTA     Římská říše za zenitem své moci: Imperuim Romanum ovládnutí Evropy jižně od Dunaje a západně od Rýna, Pyrenejský poloostrov, severní pásmo Afriky, země blízkého východu až k hornímu Eufratu. Řečtina respektovaná jako společenský jazyk vzdělanců, obchodníků, diplomatů. Řekové vnesli do starověkého světa různé ústavní...

Keller, H.: Otoni

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Hagen Keller OTONI     Nová dynastie   Rozpad a transformace francké říše: Království je třeba chápat zcela personálně: jako řadu jednotlivých, Bohem vyvolených, z královské rodiny pocházejících a lidem uznávaných vládců. Francké říší vládli po roce 500 příslušníci jen jednoho rodu – Merovejci. Podle počtu žijících příslušníků dynastie, byla dělena na...

Duby, G.: Neděle u Bouvines 27. červenec 1214

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Georges Duby NEDĚLE U BOUVINES 27.ČERVENEC 1214   - podle Kroniky Viléma Bretaňského - popisuje bitvu jako šachovnici - bílí vs. černí - nejsou tu ženy, Bouvines je vážnou záležitostí, obřadem svým způsobem posvátným, ženy symbolizují méně hodnotné figury nebo nebezpečí - bojovníci - pěšáci, na koni - teorie tří stavů (poprvé formulována po r. 1000 ve vzdělaných kruzích vyššího duchovenstva) -...

Kieckhefer. R.: Magie ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Richard Kieckhefer MAGIE STŘEDOVĚKU       Magie jako křižovatka Tato kniha přistupuje k magii jako k jakési křižovatce. Především jde o křižovatku mezi náboženstvím a vědou. Za druhé křižovatka mezi kulturou lidovou a kulturou vzdělanců a za třetí křižovatka mezi fikcí a realitou.   Dvě pramenné studie: Mezi velmi zajímavé patří "Hospodářská příručka"...

Contamine, P.: Válka ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Philippe Contamine VÁLKA VE STŘEDOVĚKU     Dílo: 1. Barbaři Rozpad západořímské říše - vojenský problém: Římu zajistili relativní oddych vítězství vybojovaná na západní a východních Barbarech, opuštění Dácie a Dekumatských polí a Diokleciánovy reformy. Avšak od poloviny 4. st. tlak Franků, Alamanů a Sasů způsobil prolomení hranice na rýnu. V roce 407 římská vojska vyklidila Británii...

James, E.: Frankové

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Edward James FRANKOVÉ     Historické prameny: Téměř celé období od 3. do 7. st. st. nemáme písemné prameny o Francích od nich samých, ale ani od cizinců, kteří posuzovali Franky zvnějšku. Pactus Legis Salicae: nejstarší formulace franckých zákonů, ale ta sepsána v latině a ne ve franckém jazyce. Pravděpodobně sepsán za vlády krále Chlodovíka I. v letech 507-511, jedná...

Pylová analýza

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Pylová analýza Vlasta Jankovská Co je to pylová analýza? Základem jsou tři důležité vlastnosti pylu - pylových zrn: 1. Rostlinné taxony (druhy, rody, čeledi) mají rozdílná pylová zrna, lišící se tvarem, velikostí, různou modelací buněčné blány, různými typy a počty otvorů v ní apod. 2. Schopnost přetrvat bez poškození v nepříznivých povětrnostních i sedimentačních podmínkách. Díky sporopoleninu...

Egyptské mumie (květen-září 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
EGYPTSKÉ MUMIE (5.května - 30. září 2011) Národní muzeum si Vás dovoluje pozvat na výstavu Egyptské mumie v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Betlémské náměstí 1, Praha 1. http://www.egyptskemumie.cz/

Heers, J.: Svátky bláznů a karnevaly

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Heers, Jacques - Svátky bláznů a karnevaly   Podivné, výstřední, nemravné ba i rouhačské slavnosti vcelku spojitě prostupují středověkou společnost proslulou též náboženskou nesnášenlivostí a snadným nalézáním záminek k pogromům a štěpením společnosti podle nám dnes neuvěřitelně znějících teologických kritérií. Jak se ve společnostech, již dnes upalujících včerejší moralizátory, mohly udržet...

Le Goff,J.: Tělo ve středověké kultuře

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Tělo ve středověké kultuře - Recenze z Tvaru Na stránkách Tvaru jsem měl to potěšení recenzovat již několik titulů. Jako ozvěna se mi však stále vrací jedno jméno: Jacques Le Goff. Tento francouzský historik je nejen plodným autorem, ale i dobrou "obchodní značkou", přičemž toto tvrzení nemíním nijak negativně. Na pultech obchodů je relativní dostatek historické literatury,...

Co vše se dá zjistit z lidských ostatků

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Co můžeme zjistit z nálezů lidských ostatků? Lidské ostatky patří mezi časté nálezy na archeologických lokalitách. Nalézané předměty někdo musel vyrobit, nemůže tedy překvapit, nalézáme-li i jejich tvůrce. Nemusí jít vždy pouze o pohřebiště, lidé bývali pohřbíváni i na sídlištích – například v sídlištních jamách, někdy i pod obydlími apod. Poznatky o minulosti získáváme nejen...

Video

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Video: Nálezy archeologů v Telči upřesňují dobu osídlení města   Popis Archeologické nálezy mincí, keramiky, zbytků staveb a zejména zpevněné kamenné cesty na dně vypuštěného Staroměstského rybníka v Telči jednoznačně zařazují dobu osídlení Telče do první poloviny 13. století. Odborná literatura tuto dobu vzniku města předpokládala, ale jednoznačné indicie kromě románské věže kostela svatého...

Ukrytá minulost je dobře vidět z výšky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Ukrytá minulost je dobře vidět z výšky Břeclavsko /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Nachází-li se například pod povrchem dříve vykopaný příkop, některé plodiny na něm jsou o něco déle zelené a vyšší. Jak víte, kde máte kopat? Otázka, kterou snad nejčastěji kladou laičtí návštěvníci archeologického výzkumu.   Ta otázka je na místě a směřuje k jedné z nejdůležitějších fází archeologické práce: k objevování...

11. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 2. pol. 15. stol. – předěl, vznik nových věcí 3 hlavní království:ČESKÉ, POLSKÉ, UHERSKÉ Matyáš Korvín začíná používat i titul "Rex Panonnia"→ Pannonie byla římskou provincií na území Uher renesance – první prvky se u nás objevují díky Uhrám  "Rex Sarmacia"→ titul užívaný v polském království          ...

10. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 REFORMATIO= navrátit něco do původního stavu artistická fakulta = filozofická fakulta Tomáš Akvinský: přední teolog středověku nesouhlasil s vyvražďováním pohanů Křesťanský západ se považoval za reprezentanty Boha. Náboženská tolerance ve středověku neznamená totéž co rovnost. od 12. stol. – různorodost církevních společenstev TOLERANCE Z NUTNOSTI: např....

9. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Vytlačení osmanské říše z Evropy ...bylo důvodem kruciát. Druhým důvodem bylo papežství. Formálně má papež jmenovat biskupy, kvůli jejich velkému množství to nestíhá. KRUCIA= konglomerát církevních úředníků  Evžen IV. (papež) – 1439 – vyhlásil projekt proti Turkům: na moři i na souši sám se aktivně účastnil příprav na kruciátu operace na souši byly svěřeny...

Referát - Intelektuálové ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Intelektuálové ve středověku Západní středověký intelektuál se rodí spolu s městy. Prvně se s ním setkáváme až ve 12. století. Města začínají vznikat už ve stoletích předcházejících, ale jejich typická podoba, se kterou se setkáváme ve vrcholném středověku, vzniká právě až ve století 12. V intelektuálním hnutí karolínského období se nesetkáme s aspekty svébytného poslání, kromě zajišťování...

Referát - Stoletá válka

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
     Stoletá válka   Konflikt probíhal mezi Anglií a Francií v letech 1337 – 1453. Po dobytí Anglie normanským vévodou se kultury a vlastně i dějiny obou zemí propojily. Vztahy se postupně vyvíjely až do fáze, kdy by bylo výhodné obě země sjednotit pod jednu korunu, nebo v horším případě zcela oddělit. Problém nastal r. 1328, kdy umírá Karel IV. Krásný...

8. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 STOLETÁ VÁLKA - konflikt mezi Anglií a Francií (1337 – 1453) Eduard III. : ·         anglický král ·         usiloval o franc. trůn a oblast Flander ·         1337 – popřel legitimitu Filipa VI. 1346 – bitva u Kresčaku, kde zemřel...

7. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 1347 – založen klášter na Slovanech 1348 – založena Karlova Univerzita Jan Milíč z Kroměříže: ·         nechává stranou sovu kariéru, rozhodl se kázat lidu ·         ten, kdo měl podle něj poškozovat společnost, byl Karel IV. → ten na něj nijak nereaguje ·        ...

6. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Jindřich VII. Lucemburský: ·         měl za úkol udržet lucemburskou periferii ·         neobratně ovládal němčinu ·         1294 – vazalem francouzského krále Filipa IV. Sličného ·         ženatý...

5. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Kulturní centra po roce 1200: ·         Krakov ·         Praha ·         Budín Polsko ve 12. – 13. století: ·         rozklad centrální moci ·        ...

4. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
30.3.1282 – sicilské nešpory→ vyhnání rodu Anjou z Neapolska  nonkonformní hnutí: (katarství) ·         víme o nich především od jejich protivníků, ne přímo od nich ·         Niketasova charta – dokument z r. 1268 o   1. část je o shromáždění z r. 1167,...

3. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 13. století: ·         judaismus byl od dob zničení Jeruzaléma v diaspoře ·         křesťanský Západ objevuje Aristotela – do té doby nebyl známou osobou – až od toho 13. století se začíná stávat tak slavnou osobností – díky arabským učencům – jeho základní myšlenkou bylo,...

Egypt (květen - září 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VÝSTAVA O EGYPŤANECH A SMRTI (12.května - 11. září 2011) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum Od 12. května je otevřená výstava Egypt a Núbie – poklady starověkých civilizací. Jde především o součásti pohřebních výbav starých Egypťanů a Núbijců a jsou tam také předměty jejich každodenní potřeby a fragmenty soch včetně těch královských. Oznámil to autor expozice Pavel Onderka z Národní...

Jedenáctá přednáška- 11.5.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 11. ŘEMESLNICKÉ NÁSTROJE - patří sem výrobky ze železa, byly používány jako celokovové nástroje(klíny, průbojníky, nůžky, kleště) nebo v kombinaci s dalším materiálem(nejčastěji se dřevem, sekery, kladiva) jako řemeslnické nástroje. - typ výrobku určený pro jednu činnost nebo jako víceúčelové zařízení, kromě specializované činnosti se dali používat i jako běžná součást domácího vybavení(sekyra,...

Devátá přednáška- 20.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Zemědělství Zemědělství zajišťovalo potravinářské produkty, které sloužily k obživě výrobců a všech ostatních společenských skupin Základem pěstování plodin a chov zvířat Život zemědělců podřizován lunárnímu roku,a geografickým podmínkám Jednalo se těžkou fyzickou práci, která měla ustálený postup-nebylo ho možno přerušit ani vynechat Na ikonografii zemědělce: ostruhy, tesák, meč(Dürer-1496) Kalendáře...

Osmá přednáška- 13.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Třmeny Def: podpora pro nohu jezdce v sedle nebo jako "kovový oblouk s tětivou,visící na řemenech po obou stranách sedla pro nohu jezdcovu" Součástí sedla,byl s ní propojen třmenovými řemeny Tvar a velikost třmenů stejně jako materiály, z jichž byly vyráběny(organické látky,kovy) byly ovlivněny teritoriálně i sociálním prostředím, v němž byly používány, tedy...

Jedenáctá přednáška - 12.5. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
11. GEOFYZIKÁLNÍ METODY V ARCHEOLOGII - geofyzika v archeologii studuje různé fyzikální pole v zemském tělese a jeho okolí pro potřeby archeologie - jejím cílem je nedestruktivní identifikace objektů a situací archeologickéhp významu - v součastnosti je považována za samostatné odvětví geofyziky (někdy nazývána archeofyzikou) - geofyziku lze rozčlenin na:           ...

2. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
   Evropa zažije ve středověku několik renesancí. RENOVATIO IMPERI = obnovování římského impéria (Karel Veliký, Otoni, ...) Mocenská dvojznačnost = z konfliktu se rodí pravidla chování papež - má reprezentovat tu moc duchovní císař (=imperátor) - cítí, že je povolán Bohem - má tendenci pomíjet tu duchovní vrstvu a rozhodovat sám 1054 - křesťanstvo...

Desátá přednáška 5.5.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
10. PROSTOROVÁ ANALÝZA Prostorová analýza a prezentace povrchových dat - vymezení komponent v rámci polygonu pro jednotlivé období mladšího pravěku a středověku - způsob vyhodnocení – nálezy určitého období se můžou koncentrovat - Acient Landcape Reconstruction in Bohemia – AÚ AV ČR  a Universita Sheffield, náhodně vybrané polygony (ALRB) - industriální zóny doby železné na Rakovnicku...

Archeologický výzkum na stavbě tunelu Blanka

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě tunelu Blanka nalezeno raně středověké pohřebiště Praha-Dejvice:  Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia  trvá již od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
3. STAVEBNÍ KOVÁNÍ 1) petlicovité oko( oko s trnem) - jednoduchý uzavírací systém, z jednoho kusu železa, zahrocený konec- zapuštěný do dřeva oko vykukovalo   - Jednoduchý uzavírací a zabezpečovací systém - Vyráběné z jednoho kusu železa,jehož konec upevňován do dřeva(nebo jiného materiálu)  druhý konec byl vytvarován do podoby oka pro spojení...

2.část

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Broušená kamenná industrie kropenatý rohovec, deskovitý rohovec, křišťál, křemen, opály Antonín Přichystal – Neolitické a eneolitické broušené artefakty v Čechách, Pravěk 10 – rok 2000 motyky, sekery, klíny, sekeromlaty, palice JČ – hadce – ( hadec – šedozelený kámen – ložisko u Krumlova), sekeromlat (Dívčí Kámen) -         ...

1. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 IMAGO MUNDY = obraz světa Asie - která tvoří 2/4 světa Evropa - 1/4 Afrika - 1/4 Ve středověku se nám střetávají 3 kultury: Judaismus - ovlivnil naše představy o státě, představa cyklického průběhu života Křesťanství - v té době náboženský a politický fenomén Islám - zahnal judo-křesťanské obyvatele na území Evropy Politika a náboženství se nedají ve středověku odlišit. 3...

Lysá nad Labem

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
V Lysé nad Labem archeologové slaví úspěch vloženo: 14. 5. 2011 13:11, autor: joj Archeologický výzkum Lysá nad Labem (Středočeský kraj) – Archeologové našli na náměstí v Lysé nad Labem rozsáhlý středověký hřbitov. Zatím odkryli pouze jednu jeho třetinu a jen ta skrývala víc než stovku hrobů, včetně vzácného nálezu mrtvé matky s nenarozeným dítětem. V sousedství hřbitova pak objevili i základy...

Devátá přednáška 28. 4.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
9. NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE Úvod do nedestruktivních metod Nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na vyhledání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedené destruktivního zásahu do terénu. = metoda archeologického výzkumu, při níž zpravidla nedochází k destruktivním zásahům do terénu - využívá se zde například leteckého a družicového snímkování při...

Šestá a sedmá přednáška 7. a 14.4. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
6. a 7. EXKAVAČNÍ FÁZE Zahloubené objekty - to, co zasahuje do podloží, poté co je provedena skrývka ornice Sídlištní jáma - nejčastější typ objektu – odpadní jámy, v kterých se těžila hlína, hruškovité jámy na obilí – časté v době bronzové Sloupové a kůlové jamky - sloupové jamky větší - ledvinovité jámy – pro získání hlíny - využití hlíny – pece, vymazávání...

Pátá přednáška 31. 3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
5. ETAPY VÝZKUMU Etapy výzkumu odkryvem Předexkavační fáze (přípravná fáze) Exkavační fáze (terénní fáze) Postexkavační fáze (vyhodnocení práce) 1) Předexkavační (přípravná) fáze - položení si teoretických otázek - zjištění si archeologických památek, které už byly na tomto území objeveny - na základně tohoto zjištění uděláme predikce, pokusíme se odhadnout potenciál zkoumaného prostřední...

Výzkum v Lysé nad Labem (květen 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V MĚSTĚ LYSÁ NAD LABEM (květen 2011) Archeologický průzkum provádí Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, ředitelka Mgr. Irena Benková.                  

Muzeum v Roudnici

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
V muzeu v Roudnici vystavují pět tisíc let starou kostru ženy. Více na internetové stránce: http://usti.idnes.cz/v-muzeu-v-roudnici-vystavuji-pet-tisic-let-starou-kostru-zeny-p7m-/usti-zpravy.asp?c=A110419_1569143_usti-zpravy_mav

Nález tisíc let starého kamene na mletí obilí

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Nález tisíc let starého kamene na mletí obilí. Více na intetnetové stránce: http://praha.idnes.cz/vcelar-kopal-plot-a-nasel-tisic-let-stary-kamen-na-mleti-obili-ptc-/praha-zpravy.asp?c=A110426_151622_praha-zpravy_ab

1+kk neandrtálců

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Muzeum v Žatci ukazuje jak vypadalo 1+kk neandrtálců. Více na internetové stránce: http://usti.idnes.cz/muzeum-v-zatci-ukazuje-jak-vypadalo-1-kk-neandertalcu-pc7-/usti-zpravy.asp?c=A110418_1568565_usti-zpravy_alh

Výzkum v Praze - Podbabě

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologové v Podbabě našli 6 tisíc let staré nálezy Praha – Kvůli archeologickému výzkumu se stavba tramvajové smyčky na Podbabě o tři měsíce zpozdí.   26.4. 2011   Milan Kuchařík ukazuje očištěnou a keramika nalezenou v hrobě asi padesátiletého muže. Autor: ČTK/Michal Doležal Při stavbě tramvajové smyčky na pražské Podbabě odhalili archeologové až...

Počátecké náměstí odhalilo tajemství

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Počátecké náměstí odhalilo tajemství Počátky – Palackého náměstí v Počátkách v současné době podstupuje celkovou opravu kanalizace. Souběžně s dělníky pracují na náměstí také archeologové, kteří provádějí povinný výzkum. Autor: Nela Kyselová 24.4.2011 7:07 Archeologové na Palackého náměstí v Počátkách našli na osmatřicet koster, některé dokonce kompletní. Autor: Foto: Archaia...

Poslední australopiték lidský předek?

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Byl poslední z australopitéků lidským předkem?     Publikováno20.4.2011 | Autor:Michal Andrle Ostatky zatím posledního z objevených druhů australopitéků, A. sediba, byly v Jižní Africe nalezeny v roce 2008. Mezi vědci se záhy strhla debata, zda zvláštní kombinace pokročilých a archaických rysů neznamená náhodou to, že se jednalo o přímého předka rodu Homo. A jaké jsou...

Výzkum v Praze

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologové objevili stopy netradičního pohřbu     Publikováno8.4.2011 | Autor:Pavel Šmejkal Polykulturní lokalita v Praze 6 v Terronské ulici vydala archeologům zajímavý nález. Pohřeb muže kultury se šňůrovou keramikou (stáří cca 2800 – 2500 př.n.l.) je netradiční tím, že muž je oproti všem zvyklostem pohřben v ženské poloze – tj. hlavou k východu. Archeologové...

Časopis IANSA

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ČASOPIS IANSA - INTERDISCIPLINARIA ARCHAEOLOGICA - NATURAL SCIENCES IN ARCHAEOLOGY   Nově czniklý časopis IANSA, který vydává Archeologické centrum Olomouc ve spolupráci s Univerzitou PAlackého Olomouc, Jihočeskou univerzito v Českých Budějovicích a Národním památkovým ústavem. Časopis, který bude mít tradiční tištěnou, ale i moderní webovou formu, reprezentovanou právě spuštěnou stránkou...

Römermuseum Kastell Boiotro (duben 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
RÖMERMUSEUM KASTELL BOIOTRO, duben 2011   Římské muzeum se nachází v Pasově v okrese Innstadt. Stojí na základech pozdně římské pevnoti Boiotro. Pozůstatky zdi hradu a strážní věže jsou pro veřejnost přístupné. V muzeu se nacházejí artefakty z východního bavorského regionu od nejstarších dob doby kamenné až po moderní dobu.   Vstup: 1 euro  ...

Gabreta / Bavorsko (duben 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
GABRETA - KELTENDORF IM LICHTENAU V archeologickém parku Gabreta na německé straně Šumavy v obci Lichtenau můžete navštívit několik staveb z keltského období, postavených pomocí tehdejší techniky. Areál je rozlehlý, oživují ho domácí zvířata a často i lidé věnující se oživování keltského života. Čeká Vás zde výklad v německém jazyce. Při některých akcích během roku je zde připraven doprovodný...

Archeologové na Petrově (Brno)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologové na Petrově odkryli vrstvy starší než Brno Brno - Kříž, který o uplynulém víkendu ozdobil terasy pod Petrovem, udělal nečekanou radost archeologům. Díky přípravám na jeho instalování se totiž podařilo poodhalit dvě další zajímavosti o historii petrovského návrší. Při kopání základů pro kříž totiž podařilo odkrýt vrstvy starší než Brno. "Podle dvou nevelkých výkopů jsme...

Objevení hrobu vampýra

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Ve Starém Městě objevili další hrob vampýra Staré Město  – Další hrob vampýra nebo také revenanta (navrátilého – pozn. red.) odkryl ve čtvrtek 21. dubna ve Starém Městě tým archeologa Luďka Galušky z Moravského zemského muzea v Brně.     Tělo našli na neobvyklém místě, a to uprostřed velkomoravského sídliště. To však není jeho jediná zvláštnost. "Netypická je...

Osmá přednáška - 21.4. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
8. POSTEXKAVAČNÍ FÁZE 3. Postexkavační fáze - etapa od ukončení vlastních terénních prací až do vypracování nálezové zprávy a publikací výzkumu - její trvání zpravidla mnohonásobně přesahuje vlastní odkryv - primární terénní dokumentace se převádí do čistopisů - většina nálezů nevyžaduje speciální konzervační ošetření a jejich laboratorní zpracování, očištění a evidenci tak může zajistit každé...

Sedmá přednáška - 6.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Provoz sídelní jednotky - doklady využití koňské síly - doklady nejen hospodářské činnosti, ale i jezdectví (určité nezaměnitelné vybavení)   Vrcholný středověk - raný novověk Podkovy - ve vrcholném středověku se koně poprvé začali okovávat - železné pláty sami o sobě o žádné dataci neodpovídají, ruční technika ano - základem podkovy nějaký železný plán vykovaný z jednoho kusu...

Archeobotanika III.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Archeobotanika dřeva a uhlíků   xylotomie cíle: -          zjistit druh dřeva, použitý na konstrukci stavby -          zjistit druhovou skladbu souboru dřevního odpadu -          zjistit druhovou strukturu pozůstatků palivového dříví   skladba...

Archeobotanika II.-Pylová analýza

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Pylová analýza – příklad Tišic -          Prostorová reprezentativnost pylového spadu. Pokud bylo zdrojové místo pylu otevřené, nezakryté dřevinami, může reprezentovat širší okolí zkoumaného bodu a naopak, v případě uzavření prostoru sedimentace může také odrážet jen nejužší okolí místa odběru vzorku. -         ...

Archeobotanika

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Archeobotanika Beneš, J. Bioarcheologie – Archeologie rostlin   Dějiny archeobotaniky -          Ve střední Evropě souvisela spolupráce archeologie a botaniky do značné míry s objevem tzv. pravěkých nákolních sídlišť v alpské oblasti. -          Při výzkumu nákolí docházelo k četným...

4.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Počátky zemědělství na Předním Východě mladší fáze: PPNA (Pre-pottery neolitic A)   PPN – chronologie   Natufien                  12500-9500 PPNA                        9500-8600 Early...

28.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Počátky zemědělství na Předním Východě: starší fáze   Klimatický vývoj – archeologické kultury   20 ky. (tis.) – 13 ky. BC pozdní fáze pleniglaciálu – kultura Kebara (Kebarien) – je typickou adaptací na toto chladné a suché prostředí, nebylo zas až tak nepříznivé jako ve stř. Evropě.   13 ky – 11 ky BC – výrazně se oteplilo a zvlhčilo...

21.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Penan, Borneo -          základní potrava ságová palma Eugeissona utilis -          žijí několik dní chůze od zemědělců -          schopnost vyprodukovat až 50 kg škrobu denně -          strom roste ve shlucích...

14.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Archeogenetika zvířat Dvě domestikační centra: Blízký Východ, Indie, jihovýchod. Asie, Papua Nová Guinea – domestikace prasat Blízký Východ, západ. Indie – hovězí dobytek -II- - ovce a kozy Indie a Čína – vodní skot   ČR – výzkum prasat z archeologického materiálu -          Provádí Jaroslav Pavelka –...

7.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Archeologická data: artefaktuální aspekt Určité třídy byly asociovány s L-S a jiné zase se zemědělci -          mlecí kameny -          broušené nástroje -          srpové čepelky -          motyky -         ...

21.2.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Počátky zemědělství   Definice zemědělství: paradigmatický fenomén -          Zemědělství je odvětví materiální výroby, které zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo, suroviny pro potravinářský a lehký průmysl pěstováním kulturních plodin a chovem hospodářských zvířat (obecná technická definice...) -         ...

Šestá přednáška-30.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Samostatné součásti nepřenosných zámků kování klíčového otvoru Jeho smyslem bylo zpevnit plochu (obvykle dřevěnou) na obvodu klíčového otvoru, zároveň mělo usnadnit zavedení klíče do tohoto otvoru. Vyskytuje se v několika modifikacích: Jako masivní železný plát s obvodovými otvory pro přibití ke dřevu a se středovým otvorem pro klíč. Tato kování byla převážně součástmi dveřních...

Pátá přednáška- 23.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Zámky pevné  ( nepřenosné)   Byly pevnou- neodnímatelnou součástí dveří nebo nábytku, mohly být zadlabány do podkladového materiálu nebo nepřenosně upevněny na podklad, k uzavírání sloužila horizontální posuvná závora, dělí se na dřevěné a kovové, ve středověku uzavírány kovovým klíčem   Dřevěné zámky: celodřevěné nebo s kovovými součástmi(pásky spojující skříň,...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ČTVRTÁ PŘEDNÁŠKA Stará Kouřim - rekonstrukce vstupní partie do hradiště   - systém ADČ - chrám sv. Víta - doposud moc nezkoumán   Pražský hrad - výzkumy a nálezy - kostel Panny Marie - první kostel na Pražském hradě, hledali se zde i hroby panovníků - třetí nádvoří na Pražské hradě - nejvíce objevů / pod nádvoří se dá dostat pomocí domluvené exkurzní prohlídky - žulové desky, pod...

22.-25.června 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
21. pracovní setkání se uskuteční ve dnech 22.-25. června 2011 ve Stříbře. Tématem letošního setkání je POKROK VÝZKUMU V DOBĚ ŘÍMSKÉ, STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ, RANÉM A VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU V LETECH 1990-2010. Příspěvky by se měly zabývat jednotlivými epochami v jižních a západních Čechách, Bavorsku a Horním Rakousku. Více na internetové stránce: http://www.arup.cas.cz/cz/aktivity/files/konference2011/ArGe-2011.pdf  

16.11. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
NÁRODNÍ MUZEUM - ODDĚLENÍ PRAVĚKU A ANTICKÉHO STAROVĚKU A ODDĚLENÍ ANTROPOLOGIE Vás ze do nové budovy Národního muzea na jednodenní konferenci ARCHEOLOGIE A ANTROPOLOGIEve středu 16.listopadu 2011 od 10h do 18h. Více na internetové stránce http://www.arup.cas.cz/cz/aktivity/files/konference2011/A-A_pozvanka.pdf...

Čtvrtá přednáška - 24.3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
4. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ODKRYVEM - u nás kolem 50 organizací, které mohou vykonávat archeologickou činnost Pravidla 1) nejednotnost odborných pravidel - neexistují jasná pravidla, podle kterých by se archeologové měli chovat vůči investorům 2) absence odborové kontroly a nefunkčnost dosavadních dohod s Akademií věd České republiky 3) netransparentnost činnosti v rámci oboru 4) absence jasných...

5.1. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MEDIA BAR, DIAMOND CLUB Dne 5.1. proběhla další legendárně legendární akce, která se již opět protáhla až do ranních hodin. Akce se konala ve starém známém baru Media Bar, kde jsme to roztočili svým zpěvem i tanečními kreacemi a večer jsme zakončili v Diamond Clubu, kde jsme tradičně rozpálili taneční parket. ... Co k tomu říci? .. Bylo to prostě peckózně legendární.                                   

Beranová, M.: Slované

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Beranová, M.: Slované   Slovo autora článku: "Můj časový plán na četbu jedné knížky je fakt malý, cca hodina :D, takže bez keců :D"   Nejstarší zprávy - kmen Venetů, u řeky Visly - 6. století římský autor Jordanes – popisuje sídla starých Slovanů ve 4.století n.l. – kmeny početné a zaujímaly rozsáhlá území / neohrožovali Římský svět, tak se o ně nikdo moc nestaral -...

Sborník na památku J. Fridricha

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Vyšel populární sborník na památku Jana Fridricha, objevitele nejstaršího osídlení v Česku   Tři roky po náhlé smrti zakladatele moderní české paleolitické školy Doc. PhDr. Jana Fridricha, DrSc. (1938 – 2007) vydává Česká společnost archeologická, o.p.s., na jeho počest sborník Ecce Homo In Memoriam Jan Fridrich.  Kniha je prvním počinem nově založené Knižnice České společnosti...

Krajinou pěstních klínů

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Krajinou pěstních klínů Frederik Velinský, Ivana Fridrichová-Sýkorová  V Oblastním muzeu v Mostě je od 5. října k vidění výstava Krajinou pěstních klínů ve stopách Jana Fridricha, věnovaná práci a objevům tohoto významného archeologa, specialisty na český paleolit, který před třemi lety zemřel. V minulém pořadu jsme si připomněli vyprávění Jana Fridricha o Písečném vrchu u Bečova,...

Štrasburské dohody

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ŠTRASBURSKÉ DOHODY / PŘÍSADY (842)   - právní dokument podepsaný 14.února vnuky Karla Velikého, Ludvíkem Němcem a Karlem Holým ve Strasburku, za účelem vytvoření aliance proti jejich staršímu bratrovi Lotharovi. - hodnota přísah spočívá především v jazycích, kterými byly  napsány. - stojí u zrodu  novodobých evropských jazyků. - do té doby byla na území franckého království...

Verdunská smlouva

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VERDUNSKÁ SMLOUVA (843)   - verdunská smlouva z r. 843 rozdělila Franskou říši na tři království ovládaná syny Ludvíka I. Pobožného - každý z bratrů se na základě této smlouvy usadil v jednom království: - Ludvík II. Němec - usadil se v Bavorsku - Východofranská říše, hodně z jeho území se stalo dnešním    Německem - Karel II. Holý - usadil se v západní Francii - Západofranská...

Hidžra

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
HIDŽRA (622)   - snaha o sjednocení Arábie, té se ujal Mohamed, kterého brali jako  proroka a posla Boha. Po té co se ho r. 622 pokusili zabít odešel z Mekky do  Medín. = počátek islámského letopočtu. Mohamed přestal být pouze hlasatelem víry a stal se i vládcem a vojenským velitelem. Právě zde položil základy politické a společenské organizace islámské společnosti....

Edikt milánský

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
EDIKT MILÁNSKÝ (313)   - konvenční označení dokumentu z r. 313, který vydal císař Konstantin I. a jeho spoluvladař Licinius - jednalo se o právní uznání křesťanských obví, jímž bylo křesťanství uznáno a tolerováno v západní i východní části Římské říše na základě tolerančního ediktu vydaného již 311 Galeriem, mladším spoluvladařem císaře Diocletiana křesťanství přijali i Germáni...

Velké schizma

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VELKÉ SCHIZMA - slovo schizma pochází z řeckého slova rozdělení a znamená rozdělení nebo roztržení, obvykle v nějaké organizaci Schizma v křesťanství - dějiny církve poskytují asi největší skupinu užití termínu, neboť zde schizma označuje rozdělení v církvi - velké schizma značí historickou událost – rozdělení západní a východní církve (1054) Velké schizma - označuje...

Zlatá bula sicilská

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ZLATÁ BULA SICILSKÁ (25.září 1212) Zlatá bula sicilská upravovala definitivně vztah českého krále a českého království k císaři a říši římské. Českému králi přiznáno právo dědičnosti královského titulu, titul říšského arcičísníka a kurfirtská hodnost, opravňující volit římského císaře. Morava se stala nedílnou součástí Českého království, Čechy mohly být udíleny jako léno římskými panovníky...

Sicilské nešpory

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SICILSKÉ NEŠPORY (30.BŘEZEN 1282) - název pro povstání, které vypuklo v Palermu 30.března 1282 proti vládě původem francouzského krále Karla I. Z Anjpu a vedlo k vyhnání Francouzů ze Sicílie a nastolení války aragonského krále Petra III. Velikého - v důsledku povstání došlo k rozdělení dosavadního Království obojí Sicílie na dva samostatné subjekty – na Sicilské...

Archeologie a její metody

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ARCHEOLOGIE A JEJÍ METODY Poslechněte si vyprávění o archeologii. http://www.rozhlas.cz/sever/audio/_audio/00870338.mp3 Vysíláno 21.-27. února 2009 v pořadu Českého rozhlasu Planetárium....

Paleolit v Čechách

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PALEOLIT V ČECHÁCH Poslechněte si vyprávění o paleolitu v Čechách. http://www.rozhlas.cz/sever/audio/_audio/00874416.mp3 Vysíláno 28. února – 6. března 2009 v pořadu Českého rozhlasu Planetárium.

Levalloiská technika

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Levalloiská technika     Levalloiská technika je způsob výroby kamenné štípané industrie. Název vznikl podle naleziště ve městě Levallois-Perret na severozápadním okraji Paříže. Tato technika vzniká koncem starého paleolitu na několika místech, typická je však pro střední paleolit. Jejím přínosem je možnost předurčit tvar odštěpu (např. úštěp, hrot,...) ještě před vlastním odbitím....

Pes v neolitu

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PES V NEOLITU   Pes je v současné době považován za jedno z nejdříve zdomácnělých zvířat. Nebylo tomu tak ovšem vždy, v minulosti se objevili i názory, že jako první ochočené zvíře byl medvěd. Jako důkaz pro tuto hypotézu se pokládaly kosti a především lebky medvědů v neobvyklých souvislostech, které byly považovány za doklady medvědího kultu. Na našem území se velké množství medvědích kostí...

Pohřební ritus

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
POHŘEBNÍ RITUS KULTURY ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ NA MORAVĚ   Autor: Radka Urbánková OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Pozdně eneolitická kultura se zvoncovitými poháry (dále KZP) se šířila od Španělska po Jutský poloostrov a od Britských ostrovů do Maďarska má jen málo obdob. Na území Evropy lze vyčlenit mnoho skupin se zvoncovitými poháry. Pro naše území je nejdůležitější středoevropský okruh, jež...

Eneolit v Čechách

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ENEOLIT V ČECHÁCH Poslechněte si vyprávění o eneolitu v Čechách. http://www.rozhlas.cz/sever/audio/_audio/00883408.mp3 Vysíláno 14. – 20. března 2009 v pořadu Českého rozhlasu Planetárium.

Dlouhé zotavení po největším vymírání

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Dlouhé zotavení po největším vymírání   Ichtyosaurus Autor:   University of Bristol Na konci období permu zažila Země největší masové vymírání ve své historii. Nové fosilní naleziště ukazuje, že život se z něj vzpamatovával dlouhých 10 milionů let. Příčinou vymírání na hranici permu a triasu před 250 miliony let byly masivní sopečné erupce a devastující globální oteplení, které...

Nález zubu

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Izraelští archeologové údajně objevili zuby nejstaršího předchůdce člověka   Příbuzní - šimpanz, Homo erectus a Homo sapiens (ilustrační foto) Archeologové našli v jedné jeskyni ve středním Izraeli zuby staré až 400 tisíc let. Podle BBC se podobají zubům dnešního člověka. Odborníci z univerzity v Tel Avivu ale zatím nevědí, čí zuby to vlastně byly. Jisté prý je, že jsou starší než většina...

Skalní malby v Austrálii

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Austrálie má živé skalní malby   Skalní malby v australském národním parku Namadgi. Skalní malby v západní Austrálii během dlouhých desítek tisíc let nevybledly z jednoduchého důvodu: jsou živé. Většina skalních maleb začne blednout už po pár stovkách let, ale takzvané Bradshawovy malby (Bradshow rock art) ze západní Austrálie jsou nápadnou výjimkou. Malby zvířat i lidských postav vytvořené...

Renesance

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Renesance 7A – Charakteristika renesanční kultury, význam pojmů renesance, humanismus, osobnost Renesance - zrušila transcendentní úběžník, autoritu položila zpět na zem, racionální interpretace světa, racio zaujalo místo boha - původ slova renesance můžeme hledat v italštině – poprvé tohoto termínu použil Vasari, a to ve slovním spojení "rinascita dell arte antica",...

Secese

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SECESE   Secese je poslední univerzální, výtvarný, mezinárodní sloh. Pronikl do všech oblastí moderního života. Název secese (odloučení, odštěpení) vznikl pro označení protestního hnutí moderních umělců, usilujících o netradičnost. Oproštění se od starých, konzervativních, historizujících tradic a konvencí. Zasáhla nejen klasické projevy umění, ale i užité umění (nábytek, šperky, móda...)...

Impresionalismus

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
IMPRESIONALISMUS   Umělecký směr v Evropě (hlavně Francii) 2. poloviny 19. stol. Navazuje na romantismus a hlavně na realismus a doplňuje je o snahu zachytit prchavý vjem, okamžik (odlesk světla na hladině, mlhu, bití vln o útesy...). Název impresionismus = dojem. Název celého hnutí odvozen od obrazu Clauda Moneta – Imprese (východ slunce). Nové hnutí zpočátku nebylo kladně přijato...

Realismus

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
REALISMUS   Z lať. Realis = skutečný. Realismus jako vědomý směr vzniká ve Francii (2. pol. 19. století) Kdy Gustave Courbet, který tak pojmenoval svou výstavu, když nebyla vystavena na světové výstavě v Paříži – pronajal si proto provokativně dřevěnou boudu, kde své obrazy vystavil. Ale realistické tendence již v: - pravěku lineární kresba zvířat - renesanci - barokní...

Klasicismus a empír

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KLASICISMUS A EMPÍR   Z lať. classicus = vynikající vzorový. Universální umělecký sloh v Evropě v 17. a 18. století. Napodoboval formy antického umění. Vyznačoval se pevnými estetickými pravidly a normami podle klasického vzoru. Kázeň a střídmost, symetrie, strohost. Stavby monumentální, chladné. Empír Zlať empire= císařství. Počátek 19. stol. Vrcholná forma klasicismu. Až přesné kopírování...

Baroko a rokoko

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BAROKO A ROKOKO   Je posledním universálním slohem v Evropě. Vzniká v době, nepokojů v katolické církvi. Ta soupeří s protestanty. Roku 1540 vzniká Tovaryšstvo Ježíšovo – známí jako jezuité. Aby se podíleli na rekatolizaci. Jejich působení je vnímáno rozporuplně. Byli-li pro nás spíše bičem, nebo nám bylo prospěšné. Jezuité přinesli s sebou vzdělání, ale znovu byl zprovozněn nejtemnější...

Renesance

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
RENESANCE   Je universální umělecký sloh v Evropě v 15. – 16. století. Slovo renesance má italský původ (znovuzrození, znovuobjevení). Hlavním rysem je nahrazení ducha člověkem. Obnovení antické vzdělanosti. Důvěra v lidské myšlení, svobodu jedince a poznání přírody. Renesance se postavila proti Středověku a Gotice, jako symbolu slepého křesťanství. Antiku si mohli dovolit zkoumat...

Gotika

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
GOTIKA   Vzniká jako výsledek technického vývoje. Nacházíme se ve středověku, nad rozumem a poznáním stojí církev. Obyčejný člověk se cítí bezvýznamný. Gotická katedrála vystihuje duši doby. Počátky v 12. století v Normandii a Ile-de-France. Z Francie se sloh šíří do celé Evropy, stává se univerzálním slohem. Název vznikl od domnělých autorů architektury (Gótů). Použil ho malíř Giorgio...

Románský sloh

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ROMÁNSKÝ SLOH   Vzniká na území bývalé západořímské říše. Evropa zahlcena křesťanstvím. Konec 11. – počátek 13. stol. Název odvozen od Roma = Řím, protože jako vzor, po technické stránce slouží římské stavby. Středisky byly země západní a jižní Evropy. Kde se navazovalo právě na přežívající antickou kulturu. Architektura - vzorem jsou římské stavby - stavba působí masivně,...

Tycho de Brahe

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Jak se zkoumala kostra Tycha Braha VIDEO UVNITŘ ČLÁNKU. Pozůstatky věhlasného dánského astronoma Tycha Braha (1546–1601) už opět odpočívají v hrobce chrámu Panny Marie před Týnem. Uloženy tam byly v závěru slavnostní bohoslužby, kterou sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka. Do hrobky se nevrátilo jen několik nejnutnějších vzorků, které teď dostanou histologové a chemici.   Bližší...

Multimediální aplikace "Keltové"

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KELTOVÉ - MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE   http://www2.rozhlas.cz/keltove/index_fullscreen.html     Unikátní multimediální projekt Českého rozhlasu, Národního muzea a Moravského zemského muzea v Brně vám ukáže historii i každodenní život Keltů, kteří u nás žili několik století před naším letopočtem. Dodnes nacházíme v krajině jejich oppida, v našich žilách kolují zbytky keltské krve a...

Nález neandrtálce ve Španělsku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Ve španělské jeskyni našli neandrtálce, kteří byli oběťmi kanibalismu Archeologové ve Španělsku objevili ostatky dvanácti neandrtálců zabitých před 49 000 lety. Stopy na kostech nezpochybnitelně ukazují na to, že se skupina stala obětí kanibalismu, citovala vědce BBC. Ačkoliv byly úlomky kostí šesti dospělých a šesti dětí nalezeny v jeskyni na severu Španělska, výzkumníci mají za to, že...

Velkomoravská říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VZNIK, VZESTUP A PÁD VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE   - Velkomoravská říše (830-906) - také nazývaná státem "Mojmírovců"/ existovala převážně na území Česka, Slovenska a Maďarska - na dnešním území České republiky jí předcházela Sámova říše - Sámo vyprostil Čechoslovany z avarského poddanství a stal se prvním panovníkem velké říše západoslovanské - Sámova říše byla spíše "kmenový svaz",...

Letopočty

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
LETOPOČTY Z KNIH "DĚSIVÉ DĚJINY"   Anglie http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/ang1.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/ang2.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/ang3.jpg Surová středověká Anglie  

Mapy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MAPY NA STŘEDOVĚK   Mapy jsou skenované, tudíž, kdyby se sem volně vložily byly by špatně viditelné. Opět stačí jen stáhnout.   http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa1.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa2.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa3.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa4.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa5.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa6.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa7.jpg  

Burian, J.: Římské impérium

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BURIAN, J.: ŘÍMSKÉ IMPÉRIUM   Jedná se o výpisky z této knihy, ale jelikož jsou psané ručně a mě se to nechce přepisovat, dávám to sem touto formou. Stačí si to jen stáhnout.   http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian1.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian2.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian3.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian4.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian5.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian6.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian7.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian8.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian9.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian10.jpg  

Vznik raně feudálních států

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SLOVANÉ - tzv. stěhování národů uvedlo do pohybu i etnikum do té doby téměř neznámé - Slovany - o tom, kde ležela jejich původní sídla, se vede velká diskuze - kdysi existovala jednota baltsko-slovanská / r. 50 př.n.l. dochází k oddělené Slovanů od Baltů / vytvořila se tak jazyková jednota pravoslovanská trvající až do 6.století - nejistá otázka je také "na jeakém území  je třeba hledat...

Kalendář

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PROSINEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 LEDEN 1 2 3 4...

Obrázky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Slovanské osídlení - obrázky                                                

Fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ARABOVÉ, AVAŘI A POZDNÍ BYZANC - FOTKY                                                                       Zdroj: Liborův foťák

Fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
NĚMECKÁ ŘÍŠE POKRAČOVÁNÍ - FOTKY Z PŘEDNÁŠEK                                                                         Zdroj:...

Fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
NĚMECKÉ DĚJINY - FOTKY Z PŘEDNÁŠEK                                               Zdroj: Liborův foťák

Přednáška 17.12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Boleslav Chrabrý – vládne sám Kultura – hmotná kultura, stále zůstáváme na prahu Velké Moravy Čechy patří do císařského univerza Sv. Vojtěch – člověk, který byl 1. Čechem, který výrazně zasáhl do evropské politiky (možná až 2., 1. byl Boleslav) -          Dětmar – 1. pražský biskup (Sas), -         ...

Vyhladil neandrtálce sopečný výbuch?

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Vyhladil neandrtálce sopečný výbuch? Michal Andrle (13. 12. 2010) Záhadu, proč vlastně museli naši planetu nadobro opustit příslušníci našeho sesterského druhu, neandrtálci, se snaží již dlouhou dobu vysvětlit řada renovovaných vědců. Podle nejnovějších nálezů mohl za jejich vymizením stát mohutný sopečný výbuch.      Neandrtálci začali...

Kdo je můj předek?

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
15.12. byl na ČT2 odvysílán v pořadu PORT dokument s názvem " Kdo je můj předek". Jedná se o pořad o Netolicích. Dodatečně ho můžete shlédnout na internetových stránkách http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/210572241900035/633-kdo-je-muj-predek/

Přednáška 5.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Slovanské osídlení na území Německa (především východního Německa) Písemné prameny – Geograf Bavorský Hl. kmenem byly frankové, ve středním Německu vznikla Durynská říše – 531 byla zničena Franky. Poté boje mezi Franky a Sasy. Část saského obyvatelstva se přestěhovala do Británie. Do toho se začínají objevovat slovanské nájezdy, nájezdy Avarů. Příchod Slovanů a Avarů do Karpatské...

Přednáška 22.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kyjevská Rus – Skandinávci ovládali tuto obchodní stezku, pomohli dovršit vývoj. Vznik Kyjevské Rusy = spojení horní a dolní Rusy. Než se spojila, tak měla velké kontakty s Byzancí. Podmět ke sjednocení vyšel z Novgorodu. Kníže Oleg byl při sjednocení, po něm vládne Igor a 945 umírá. Po něm nastupuje Olga¸po Olze nastupuje Svatoslav. Jeho syn Vladislav, expanze na západ,...

Přednáška 15.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Východní Slované   Písemné byzantské zprávy o Antech a o Sklavínech. Antové – východní oblast -         v 5. a 7. st. to jsou určitě Slované -         dříve asi irácké obyvatelstvo -         ti, kteří byly mezi Dněprem a .. táhli na Balkán, těžké boje s Byzancí -        ...

Přednáška 8.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kultura Korčatská Pražsko- Kolotínský typ Tušemensko-balcerovská kultura Moščinská kultura Kultura raných dlouhých mohyl Kultura sopek     Jižní Slované   Území Rumunska je přístupné Moldávii, osídlení se začíná objevovat a je svázáno s osídlením Ukrajiny. Začaly se objevovat nálezy primitivní keramiky pražského typu. Nejstarší slovanské památky, které známe jsou známy...

1.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Slovanské osídlení a raný středověk   Zp: referát, Zk   Literatura: Turek Rudolf – Čechy na úsvitě dějin, Praha 1993, Čechy v raném středověku, Praha 1982 *Zdeněk Měřínský – České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu 1-3 Žemlička Josef – Čechy v době knížectví, Praha 1997 Jiří Sláma – Střední Čechy v raném středověku 1-3 Dušan...

15.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PANTHER CLUB Dne 15.12. proběhla další z našich legendárních akcí v klubu Panther Club.       Akce započala v 19:30. Večer nám zpříjemnilo nejedno ferrárko, macháček a škola hrou .  Tentokrát se jednalo o velký sraz  archeologů, kde nás svou návštěvou poctil první, druhý tak i třetí ročník. Také děkujeme Ondrovi Chvojkovi, jenž dorazil zapít s námi další společně...

Fanerozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
     Fanerozoikum: je pojem označující dobu od cca 540 milionů let před naším letopočtem až po současnost. Zjednodušeně se dá říci, že označuje dobu rozvinutého života na Zemi. Celá tato doba se dále dělí do tří velkých ér: paleozoikum - prvohory - období prvotních živočichů mezozoikum - druhohory - éra dinosaurů a plazů kenozoikum - třetihory + čtvrtohory - éra savců...

Kenozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Kenozoikum je nejmladší geologická éra. Začala před 65,5 miliony let (+- 0,3 m. l.) po velkém vymírání živočišných a rostlinných druhů na konci křídy (na sklonku éry druhohor – mezozoikum).Zahrnuje období Neogén a Pleistocén. Geologický vývoj: V kenozoiku pokračovalo dělení kontinentů až po jejich současnou podobu. Důležitým procesem byl (resp. stále je) posun fragmetů Gondwany na sever...

Mezozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Mezozoikum   Mezozoikum (česky druhohory) je geologická éra, spadající do eonu fanerozoikum. Zahrnuje 3 periody: (od nejstarší) trias, jura, křída. Vývoj planety: Druhohory začaly asi před 251 mil. lety a skončily před 65,5 mil. lety. Rozpadem Pangey vznikly základy současných pevninských desek, které se od sebe pomalu vzdalovaly. Z hlediska horotvorné činnosti byla větší část druhohor...

Kenozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Kenozoikum je nejmladší geologická éra. Začala před 65,5 miliony let (+- 0,3 m. l.) po velkém vymírání živočišných a rostlinných druhů na konci křídy (na sklonku éry druhohor – mezozoikum).Zahrnuje období Neogén a Pleistocén. Geologický vývoj: V kenozoiku pokračovalo dělení kontinentů až po jejich současnou podobu. Důležitým procesem byl (resp. stále je) posun fragmetů Gondwany na sever...

Tábor (prosinec 2010)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
EXKURZE DO TÁBORA   Dne 14.12. 2010 se uskutečnila exkurze do Tábora do husitského muzea s panem Krajícem a panem Vybíralem. Výprava byla velice poučná a zároveň pojatá zábavnou formou . V teplejších dnech vřele doporučujeme!                 ... A zasloužený obídek...      

Říše / kmeny

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ŘÍŠE / KMENY   ŘÍŠE SVÉVŮ - v 1. století přemíštěni do oblasti předního Rýna, táhnou do Hispánie - v SZ části zakláddají královtsví VIZIGÓTSKÁ ŘÍŠE - usazeni na S Balkánu -- odtud táhnou do Itálie - přesud do Hispánie, r. 421 uzavírají s Římany smlouvz o vizigótském královtsví v J Galii a Hispánii BURGUNDSKÁ ŘÍŠE - původem z Lužice, v letech 406-7 došli s Vandaly do Galie, na Z břehu...

Objevení Australopithéka

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
V AFRICE BYL OBJEVEN AUSTRALOPITEK - KOSTRY MAJÍ ZNAKY OPICE I ČLOVĚKA   Vědci objevili v Jižní Africe dvě kostry dosud neznámého druhu vymřelých lidoopů z období přechodu od opice k současnějším předchůdcům člověka. Fosilie nesou znaky obou a patřily živočichovy, který byl zřejmě přivyklý životu na stromech i na  zemi. Moderní předek člověka známý jako rod Homo se vyvíjel miliony let...

1.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Dne 1.12. proběhla Banánova "Mikulášská oslavička".   Párty probíhala v hospodě Atlanta - žlutý barák v Husovce . Jako vždy jsme se sešli v hojném počtu "pijanů". Největší akcí večera bylo namotávání gumového medvídka na jazyk. Absolutním vítězem se stala Eliška. Absolutním vítězem, který každého pobavil se stal Urby, který svého medvídka spolkl i s nití .       Dál...

Letopočty

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
LETOPOČTY 753 př.n.l. Legendární založení Říma, prvním králem Romulus 312 Bitva u Milvijského mostu - Konstantin vítezí nad Římany - přes řeku Tiberu na severu Říma mezi římskými císaři Konstantinem I. a Maxentiem se odehrála 28. října. Vítězný Konstantinus díky ní ukončil spoluvládcovský systém tetrarchie a stal se tak jediným císařem Římské říše. Podle křesťanské legendy měl KOnstantinus...

Neolitický pohřební ritus v Čechách

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Neolitický pohřební ritus v Čechách Zaměřen na kulturu s lineární a vypíchanou keramikou   1. Pohřební ritus kultury s lineární (volutovou) keramikou Přibližně v 5. tisíciletí př.n.l. začíná vznikat kulturní komplex s lineární (volutovou) keramikou, který lze z hlediska pohřebního ritu hodnotit jako období, kde pohřbívání patřilo k pravidlům...

Bitva u Adrianopole (9.srpen 378)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BITVA U ADRIANOPOLE (9.rpen 378)  - jedna z největších porážek v historii římské říše - císař Valens se střetl se spojenými silami gótskách kmenů, zejména Gteutungů a Tervingů a utrpěl drtivou porážku - následkem bylo zhroucení celé dunajské hranice a vyplenění Balkánu, císař Vanles v bitvě padl - r. 376 předročila velká část gótských kmenů římskou hranici na Dunaji (kvůli Hunům)...

Přednáška 15.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Východní Slované -Ukrajina, V Polsko, Rusko -minimálně zpráv - pravlast západně od Kyjeva - nejstarší historické zprávy sporné – Hérodotos-zprávy o Skytech -5.-7. stol. – byzantské zprávy o Antech (západní oblast), Sklavínech (V oblast) -ve 4. stol. Antové nejsou Slované ale íránské obyvatelstvo -Anticus – čestný byzantský titul udělený za porážku Antů -567 Avaři v ukrajinské...

Přednáška 8.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bulharsko, Rumunsko -         výzkumy jsou velice mladé -           Rumunsko – Slované pronikali přes Moldávii -         svázáno s osídlením na území Ukrajiny -         objevili se nálezy pražského typu -        ...

11.11. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MEDIA BAR, DIAMOND   11.11. se konala naše snad vesměs první akce v Media Baru - karaoke. Úspěchy ve zpěvu jsem pak šli oslavit na taneční parket Diamondu.                          ...

10.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Včera, dnes a málem i zítra proběhla naše další legendární akce.      Večer jsme zahájili ve Snake Baru, kde jsme se jako správní pijani, zdrželi jen na jeden drink. Dále jsme pokračovali do "starého, dobrého" klubu Media Bar, kde opět velké pěvecké trio přivádělo k šílenství vše živé, toho večera snad i neživé. Po půlnoci náš plán zkompikoval Diamond, který měl zavřeno...

7.10. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SINGER   První pravidlo vysokoškolského a především archeologického života zní: "Pijem až se zlijem a pak pijem dál nehledě na důsledky."              ...

6.10. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PATRO PARTY   Přinášíme novinku ze světa kolejí. 90210 na začátku roku pátralo, kdo se skrývá za zavřenými dveřmi pokojů. Dne  6.10. se tak na koleji K4 konala "Patro Party", která se nám zvrhla ani ne tak na rozdílná patra, jako i rozdílné koleje .     Vše probíhalo skvěle do doby než Libča začal míchat svůj zákeřný "koktejl", který většině přítomným...

3.11. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
TOUR DE BUDĚJOVICE VOL. 1   Dne 3.11. proběhla další / resp. první / z Banánových kolejních a samozřejmě nezapomenutelných akcí .       Úkolem bylo projít v co nejlepším stavu, co nejvíce hospod, v každé si dát zaslouženou odměnu v podobě piva či pánaka a pokračovat v túře. Cestou jsme prošli jen pár hospod - K1, Domino, Casablanca, U Flíčků, Kaplička, Kulhavej Kačer,...

Le Goff, J.: Peníze a život

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
JACQUES LE GOFF - PENÍZE A ŽIVOT   EKONOMIKA A ZBOŽNOST VE STŘEDOVĚKU Reprezentují úvahu o fungování lidské společnosti jako takové, která vedena touhou po zisku si postupem doby přizpůsobuje a zjednodušuje své představy o spravedlivém a řádném způsobu své existence Často se o lichvářích zmiňují: Jan z Vitry, Štěpán z Bourbonu, Tomáš Akvinský, Tomáš...

Le Goff, J.: Středověký člověk a jeho svět

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
JACQUES LE GOFF - STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK A JEHO SVĚT Kniha je souborem esejí deseti evropských historiků a sociologů, zabývající se fenoménem "středověkého člověka". Eseje se zaměřují na charakteristické role v tehdejší společnosti a život s nimi spojený. Každý autor rozebral jednoho z charakteristických zástupců (mnich, voják/rytíř, rolník, měšťan, intelektuál, umělec, obchodník,...

Třeštík, D.: Mýty kmene Čechů

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
DUŠAN TŘESTÍK - MÝTY KMENE ČECHŮ   (7. – 10. STOLETÍ) TŘI STUDIE KE "STARÝM POVĚSTEM ČESKÝM" ČTYŘI TISÍCE LET STARÝ RITUÁL Obřad konaný o dožínkách na konci léta se konal, aby byla zajištěna úroda na příští rok Kněz hádal na příští úrodu z poháru s vínem, který držela socha boha v ruce – pokud se víno vypařilo, bylo...

7.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MEDIA BAR, KLUB K2 Hlásí se Vám zpravodaj 90210  a přináší Vám informace o včerejší "pekelné" akci . Akce započala naší lží "půjdeme na hoďku do Krajinský", kde nám krátce po 22h bylo řečeno, že zavírají. A tak nám samozřejmě nezbývalo nic jiného než se odebrat jinam. Jako siroty jsme putovali od hospody k hospodě, až se zrodil "legendární" nápad, že půjdeme do...

Stavba "archeosněhuláka" aneb jak vypadá Venuše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STAVBA ARCHEOSNĚHULÁKA   První napadaný sníh a archeologové se již opět vyznamenávají svou nápaditostí :). Již v počátku zimy je velmi znatelné, že nám archeologie leze na mozek. Tomu napovídá i naše "sněhová Věstonická Venuše", jenž má po své levici poněkud prazvláštního mamuta. :)                                            ...

Křížové výpravy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY Zrod ideje "svaté války" - nutno připomenout španělské události koncem 10. a poč. 11. století - probíhaly zde boje o osvobození španělského území zpod vlády Arabů / cíle reconquisty nebyly ovšem náboženské, nýbrž politické =  stáli proti sobě křesťané x muslimové - změnilo se stanovisko papežství k válce, kterou rané křesťanství tak striktně odsuzovalo / papežství...

Přednáška 3.12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Klučov, Radim, Bylany, Okrouhlík (pravděpodobně 9. století) -          nejlépe prozkoumané hradiště = Klučov – kamenná hradba čelní, nebo zadní – záležitost až 9. století -          viz. obrázek – hlavní koridor – přístupová cesta, zde se vstupuje a obchází kolem opevnění (výška 4m),...

Přednáška 19.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Petr Charvát – jeho práce na téma raného středověku zdobnost Nomádů – pod vlivem Číny oblast dnešního Íránu – bohatá na kovy = centrum   Naše území – širší území střední Evropy Slovensko: Prešovský typ – nezdobené hrnce, esovitých, nebo vázovitých tvarů, vyráběná v ruce – lokální projev severo – karpatské skupiny – velice různorodá -         ...

Rozmach arabské říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ROZMACH ARABSKÉ ŘÍŠE       Arabské vývoje a vznik Arabské říše. Mohamed a islám - arabové vyznávali polyteismus (uctívání více bohů), seznámili se i s monoteismes (uctívání jednoho boha) prostřednictvím židů a křesťanů - jejich hlavním kultovním místem = Mekka, kde ve zdi svatyně Kaaba byl uchováván červený kámen uctvíaný Araby / poutě do Mekky byly spojovány s obchodními...

Pád římského impéria

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PÁD ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA A VYTVÁŘENÍ STŘEDOVĚKÉ EVROPY     Tzv. stěhování národů a vznik barbarských království - Evropa je koncem 4.století zaplněna neustále se střetávajícími kmeny barbarů - r. 375 náraz Hunů z východu uvedl celou Evropu do pohoby - Hunové dlouho kočovali ve východní Asii, odkud byli vyhnání v 1. století čínskou říší - Gótové, kteří tu sídlili do 3....

Letecká archeologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
LETECKÁ ARCHEOLOGIE Letecká archeologie je druh nedestruktivní archeologické metody, kdy se pomocí pozorování a fotogafického snímkování na základě půdních, vegetačních, stínových a jiných příznaků vyhledávají, identifikují a evidují archeologické obejkty. Jedním z nejvíce uznávaných odborníků v tomto oboru v celosvětovém měřítku je Martin Gojda ze Západočeské univerzity. Shlédněte krátke video...

Po stopách hradů a tvrzí

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
HISTORIE - PO STOPÁCH DÁVNÝCH TVRZÍ A HRADŮ Pronikněte do tajů dávných hradů a tvrzí pomocí fotografií, videí a audiodoprovodu. Více na internetové straně - http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_themeline/739...

Seriál zvony a zvonaři

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SERIÁL ZVONY A ZVONAŘI V šestidílném seriálu se věnují výrobě zvonů, jejich zvuku, výtvarnému zpracování, umístění do věží i tomu nejdůležitějšímu - zvonění 1. díl - historie zvonařství a tóny zvonů / 2. díl - lití a zdobení zvonů / 3. díl - zvonovina / 4. díl - věže / 5. díl - srdce a zvoník /6. díl - zvonohry více naleznete na internetových stránkách - http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/584380...

Svaté Irsko

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 SVATÉ IRSKO: SVĚTCI A MISIONÁŘI, POSVÁTNÁ MÍSTA A KLÁŠTERY, IRŠTÍ FRANTIŠKÁNI-HYBERNI V PRAZE   Irsko- smaragdový ostrov s mnohaletou historií a tradicemi. Jednou z nejznámějších tradic je slavení svátku sv. Patrika, který se slaví 17. března, ale kromě Patrika má Irsko i jiné patrony sv. Brigitu, sv. Kolumba.2   Svatý Patrik (Naomh Pádraig)     Patrik...

Archeosněhulák

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STAVBA ARCHEOSNĚHULÁKA - SVOLÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ Podstupujeme Vaškovu událost, která se bude konat 7.12. 2010 od 15:30h v prostorách mezi fakultou a Bobíkem.    Heslo: Archeosněhulák :D      Pojďme společnými silami postavim sněhuláka, teda v případě že nebude moc mrznout a sníh bude lepit.    Potřeby s sebou: placatice s hřejícím obsahem :)  

Německá říše / Východofrancká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
NĚMECKÁ ŘÍŠE DO POLOVINY 11. STOLETÍ (843-1056)   Východofrancká říše na prahu samotného života - část bývalého impéria, která verdunskou smlouvou připadla Ludvíkovi Němcovi, jako tzv. Východofrancká říše / etnicky - vznikala zde tzv. kmenová vévodství - zůstávala až do konce 11. století hlavními organizačními jednotkami - Karlovská dynastie tu vládla až do poč. 10.století / ve...

Francká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
FRANCKÁ ŘÍŠE (482-843)     Vznik Francké říše   - Chlodvík (482-511), král z rodu Merovejců / podařilo se mu rozšířit své malé panství nejdříve směrem na jih, v bitvě u Soissons r. 482 porazil římského krále (vojevůdce) - Chlodvík se zmocnil rozsáhlých pozemkových majetků římského vojevůdce / většinu si ponechal jako svůj soukromý královský majetek / hranice se posunuly...

Francká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
FRANCKÁ ŘÍŠE (482-843)   Vznik Francké říše - Chlodvík (482-511), král z rodu Merovejců / podařilo se mu rozšířit své malé panství nejdříve směrem na jih, v bitvě u Soissons r. 482 porazil římského krále (vojevůdce) - Chlodvík se zmocnil rozsáhlých pozemkových majetků římského vojevůdce / většinu si ponechal jako svůj soukromý královský majetek / hranice se posunuly značně na jih - hlavním...

Španělsko

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
IBERSKÝ POLOOSTROV  V RANÉM STŘEDOVĚKU Visigótská říše - visigótové původně usídlení v jižní Galii, kde vytvořili velkou říši se střediskem v Tolouse, tzv. říši tolosánskou - za krále Euricha k  ní připojili i území za Pyrenejemi - r. 507 Frankové pod vedení Chlodvíka rozbili visigótskou říši v Galii / hlavní oblastí jejich sídel se stal Iberský poloostrov - Visigóti tu založili svou...

Skandinávské státy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VZNIK SKANDINÁVSKÝCH STÁTŮ - POČÁTKY DÁNSKA, ŠVÉDSKA A NORSKA   Skandinávie v raném středověku - raně středověké státy - Norsko, Švédsko, Dánsko - zde vznikly mnohem později / výrazněji se začínají projevovat v 9.století / rozhodujícím obdobím je až 10.století - Skandinávie byla osídlena četnými germánskými kmeny (pouze na severu žili Laponci) - na území pozdějšího Švédska žili na jihu...

Anglie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ANGLIE VE STŘEDOVĚKU Anglosaská invaze - r. 407 odcházejí z Británie římské legie - potřeba, aby zasáhly do bojů o císařský trůn / tímto datem prakticky končí římská vláda v této části Evropy - během následujících staletí se na oostrovy vrhá jedna invaze za druhou / římksá města se přeměňují v trosky - terčem útoků byl vždy především bohatý úrodný jih - po odchodu římských legií...

Byzantská říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BYZANTSKÁ ŘÍŠE   - historický státní útvar ve východním středomoří, který vznikl rozdělením Římské říše na dvě samostatné části - za počátek byzantské říše se označuje r. 395, kdy se římská říše rozdělila po smrti císaře Theodosia I. mezi jeho dva syny - hranice mezi oběma částmi probíhala na západě Balkánského poloostrova, jehož většina území patřila k Byzanci - kromě toho Byzanc tvořena...

Po stopách prvních Přemyslovců

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PO STOPÁCH PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ:  ZROZENÍ STÁTU (872-972), OD BOŘIVOJE I. PO BOLESLAVA I. Michal Lutovský - král Václav III. zavražděn - Přemyslovci vymřeli po meči - z hisotirckého hlediska začínají dějiny Přemyslovců v roce 872, kdy letopisec kláštěra ve Fuldě poprvé zaznamenal jméno Bořivoj - o jehi předcích nevíme nic, známe jen řadu jmén, které zachytil Kosmas ve své kronice...

Přednáška 1.12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Výrobní objekty: jámy na odlévání zvonů a tavicí pece (archeologické doklady) - doklady o zvonařství – 1/ movité (to co doprovázelo výrobu), + dva doklady výrobních zařízení - 2/tavicí pece (potřeba pro výrobu), 3/jáma pro odlévání zvonů   Tavicí pece - pece na tavení zvonoviny a odlévání zvonů nejsou v archeologických a ikonografických pramenech téměř známy - od tavicích pecí...

Neolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Neolit   Bylany - Praha - Bubeneč - bylo zde nalezeno pohřebiště lidu s vypíchanou keramikou, zajímavé bylo jednak tím, že se tu pohřbívalo už novým způsobem - žahem, jednak proto, že bylo a dodnes zůstává největším pohřebištěm této kultury, jaké u nás známe. Našlo se zde celkem 16 žárových hrobů, nepravidelně rozložených. Pohřební obřad probíhal asi takto: tělo zemřelého bylo spáleno na...

Mohyly na území JČ

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
     Zejména v západní Evropě a ve Středomoří se v době bronzové rozšířilo pohřbívání do podzemních hrobek: zvyk souvisí ještě s uctíváním země jako dárkyně života – zemřelý se vracel do mateřského lůna, odkud jeho život kdysi vzešel.        Naopak ve velké části evropského vnitrozemí se v průběhu doby bronzové rozvinuly kultury,...

7. Neolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
NEOLIT (5.500 - 4.500 BC)     - neos = nový, lithos = kámen Neolitický balíček:         Broušené nástroje         Keramika         Zemědělství - domestikace zvířat         Textil         Trvalá obydlí (domy)     Vznik...

6. Mezolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MEZOLIT (8.000 - 5.500 BC) - střední doba kamenná tvoří závěrečnou fázi kořistnického způsobu výroby v podmínkách starší části holocénu - za počátek je považována pozdní fáze poslední doby ledově, jeho konec způsobilo postupné převládnutí neolitického výrobního hospodářství - podnebí se od počátku doby podstatně oteplovalo - společnost se skládala z menšího počtu lidí - mezolitici...

5. Pozdní paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
POZDNÍ PALEOLIT (10.000 - 8.000 let př.n.l.)     - jde o sklonem maldého paleolitu, která se v době krátkých podnebních výkyvů, za nichž se značná část Evropy měnila v tundru a jehličnatý les, kulturně značně rozčlenil - skandinávský ledovec ustupoval - hladina moří se zvedla a zatopila šelfy, takže oddělila Británii a jižná Švédsko od Evropy - vůdčím typem industrií byl hrot šípu,...

4. Mladý paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MLADÝ PALEOLIT - Szeletien (39.000-37.000) - Bohunicien (37.000-34.000) - Aurignacien (38.000-28.000) - Gravettien )30.000-20.000) - Magdalenin (13.000-11.500)   - levalloiská technika – způsob výroby kamenné štípané industrie, který se užíval ojediněle již během starého paleolitu. Název vznikl dle naleziště ve městě na okraji Paříže. Hlavní princip této techniky spočívá...

Konstantinopol

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Konstantinopol Konstantinopol (též Konstantinopolis, slovanským označením Cařihrad, řecky Κωνσταντινούπολις, latinsky Constantinopolis) je dřívější jméno pro dnešní tureckýIstanbul. V současném městě zahrnovala Konstantinopol prostor od přístavu Zlatý roh až k pobřeží Marmarského moře. Na místě Konstantinopole...

3. Starý Paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PALEOLIT   - počátek dějin lidstav zahajuje starší doba kamenná = paleolit - palaios = starý, lithos = kámen - začíná tehdy, kdy se záměrně opracovávají kamenné valouny, aby se z nich vytvořili primitivní pracovní nástroje a končí s poslední dobou ledovou, kdy na něj navazuje mezolit, který se odlišuje adaptací člověka na klimatické podmínky v podstatě současného rázu - nejstarší suroviny...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Chronologie německých dějin v 10.-13.století     - Konrád I. (z Frankonie): 911-918 - Otoni (ze Saska): Jindřich I., Ota I.-III.: 919-1002 - Jindřich II. (Z Bavorska): 1002-1024 - salská dynastie )Konrád II., Jindřich III.-V.): 1024-1125 - Lothar III. (ze Saska): 1125-1137 - Štaufská (Konrád III., Friedrich I., Jindřich VI., Filip Švábský, Friedrich II.): 1138-1250, ale též...

Přednáška (26.11.)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
NEOLITICKÉ DOMY   - doklady o tzv. Dlouhých domech – jedná se o jedny z největších půdorysů z našeho zemědělského pravěku - zničeny erozí – výzkum přináší pouze nálezy objektů, které byly zahloubeny – v případě neolitu jsou to tzv. sloupové jamky - chybí původní podlahové úrovně - nevíme, jak to vypadalo uvnitř   Köln-Lindenthal - zkoumán zde...

2. Přírodní prostřední pravěku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ PRAVĚKU     - země prodělala složitý geologický vývoj (prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory) / dějiny člověka spadají do čtvrtohor, počátky antropogeneze však sahají hluboko do třetihor – ty se dělí na starší (palcogén) a mladší (neogén) - čtvrtohory se děli na starší (pleistocén) a mladší (holocén)   PLEISTOCÉN Přírodní podmínky...

1. úvod, suroviny v pravěku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ÚVOD + SUROVINY PRAVĚKU   - pravěk = nejdelší úsek lidských dějin – jeho objem (3-3,5 milionu let) tvoří 99,9% celkové doby existence lidstva na Zemi - jejím studiem se zabývá věda o pravěku -  prehistorie Prehistorie (dějiny pravěku) – je věda zabývající se všestranným studiem vývoje pravěké lidské společnosti na základě archeologických pramenů Protohistorie (dějiny raně...

Sedmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
DISK Z NEBRY   - bronzový disk o průměru 30cm – vznikl vytepáváním z nějakého polotovaru - silný zhruba půl centimetru a na krajích se ztenčuje, na kraji 1-2 mm - barva  - dnes zelená v důsledku koroze / jednalo se o tmavou až černou barvu, kde jasně vystupovali zlaté fólie - první evropské zobrazení hvězdné oblohy či vesmíru - 32 drobných zlatých kroužků, které...

Přednáška 24.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MORFOLOGIE STŘEDOVĚKÝCH A RANĚ NOVOVĚKÝCH ZVONŮ     - odlišné technologie při výrobě zvonů (kovotepectví, kovolitectví)   A. Zvony z plechu (kované, nýtované) - malý zvonek z plochu 12.st. - za nejstarší zvon křesťanské Evropy je pokládán malý zvon zvaný "kančí tesák" nýtovaný ze tří železných platů - když je první zmínka o velkých zvonech známá už z raného...

Archeologické otazníky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
5 největších archeologických otazníků Petra Soukupová (18. 04. 2008)   Starověké civilizace dokázaly vytvářet neuvěřitelná díla pouze za pomoci lidské síly a jednoduchých nástrojů. Uměly propočítat přesnou podobu obrovských obrazců a dopravovat několik desítek tun vážící kamenné bloky stovky kilometrů. Přesto často záhy po vrcholném rozkvětu zanikly a nikdo přesně neví proč.   1....

Moravský Stonehennge

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Co prozrazuje moravské "Stonehenge"? Rostislav Rajchl (19. 11. 2008)   V současné době máme zabezpečenu časovou orientaci prostřednictvím přesného kalendáře. Ale lidé před tisíci lety, hledající svou časovou a prostorovou identitu, neměli mapy, kompasy, nástěnné kalendáře či datumky na náramkových hodinkách. Tehdy vzhlíželi k obloze, ve které hledali oporu. Vydejte se s 21....

Jak zemřel Ötzi

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Jak zemřel Őtzi   Petra Soukupová (07. 06. 2007)     5000 let stará alpská mumie se podrobila podrobnému lékařskému vyšetření. Podle článku v posledním čísle Journal of Archaeological Science Őtziho zabil šíp zabodnutý do zad. Vyšetření ukázalo, že hrot roztrhl tepnu pod levou klíční kostí, což vedlo k masivnímu krvácení. V důsledku velké ztráty krve se Őtzi dostal do...

Pivo v době bronzové

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Předci Irů popíjeli pivo již v době bronzové Martin Janda (20. 08. 2007)   Nejnovější archeologické výzkumy dokázaly, že Irové holdují pivu delší dobu, než se původně předpokládalo. Kdyby na program olympijských her byla zařazena disciplína pití piva, Irové by si z největší pravděpodobností odvezli stříbrnou medaili. Ir totiž průměrně vypije ročně 250 piv, více zlatavého moku do...

Průmyslový areál

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologové našli nejstarší "průmyslový areál" v Čechách! Frederik Velinský (16. 11. 2007)   V Příšovicích na Liberecku byla odkryta více než šest a půl tisíce let stará pravěká vesnice. Unikátní objev nemá podle odborníků v celé střední Evropě obdobu! Kdysi tu sídlili zemědělci, které podle typické výzdoby jejich nádob označujeme jako lid kultury s vypíchanou...

Neurochirurgický zákrok

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
1800 let starý neurochirurgický zákrok Petra Soukupová (12. 03. 2008)   Uměli staří Řekové operovat mozek? Řečtí archeologové objevili kostru mladé ženy, která údajně nese stopy po neurochirurgickém zákroku. Přestože se z období počátku prvního tisíciletí dochovaly písemné zmínky o provádění podobný operací, objevy lebek s chirurgicky provedenými otvory jsou velkou vzácností. Kostra...

Nejbohatší pohřební místa

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
10 Nejbohatších pohřebních míst Petra Soukupová (17. 11. 2006)   O životě našich dávných předků nejlépe vypovídají nálezy hrobů a hrobek. Odhalují nejen tajemství o pohřebních zvyklostech, ale z uložených předmětů se archeologové mohou dozvědět i velmi podstatné věci o způsobu života před mnoha tisíci lety. Nebožtíci, pro které se kdysi budovaly hrobky, pravděpodobně nikdy nestáli o to,...

Starověký počítač

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Starověký počítač Petra Soukupová (30. 11. 2006)   Starověký astronomický kalkulátor známý jako antikytherský mechanismus, který od roku 1901 plete hlavu všem historikům, se podařilo znovu rozhýbat. Antikytherský mechanismus byl objeven ve vraku lodi u řeckého ostrova Antikytera. Jeho původ se datuje do druhého století před naším letopočtem a jedná se o nejstarší známý stroj využívající...

Nečekané objevy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Nečekané objevy: Tudy šli lovci mamutů! Frederik Velinský (19. 03. 2007)   Nejrozsáhlejší archeologický výzkum v dějinách města Ústí nad Labem, prováděný nejmodernějšími dostupnými metodami, přinesl množství překvapivých objevů. A čekají se další! Výzkumu předcházela složitá jednání s vedením města a také s investorem stavby, který podle zákona záchrannou akci financoval. Výzkum byl...

Pravěcí zubaři

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Pravěcí zubaři Petra Soukupová (07. 04. 2006)   V Pákistánu se zuby vrtaly už před 9000 lety. Ač to zní opravdu neuvěřitelně (a nepříjemně),  vynalézaví pralidé dokázali za pomoci pazourkových vrtáků odstraňovat kaz z bolavých zubů. Na jednom ze zkoumaných nalezišť antropologové nalezli zuby s jemnými dírkami kolem 2 mm v průměru a až 3,5 mm hlubokými, které byly vrtány v období...

Objev byzantského paláce

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Objev byzantského paláce Ilona Růžková (21. 09. 2005)   Pozůstatky honosného paláce, pocházejícího z byzantského období, odhalili v těchto dnech izraelští archeologové v Caesareji při severním pobřeží země. Pod nánosy písku se ukrývala velká mozaika, která podle odborníků pochází z 5. až 6. století našeho letopočtu. Nachází se přímo v centru patia rozlehlé rezidence, jež s největší...

Tajemné hrobky nad Tanvaldem

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Co prozradí tajemné hrobky nad Tanvaldem? Frederik Velinský (21. 09. 2005)   Na lesnatých svazích Jizerských hor i Krkonoš, od Tanvaldu až po Žalý u Vrchlabí, můžete často narazit na nevelké kupy balvanů, soustředěné do skupin po desítkách, někdy i po stovkách. Zjistit jejich stáří a objasnit jejich účel se zatím nepodařilo. Jedno z nejtypičtějších seskupení najdete na Jírově kopci...

6 největších archeo objevů

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
6 největších archeologických objevů Připravila Ilona Růžková (21. 10. 2005)   Jak žili naši dávní předkové? Jaké používali nástroje? Zda milovali umění. To jsou jen některé otázky, na něž nám mohou archeologové nabídnout odpověď díky svým jedinečným nálezům. Ty z nich, které nám toho napověděly o životě předchozích generací nejvíce, naleznete mezi šesti největšími archeologickými objevy,...

Na čem stojí Karlův most

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Na čem stojí Karlův most? Frederik Velinský (19. 12. 2005)   Opravou dvou mostních pilířů byla nedávno zahájena první etapa rekonstrukce pražského Karlova mostu. Odborníci tak měli po více než sto letech příležitost podívat se až k jeho základům a dozvědět se víc o technologiích, používaných ve 14. století jeho staviteli. Objektem zájmu stavbařů a památkářů se staly osmý a devátý mostní...

Velikonoční ostrovy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Další tajemství Velikonočního ostrova: Kam se poděly jeho stromy? Michal Andrle (18. 06. 2010)   Velikonoční ostrov je místem na záhady skutečně bohatým. Kdy se vlastně na ostrově objevili první lidé? K čemu sloužily zvláštní sochy moai? Jak je lidé vlastně dokázali postavit? Kdo zanechal tajemné písmo rongo-rongo? Další záhada je sice méně efektní, avšak možná ještě zásadnější. Vědci...

Archeologie od A do Ž

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologie od A do Ž Milan Koukal (18. 02. 2005)   Archeologie se označuje za historickou vědu zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva. Díky moderní technice, která se nyní používá, na badatele čekají nové objevy, které posunují zase dál všelidské poznání. V něm nechybějí ani následující pojmy: Akropole (akropolis) – označení pro hrad, ústředí starořeckých měst....

Tajemné menhiry

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Tajemné menhiry aneb třikrát devět králů Frederik Velinský (21. 09. 2004)   V západní i severní Evropě stojí od pravěku tisíce velkých vztyčených kamenů, megalitů. Podobné, i když menší kameny stojí i u nás. U žádného z nich se však dosud archeologům nepodařilo prokázat, že skutečně pochází z pravěku. Až do loňského léta. O neohlášené stavbě rybníka na východním okraji Cehnic na Strakonicku...

Archeologie Pražského hradu

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologové na stopě prvního osídlení Pražského hradu Jan Frolík (21. 07. 2004)   Archeologický průzkum Pražského hradu probíhá již téměř 150 let a neustále přináší nové a nové poznatky, mnohdy překvapivě měnící naše dosavadní znalosti a představy. Podle posledních nálezů například můžeme soudit, že kamenný ostroh nad Vltavou byl osídlen již pravěkými obyvateli v eneolitu, tedy v...

Nejstarší oheň

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Nejstarší ohniště Mazek Zouzalík (22. 06. 2004)   Izraelským archeologům se podařilo nalézt zatím nejstarší známé ohniště na světě, které je třikrát starší než předchozí nálezy. Nyní tedy existují důkazy, že předchůdci člověka zkrotili oheň již před 790 tisíci lety. Ve volné přírodě hořelo však již mnohem dříve. Poblíž waleského městečka Ludlow v lokalitě Ludford Lane se nacházejí...

Archeologie od A do Z

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Archeologie od A do Z Milan Koukal (19. 03. 2004)   Žijeme v moderní době, obdivujeme nádherné záběry z Marsu - a přitom na Zemi četné záhady minulosti stále zahaluje přízračný závoj nejasností. Proto archeologie vyhledává, zkoumá a třídí hmotné památky, důležité pro studium starších období vývoje lidské společnosti. Mnoho jejích objevů však může sloužit i na cestě lidstva k budoucnosti....

První masožraví lovci

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRVNÍ MASOŽRAVÍ LOVCI: AUSTRALOPITÉKOVÉ PŘED 3,4 MILIÓNY LET   Kdy přestali být dávní hominidé "bezmocnými" sběrači ořechů a kořínků a přešli k systematickému lovení zvěře? Nedávné nálezy z Etiopie přinutily vědce posunout tuto hranici o celý milión let! Kamenné nástroje k lovu užívali již příslušníci druhu Australopithecus afarensis, tedy i slavná Lucy. Příběh rozvoje technologií,...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Neolitické studny   -kastenbrunnen = srubovitá konstrukce bednění -Známe např. studny jako zapuštěné vydlabané kmeny stromů. -Z Evropy známe asi 20 studní, žádná ale není detailně publikována. -Studna v Hostovicích - zkoumala Pleinerová -Hrazany - jímka na vodu -Fellbachh-Schmiden - Bavorsko - ve studni nalezeny dřevěné vyřezávané figurky, které byly zřejmě původně ozdobou bednění. -Výrazná...

Kosti promlouvají

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KOSTI PROMLOUVAJÍ: JAK SE LIDEM DŘÍVE ŽILO? Jak změřit životní úroveň lidí z věků dávno minulých? Archeoložka a antropoložka Nikola Koepkeová z univerzity v německém Tübingenu si našla zajímavý klíč – lidské kosti. Podle nich se totiž nejlépe pozná kvalita výživy a nepřímo tedy i to, jak se lidem dříve žilo. Z rozsáhlého výzkumu vyšlo německým vědcům nejedno překvapení! Písemné...

Hispánie - fota

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Hispánie - fota   Fotky z přednášky.       Omlouvám se za kvalitu.....(třesou se mi ruce ;-) ) Zbylé fota z arabů a Byzance dodám as soon as possible. Runička ;-) ;-)

Archeologická expozice kamenné industrie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE KAMENNÉ INDUSTRIE Výstava Národního muzea v Praze   Zvláštní pozornost jsme se rozhodly věnovat kamenné industrii, na kterou byl při zkoušce kladen velký důraz.   1) Pěstní klíny     2) Sekáče     3) Nůž     4) Drasadla     5) Pěstní klín     6) Drasadla     7) Levalloiské...

Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRAVĚKÉ DĚJINY ČECH, MORAVY A SLOVENSKA Stálá archeologická expozice Národního muzea v Praze Současná archeologická expozice Národního muzea s názvem "Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska", která je instalována v šesti sálech prvního patra historické budovy na Václavském náměstí, je aktualizovanou verzí předchozích expozic "Pravěk Československa" (1958) a "Pravěké...

Antropologická expozice

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ANTROPOLOGICKÁ EXPOZICE Stálá expozice Národního muzea v Praze   Z rozsáhlým antropologických sbírek Národního muzea (kostrové nebo žárové pozůstatky více než 20 tisíc osob) je vystavena pouze malá část.   Ve čtyřech oddílech jsou nastíněny postupy, které antropologové využívají pro získání obrazu o lidech, jimž nalezené kosti patřily.   První dva oddíly předvádějí...

Staré pověsti české

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Výstava Národního muzea v Praze       Výstava se věnuje souboru legend a pověstí o nejstarších dějinách Čechů, který vznikal postupně v průběhu pěti století.   Výstava je určená dětem i dospělím, všem, kteří se chtějí poučit, ale i pobavit. Návštěvníci se mohou těšit na středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, ale také ilustrace...

Poklady Moravy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
POKLADY MORAVY Příběh jedné historické země - expozice Národního muzea Výstava s názvem Poklady Moravy - příběh jedné historické země jedinečným způsobem představuje historicko-kulturní souvislosti teritoria Moravy.   Samotná expozice přiblíží život na Moravě od pravěku přes středověk až po novověké dějiny, které prezentují Moravu jako zemi svobody, víry, vědy a umění. Nastíněn je také...

Sbírka odkazů Járy Cimrmana

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SBÍRKA ODKAZŮ JÁRY CIMRMANA Výstava Národního muzea v Praze   Národní muzeum připravilo ve spolupráci se společností NedomYsleno ČR výstavu Sbírka odkazů Járy Cimrmana.     Na výstavě můžete obdivovat možné vynálezy Cimrmana, jejichž autory jsou fanoušci tohoto velkého myslitele.     Můžete se těšit například na důmyslný smeták na vymetání rohů,...

Druhá / třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KAMENNÁ INDUSTRIE Sekáček - masivní nástroj zpravidla jádrový (obvykle valounový) - bazální část nebývá opracována, terminální (zhruba třetina až 1/2 kusu) upravena hrubým otlučením (jedním či několika údery) do nepravidelně klikaté pracovní hrany víceméně konvexního průběhu v nárysu Hoblík - pekáčovitá nástroj na masivním úštěpku, kde je jednostrannou retuší vyznačena terminální pracovní...

Bobková,L.: Ustavení Koruny královtsví českého

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BOBKOVÁ, L.: USTAVENÍ KORUNY KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO   -         svatá říš římská – 1.pol. 10.st. – Německo, Rakousko, český stát, království burgundské a italské (Lombardské) -         kurfíři -         26.9. 1212 – Zlatá bula sicilská – Přemyslu...

Borkovský, I.: Pražský hrad

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BORKOVSKÝ, I.: PRAŽSKÝ HRAD   -         kronikář Kosmas srovnával výběžek hradčanského ostrohu s podobou delfína nebo mořského vepře -         tisy byly před tisíci lety velmi hojné na skalnatých místech Vltavy i Berounky a tisový strom, který dnes roste v Rajské zahradě na Valech a jehož obvod kmene měří...

Duby, G.: Rytíř, žena a kněz

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
DUBY, G.: RYTÍŘ, ŽENA A KNĚZ         I. kapitola Sňatky krále Filipa   15. října 1094 ve městě Autun byl exkomunikován francouzský král Filip. V této době se přela světská moc s církevní a bojovala o svrchovanost. Nicméně papež coby hlava církve a služebník Boží měl zdánlivě neotřesitelné postavení. Král Filip nebyl odsouzen za nějaké provinění proti církvi,...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Mumie     = mumifikované lidské pozůstatky - představují cenný archeologický a antropologický pramen - mumifikace – fenomén známý z celého svět     ÖTZI - zahynul v období středního eneolitu, 3200 m.n.m. - nalezen manželi Simonovými r. 1991 - muž ve věku mezi 30-40 let, 160cm - tmavé kudrnaté vlasy (9cm+) - zemřel mrazem a díky zrnění - vechtři je...

Islám

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Vznik islámu a říše kalífů     Arabská společnost - Arabský poloostrov – žijí zde kočovníci (beduíni) – v čele jednotlivých kmenů stáli šajchové a rada starších, fungovalo pravidlo zvykového práva a polyteismus - to, co Araby spojovalo bylo náboženství – ze svatyní nabyl na významu hlavně hedžaský (západoarabský) chrám nad posvátným černým kamenem,...

Křižácká tažení

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Křížové výpravy     - vojenské výpravy z době středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům - před zahájením výpravy skládali účastníci slib a byli označeni znamením kříže = proto křižáci -  byli to dobrovolníci - za jejich účast v tažení jim bylo přislíbeno odpuštění hříchů   - jednalo se o výpravu katolických křesťanů do Palestiny s cílem...

Barbarské státy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Barbarské státy     Pohyby hlavních barbarských národů útočících na Západořímskou říše do r. 476 Ostrogóti – byli rozděleni, někteří byli římskými spojenci, jiní se spojovali s nepřáteli Říma a na Řím útočili / po rozpadu hunské říše vytvořili své království v čele s králem z rodu Amalů v Panonii, snažili se však dostat na Balkán - východní...

Stěhování národů

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Stěhování národů     - 375 – překročili Hunové Don a narazili na germánské kmeny Gótů – tento náraz uvedl do pohybu obyvatelstvo téměř celé Evropy - první signál velikého stěhování národů, které se definitivní platností rozdělilo římskou říši   - konec 4.století – Evropa zaplněna neustále se střetávajícími kmeny barbarů – náraz Hunů375 uvedl tyto masy do...

Západořímská říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Západořímská říše a její pád     - vznikla rozdělením římské říše 395 císařem Theodosiem I., který ji rozdělil mezi své dva syny (Honorius, Flavius - vládne Východní říši)   Honorius (395-423) 402– invaze Vizigótů do Itálie 406 – vpád Vandalů, Svébů a Alanů do severní Galie 409– Svébové, Vandalové a Alani napadli Hispánii 410 – Vizigóti (Alaricha)...

Čtvrtá přednáška- 16.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Zámky a uzamykací systémy   Zámek je definován jako zařízení( ovládané zpravidla klíčem), umožňující něco zamknout, zavřít, případně jako zařízení k lehkému, rychlému a pevnému zavírání něčeho k zamykání. Základní rozdělení typologie: vychází z jejich umístění na zavíraném objektu, buď se jednalo o zámky odnímatelné(přenosné) nebo napevno umístěné(nepřenosné). Uvedené...

Náboženství doby halštatské

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 NÁBOŽENSTVÍ DOBY HALŠTATSKÉ     Po pozdní době bronzové nastupuje starší doba železná, označovaná také podle eponymního centra v Hallstattu v Horním Rakousku/Solnohradsku. Halštatská civilizace se vyvíjela na středoevropských popelnicových polí se silnými vlivy řecké a italské antiky. Hlavně z řecké kultury pronikaly sociální a duchovní vlivy, halštatská knížata...

Čechy a podunajské provincie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Čechy a podunajské provincie   Referát jsem dělala ze stejnojmenného článku od Vladimíra Sakaře. Je zde zkoumán vztah Říma a Barbarika z pohledu římského importu na našem území. Importem můžeme nazvat každý předmět vyrobený v italském nebo provinciální oblasti, pokud nemůžeme dokázat, že jde o kořist. Pro datováni importu nelze stanovit pravidlo. Jedno je, ale jisté mohou...

Chrámy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 CHRÁM SV. VÍTA Později Budou přidány podrobnější informace!!(zatím jen foto)                    CHRÁM SV. BARBORY                                    KAPITULNÍ CHRÁM NA VYŠEHRADĚ      ...

Referát doba železná

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Keltské oppidum Staré Hradisko         Keltové jsou nejstarším historicky doloženým etnikem severně od Alp, jehož původní sídla ležela v jihozápadním Německu, východní Francii a přilehlé části Švýcarska. Z těchto území začali od 5.století př.n.l. pronikat v několika vlnách do celé západní a střední Evropy. V období mezi 4. a 2. stoletím př.n.l. se keltské kmeny dostaly...

Referát doba římská a stěhování národů

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
NAŠE ZEMĚ A ŘÍMSKÉ PODUNAJÍ NA POČÁTKU DOBY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Jaroslav Tejral, Památky archeologické 1985   V prvních čtyřech staletích našeho letopočtu se naše země nacházela v dočasném bezprostředním sousedství antického Říma. Hlavním a posléze osudovým momentem tohoto období byly vzájemné vztahy barbarských kmenů žijících severně od Dunaje k římskému impériu, která nabývaly různé tvářnosti...

Výběr patronů

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PATRONI Později bude doděláno!!!   SV. VÁCLAV   Jde o jednoho z předních českých patronů. Žil v 10. století a byl synem českého knížete Vratislava a Drahomíry, která byla z kmene Stodoranů. Jak je všeobecně známo o jeho výchovu a vzdělání v oblasti náboženství se starala jeho babička sv. Ludmila. Spolu s Václavem se i pod babiččiným vedením vzdělával Boleslav. A jak je známo Boleslav...

Zákonné normy pro provádění archeo výzkumů

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ZÁKONNÉ NORMY PRO PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ (úplné znění zákonů viz Sbírka zákonů ČR) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 425/1990 Sb., zákon č.242/1992 Sb., zákon č. 361/1999 Sb., zákon č. 122/2000 Sb., zákon č. 132/2000 Sb. zákon č. 61/2001 Sb., zákon č. 146/2001 Sb., XX) ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení §...

Povolení k provádění archeologického výzkumu

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti státního příslušníka jiného členského státu Evropské unie než České republiky Fyzické osobě, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále též "uchazeč"), Ministerstvo kultury udělí povolení k provádění archeologických výzkumů, pokud jí je uznána odborná...

Maltská konvence

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
znění platné od 1.6.2002 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy   Členské státy Rady Evropy, signatáři této Úmluvy, u vědomí toho, že cílem Rady Evropy je dosáhnout těsnější jednoty mezi jejími členy, mimo jiné za účelem ochrany a naplňování ideálů a zásad, jež jsou jejich společným dědictvím, uznávajíce, že architektonické dědictví je nenahraditelným výrazem bohatství...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Nákolní lokality    Čermák K. 1876:Osady jezerní. PA 10. Čermák K. 1896: Šepoty starých lip(kresba Mikoláše Alše) Nákolí? -PILE-DWELLING -LAKE-DWELLING -PFAHLBAUSIEDLUNG - UFERSEESIEDLUNG - MOORBIEDLUNG - FEUCHTBODENSIEDLUNG - především v podhůří Alp, v pásu podél velkých jezer, od Francie až do Slovinská(Lublaňská blata)+ druhá stana Alp(severní Itálie) Bodamské jezero-...

Patnáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Laténské mince       - 4 etapy- A. B , C, D - A - nejstarší, D - samotný závěr laténu - Makedonské mince - mince tzv. vedlejších řad - statér - 1/3 - 1/8 - 1/24 - "mušlovitý statér"             - obolos (0,5g) - antické drobné mince, setkáváme se s nimi i  na našem území            ...

Čtrnáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SPECIALIZOVAVÁ VÝROBA   - železářství - výroba žernovů - zpracování sapropelitu (černá hornina, která se využívala pro výrobu ozdob, šperků) - sklářství - mincovnictví - šperkařství     Natálie Venclová: Výroba a sídla v době laténské     Železářství   - pece     Kamenictví   - rotační žernov - kamenný artefakt...

Třináctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SKLENĚNÉ ARTEFAKTY   - skleněná nádoby typu "aribalos" - především ve středomoří - Řecko, Itálie - u nás nalezen střípek - nepochybně import     - u nás nastupuje až v LT C - setkáváme se se skleněnými náramky - vrchol sklářského umění - barven na různé způsoby - povrchová plastická zdobení - otázky jakým způsobem byly skleněné náramky vyráběny   ORGANICKÉ...

Dvanáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KOVOVÉ ARTEFAKTY   Spony   - spínadlo oděvu s ozdobnou funkcí - součásti - patka, uzlík, zavinovač, lůžko - postupně se zjednodušuje - LT A-B - bronzové lučíky spon, bohatě plasticky zdobené - časně laténské maskovité spony (stylizované obličeje, s ptačí hlavičkou) - na konci laténu časté jednoduché spony - z železného drátu, kombinace bronzového těla spony a drátu - časný latén...

Jedenáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MOVITÉ ARTEFAKTY   Časný latén A - stále ještě z halštatského období - hrncovité nádoby (situly - zúžená horní část) - pravidelněji se začíná objevovat keramika vyráběna na hrnčířském kruhu - mísovité tvary - tzv. braumbašské mísy (charakteristický typ keramiky, je velice jemný, mají tzv. omfalost - dno centrální části je vypouklé směrem dovnitř do nádoby) - kolky - většinou ve tvaru písmene...

Desátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
OBYTNÉ KOMPONENTY   LT A – otevřená sídliště, hradiště, hrazené dvorce ("herrenhof" = "panský dvorec") LT B1-C1 – otevřená sídliště, vznik prvních  aglomerací (VDC = výrobní a distribuční centrum) LT C2-D – otevřená sídliště, hradiště, oppida, VDC, dvorce, "viereckchanze" (čtyřrohý areál)                    ...

Devátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
POHŘEBNÍ KOMPONENTY   Meduna: laténské žárové hroby na Moravě, památky archeologické 1962 Jansová: konec jihočeských mohyl doby laténské, památky archeologické 1962 Čižmář: Relativní chronologie keltských pohřebišť na Moravě, památky archeologické 1973 Michálek: Hrobové nálezy charakteru plochých pohřebišť (LT B-C1) z Jižních Čech, archeologické rozhledy 85 + Waldhauser: Jak se koupou keltské...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
LATÉN / HONZA   - 19. století nález Duchcovského pokladu - nález Stradonického oppida – výkopy - průzkumy laténského kostrového pohřebiště v SZ Čechách v Jenišově Újezdě     Josef Ladisla Píč(1847-1911) - významný historik a archeolog, spis o nálezech ze Stradonického oppida, svazek laténských pohřebišť v Čechách, spáchal sebevraždu kvůli  pravosti...

Sedmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Pozdní Halšttat   - v západohalštatské oblasti mizí bohaté knížecí mohyly - masové osidlování hradišť, výšinných lokalit - hl. oblast - západohalštatský okruh - kultury splývající, unifikují se - na našem území     - Jižní Morava - dříve - Černov u Ježkovi - hradiště - depot železných nástrojů - více žárových hrobů - končí v latén A asi příchodem Keltů     -...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Doba Halštatská ČR   V Čechách čtyři kultury - Bylanská kultura – střed, Z - halštatská mohylová – Z, J - Platěnická kultura – V, SV - Bilendorfská kultura – dolní tok Bíliny, severně od hranic     - Horákovská kultura             - Platěnická – dvě skupiny – Moravská a Slezská         HORÁKOVSKÁ...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STŘEDNÍ EVROPA   1)      Západohalštatský okruh 2)      VHA okruh 3)      Okruh lužických popelnicových polí 4)      Thráko-skytské kultury 5)      Veneto-ibirské kultury 6)      Venetové a Etruskové       Východohalštatský...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
DOBA HALŠTATSKÁ V EVROPA   Řecko - od 12.st. BC - 1125-1050 BC – temné období řeckých dějin - stěhování Dórů a SZ Řeků - doba mladé řecké kolonizace - protogeometrické období- typická výzdoba keramiky – kružnice - geometrické období – možný vzor pro keramiku u nás - geometrická keramika někdy nazývána Dipylon - 700-600 – se začínajé objevovat abstraktní výjevy -...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kontakty se západem   - bronzová mísa – typu hatten  - našla se u Soběslavi - bronzové pochvy – Dražičky - u nás nepřeberné množství lokálních stezek - dálkové stezky – u nás se možná kopírovali středověká Zlatá stezka - Jantarová stezka – Pobaltí (SV Polsko), od 6.st. posunutá více na západ nebo její rozdvojení     - západohalštatský okruh...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Hospodářství,výroba     ZEMĚDĚLSTVÍ DOBY HALŠTATSKÉ - končí úsek subboreál, nastupuje subatlantik (podbné našemu klimatu, chladnější x teplejší fáze) - lidská činnost - odlesňování - vliv zemědělských činností - rozšíření polí - velká spotřeba dřeva - těžba dřeva - budování hradeb - využívány uměle vytvořené cisterny na vodu - ohraničování polí kvůli zvířatům - nově železné kosy...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Periodizace, dějiny výzkumu   LITERATURA Venclová: Archeologie pravěkých Čech 6 - Doba Halštatská Filip: Popelnicová pole a počátky železné doby v Čechách F. Dvořák: Knížecí pohřby na vozech starší doby železné v Čechách Šaldová: Halštatská mohylová kultura v západních Čechách - Pohřebiště Nynice I. Soudská: Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen Vokolek: Východočeská...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 ROCK ART (KAMENNÉ RYTINY) Rytiny- vznikají zdrsněním, piketáží, rýhováním pomocí kamenných nástrojů. Lokality. Mont Bego 35000, Valcamonica 200-300 000, zýpadní část Alp. Další oblasti: Dánsko, Švédsko-cca 17 000 lokalit, často zobrazovány lodě nebo zbraně, rozdíly podle polohy jeskyní.   Nämforsen- cca 2300 figur, jde o ostrov uprostřed řeky, podle všeho se zde scházeli rybářské...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
 Nástěnné malby Jeskyně Altamira  - byla objevena roku 1879 Marcelinem a Thomasem de Sautuola, nachází se v severním Španělsku. Nalezení neandrtálce.                Henri Breuil (1877-1961)- proslavil se malování barevných akvarelů jeskynních maleb   Lascaux- objevena 1940 náhodně čtyřmi dětmi, jde o jeskynní komplex...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ANTROPOGENEZE (= VÝVOJ ČLOVĚKA)   http://anthrop.sei.muni.cz/ - panoráma biologická a sociokulturní antropologie, J. Malina - Václav Vančata, Paleoantropologie   - kreacionismus – v širším slova smyslu přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly vytvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem - termín "striktní kreacionismus" se někdy používá...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
TŘÍDOBÁ PERIODIZACE PRAVĚKÝCH DĚJIN = archeologický model, která se týká rozdělení lidské prehistorie do tří po sobě jdoucích období, jejichž názvy se vztahují k tehdy převládajícím materiálům nástrojových technologií             doba kamenná           doba bronzová          ...

Křížová výprava dětí

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Legenda o výpravě dětí     - prameny také hovoří o údajné francouzské a německé křížové výpravě dětí, zorganizované prý proto, že se věřilo, že neúspěchy dosavadních tažení zapříčiňuje hříšnost jejich dospělých účastníků - původem měl být jakýsi francouzský pasáček Štěpán, jemuž se prý r. 1212 zjevil Kristus a vyzval ho ke křížové výpravě proti nevěřícím - Štěpán proto...

Význam křížových tažení

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Význam křížových tažení -     epilogem křižáckých výprav se stalo skomírání křesťanských držav na Předním východě, jimž zasadil poslední ránu pád Akkonu (1291), dobytého egyptskými vojsky -         poslední strážci křesťanských hrobů na půdě historické Palestiny, tzv. johanité, přesídlili roku 1310 na ostrov Rhodos,...

Osmá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Osmá křížový výprava   - roku 1260 začal sultán Bajbars útočit na latinské státy v Palestině, chtěl zpět zabrat zbylé křesťanské državy; vojensky se mu pokusil čelit francouzský král Ludvík IX., který spolu s anglickým králem Eduardem I. zorganizoval osmou křížovou výpravu (1270 – 1272) - Ludvíkovi se stala osudnou, když před hradbami Tunisu podlehl moru...

Sedmá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Sedmá křížová výprava     - už roku 1244 se Jeruzaléma opět zmocnili válečníci ze středoasijského Chórézmu, Evropa okamžitě reagovala a proběhla tak sedmá křížová výprava (1248 – 1250), jejíhož vedení se ujal francouzský král Ludvík IX. - křižáci se sice již roku 1249 opět zmocnili Damietty, nakonec však tažení zcela selhalo – sám král byl s řadou dalších...

Šestá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Šestá křížová výprava   - zábor Damietty vytvořil dobrou pozici pro šestou křížovou výpravu (1228 – 1229), císař Fridrich II. uzavřel výhodnou smlouvu s ajjúbovským sultánem al-Kámilem, který odstoupil křižákům Jeruzalém, Betlém, Nazaret a pobřeží mezi Jaffou a Sidonem výměnou za výnosnou Damiettu - Fridrich si pak v chrámu Božího hrobu vsadil na hlavu korunu...

Pátá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Pátá křížová výprava   - pátá křížová výprava (1215 – 1219) se někdy za oficiální křížovou výpravu nepovažuje - její vedení převzal uherský král Ondřej II. a jeruzalémský král Jean de Brienne - křižáci se sice vylodili v Akkonu, usoudili však, že jejich šance na úspěch v Sýrii jsou nulové, a odpluli do Egypta – jediným úspěchem výpravy tak bylo dobytí...

Čtvrtá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Čtvrtá křížová výprava   - nezdar vojenských akcí a vláda půlměsíce nad Jeruzalémem vedly k uspořádání čtvrté křížové výpravy (1202 – 1204), jejíž vývoj se však otočil jiným směrem - již dlouho trvající averze křižáků vůči Byzantské říši, která dle jejich názoru nedělala dost pro osvobození svatých míst z rukou nevěřících, využil benátský dóže Enrico Dandolo...

Třetí křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Třetí křížová výprava 1189-1192)     - bylo vojenské tažení vyhlášené papežem Řehořem VIII. za znovudobytí Jeruzaléma, který r. 1187 dobyl Saladin - v červenci 1187 zasadila egyptská armáda sultána Saladina franckému vojsku zdrcující porážku v bitvě u Hattínu, vzápětí padl Jeruzalém do muslimských rukou - zděšení z pádu Jeruzaléma vedlo v Evropě ke...

Archeologická výstava Prahy 13

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologická výstava Prahy (září - listopad 2010) "Od jeskyně k modernímu člověku" Výstava nazvaná Od jeskyně k modernímu člověku probíhala v Praze 13-Stodůlky. Výstava vznikal ve spolupráci MČ Praha 13 a Muzea hl. města Prahy. Výsrava mapuje dějiny území dnešní Prahy 13 od počátků pravěkého osídlení až do dnešní doby. Nejatraktivnější částí výstavy jsou nepochybně archeologické nálezy...

Moje naskenované poznámky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Doba římská- přednášky     1.    2.     3.   4.    5.   6.  7.  8.   9.   10....

Pasování 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PASOVÁNÍ DO STAVU ARCHEOLOGICKÉHO    Dne 21. října 2010 proběhlo pasování prvních ročníků do stavu archeologického. A my tímto přejeme mnoho úspěchů novým i stávajícím studentům v jejich tajuplné cestě "jak se stát archeologem" :).   Aby jejich pasování bylo úplné museli studenti nejen prvních ročníků projít "stezku odvahy", kde na každém stanovišti za správné...

Literatura

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Literatura k PVH   heraldika: buben, milan - encyklopedie heraldiky, Praha 2003 buben, milan - heraldika, praha 1986 čarek, jiří - městské znaky v českých zemích, praha 1985 král z dobré vody, vojtěch - heraldika I-II, praha 1900-1901 kolář, martin - sedláčak, august -- českomoravská heraldika i-ii, praha 1996-1997 schwanzenberg, karel - heraldika, praha 1941 sfragistika: krejčík,...

Druhá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Druhá křížová výprava          - vyhlášena papežem Evženem III. roku 1146 jako reakce na dobytí Edessy mosulským vládcem Zením - Edessa byla prvním křižáckým státem založeným v průběhu první křížové výpravy (1095-1099) ve Svaté zemi, a byla i prvním státem, který byl muslimy vyvrácen - druhá křížová výprava byla první výpravou ve znamení kříže v jejímž...

První křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
První křížová výprava   - vyhlášena r. 1095 papežem Urbanem I. a směřovala do Svaté země (Izrael) za znovudobytím Božího hrobu od muslimů - vyhlášení výpravy bylo reakcí na postupné pronikání tureckých nájezdníků do Anatolie, kde Byzantské říši dobyli značná území a oslabili moc říše - byzantský císař Alexios se obrátil na papeže, aby mu pomohl získat dobrovolníky do jeho...

Křížové výpravy - obecně

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Křížové výpravy       - byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům - před zahájením výpravy skládali účastníci slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci - byli dobrovolníky, měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů a ochranu církve   Příčiny...

Praxe (srpen 2010)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ARCHEOLOGICKÁ PRAXE 1. ROČNÍK, SRPEN  2010   Ve dnech 16.-27.8. proběhla naše, a pro většinu první, archeologická praxe. Praxe probíhala  na sídlišti z pozdní doby bronzové v Senožatech u Bechyně, kde byli plánovány jak povechové prospekty, tak zajišťovací sondáž.                                                    

11. Přednáška - Numismatika

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Numismatika -        nauka o platebních prostředcích -        nezabývá se pouze mincemi, 3 základní skupiny: o       předmincovní platidla o       mince o       platební prostředky postmincovní (bankovky, akcie, cenné papíry,...

10. Přednáška - Epigrafika

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Epigrafika -        je pomocná věda historická o nápisech na nepaleografických materiálech, vytvořených bez použití obvyklého písařského materiálu či tisku. Hodnotí texty nápisové povahy, aby jich bylo možno využít jako historického pramene. Dále také sleduje samotný vývoj písma nápisů. Nápisy se třídí podle několika hledisek: Chronologicky na starověké,...

9. Přednáška - Heraldika

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Heraldika -        zabývá se studiem erbů a znaků, rodovou či skupinovou symbolikou -        velmi populární pomocná věda historická -        heraldika šlechtická – osobní, rodová symbolika svobodných království -        Bartoloměj Paprocký...

8. Přednáška - Sfragistika

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Sfragistika -        nauka o pečetích -        zkoumá nejenom dochované hmotné prameny, jimiž jsou pečetí a pečetidla, ale také texty, které se věnují způsobům použití pečetí (zejména právnické traktáty) -        pečetí se dochovalo více než pečetidel -       ...

7. Přednáška - Kodikologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kodikologie -        studuje rukopisné knihy neúřední (literární) povahy, tzv. kodexy -        zjišťuje jejich vznik a funkci ve společnosti. Sleduje vnitřní proměny a osudy literárních rukopisů i jako součásti určitých celků, zejména skriptorií, iluminátorských dílen a knihoven. -       ...

6. Přednáška - Vývoj diplomatického materiálu

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Vývoj diplomatického materiálu -         k prvním kontaktům českého prostředí s nějakým dipl. materiálem začalo docházet za Velké Moravy -         po vzniku samostatného českého státu – středověkého vyvíjely dipl. aktivitu především církevní instituce – biskupství a kláštery –...

4. Přednáška - Metrologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Metrologie -        je pomocná věda historická, která shromažďuje a vyhodnocuje informace o délkových, hmotnostních a od nich odvozených mírách v minulosti a která je následně pomáhá převádět na moderní jednotky , -        Na počátku je velká rozrůzněnost, regionální rozdílnost -       ...

3. Přednáška - Genealogie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Genealogie -        zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci na základě společného rodového původu -        dodává podklad, pro vysvětlení  původu, jednotlivých osob významného postavení -        rodopis:  je omezen na ryze účelové osobní zájmy -       ...

2. Přednáška - Chronologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Chronologie -         nauka o měření času, způsobech měření času, prostředcích -         monografie: Gustav Friedrich (1934 – Rukověť křesťanské chronologie, přetisk 1997), Marie Bláhová (2001 – Historická chronologie) o       výklad o historii chronologie o      ...

1. Přednáška - Paleografie

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Paleografie -         věda, která studuje stará písma - všechna písma, kterými se psalo v minulosti, v Evropě (písma latinská) Vývoj písma v Čechách -         vývoj latinského písma v Evropě – Vademecum pom. věd historických o       kde se latinské...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ZÁPADNÍ EVROPA     - okrajová část doby bronzové   BRITSKÉ OSTROVY - ložiska mědi a cínu - ve starší době bronzové prokázán obchod až do kultury Mínojské - bohatá kultura WESSEX – bohatá díky vývozu mědi, cínu, ale i jantaru - velké depoty jantarových předmětů - využívání megalitických staveb – STONEHENGE - v mladší době bronzové 1000 př. Kr....

Sedmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VÝCHODNÍ EVROPA     STARŠÍ A STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 2300-1300 PŘ. KR.   - Kavkaz – velmi metalický - sev. Kavkaz – dodavatel kovů a drahých kamenů   1. KULTURA TRIALETI - st. a stř. doba bronzová - 2000 př. Kr. – dodavatel mědi do mínojské a mykénské kultury   2. MAJSKOP - bohatá   3. KULTURA JÁMOVÁ A KATAKOMBNÍ -...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1500-1200   MAĎARSKO 1. STŘEDODUNAJSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA 2. KARPATSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA 3. PIPIŇSKÁ KULTURA – karpatská popelnicová pole 4. SUE IU SUC – karpatská popelnicová pole - končí tellové oblasti   POPELNICOVÁ POLE 1250-800 PŘ. KR. 1. STŘEDODUNAJSKÁ POPELNICOVÁ POLE 2. ČEKANSKÁ KULTURA – knížecí mohyly – bohaté pohřby     ...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2200-1900 PŘ. Kr.   BALKÁN                                                                   ...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PŘEDNÍ VÝCHOD A EGEIDA   - kolem r. 2000 př. n.l. končí období sumerských států   - 1750 – Starobabylonská říše       - 1600 – končí a vzniká stát Mitavy - 1300 – 1000 – Středoasyrská říše 1000 – Novoasyrská říše   ANATOLIE (Malá Asie) - po r. 2000 je osídlena Chetity (šiřitelné znalosti železa) - 1200...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VÝROBA BRONZU   - šíření technologie výroby bronzu z Blízkého Východu do Evropy - 7. tis. př. Kr.  – doloženo první zpracování mědi – nejdříve za studena - pol. 4. tis. – poprvé doložen bronz (slitina mědi a cínu), zatím ve východní Anatolii, potom se šíří do Evropy - u nás až po roce 2000 př. n.l., předtím to není bronz - těžba probíhala v dolech - asi...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
HOSPODÁŘSKÁ A SPOL. CHARAKTERISTIKA   PÍSMO -         poprvé se setkáváme s písmem -         pouze na jih v nejvyspělejších částech (mínojská, mykénská kultura, 2.000 let př.n.l.) -         piktografické písmo – obrázkové písmo – neumíme ho rozluštit -        ...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Doba bronzová – rozkvět, vývoj   -         "první zlatý věk lidstva" -         zavedení kovu -         dochází k rozpadu indoevropské etniky -         Minojská a Mykénská kultura   Dendrochronologie...

Pohřební ritus

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
POHŘEBIŠTĚ – POHŘEBNÍ RITUS, TYPY HORBŮ, VÝVOJ POHŘBÍVÁNÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ, NÁBOŽENSTVÍ, KULTOVNÍ PRAKTIKY   - pohřebiště – malá (několik málo hrobů)                       -  střední (několik desítek)            ...

Pohřební ritus

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
POHŘEBIŠTĚ – POHŘEBNÍ RITUS, TYPY HORBŮ, VÝVOJ POHŘBÍVÁNÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ, NÁBOŽENSTVÍ, KULTOVNÍ PRAKTIKY   - pohřebiště – malá (několik málo hrobů)                       -  střední (několik desítek)            ...

Sídliště

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SÍDLIŠTĚ – ROZSAH, TOPOGRAFIE, TYPY OBJEKTŮ, STRUKTURA   - s pohřebišti jsou sídliště nejdůležitější památkou doby - největší počet sídlišť pochází ze starších stupňů doby římské - později, pravděpodobně v závislosti na odlivu obyvatelstva, se jejich počet snižuje - na Moravě je zjištěných sídlišť zřetelně menší počet - osady většinou stály na mírných svazích...

Základní události doby římské

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ZÁKLADNÍ HISTORICKÉ UDÁLOSTI   - vžitý název pro první čtyři století nového letopočtu - římská moc upevnila své panství nad krajinami kolem Středozemního moře - Alpy nedosahovali na svém východním konci ani těsně k moři – ponechávali tak na SV snadný přístup do Popádí ze starého Illyrika, od Dunaje kolem Sávy a Drávy – tudy byla Itálie nejsnáze zranitelná -...

Obecný přehlde, periodizace

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
1) OBECNÝ PŘEHLED DOBY ŘÍMSKÉ A  STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ, DŮRAZ NA STŘEDNÍ EVROPU + 2) DĚJINY BÁDÁNÍ, CHRONOLOGIE   - doba římská je protogeometrické období - výsledkem jsou markomanské války - doba římská se v české archeologii vymezuje období let 50 nebo 30 př.n.l. až 350 nebo 380 n.l., kdy bylo české území obýváno především germánskými kmeny - počátek doby římské je určen...

11. Přednáška - Právo v archeologii

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Památkový zákona 20/87Sb. O státní památkové péči Varhaník Jiří- k problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče...(několik článků), šéfinspektor památkové péče Krušinová Lenka- Archeologie v současných právních předpisech......   -   v národním měřítku od 20/87, v mezinárodním měřítku od maltské konvence   -        ...

10. Přednáška - Řemesla a řemeslníci

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Řemesla a řemeslníci   - jako specifická složka středověkého městského organismu   Středověké městské řemeslo - ve 13.století převažoval ještě polozemědělský charakter městských sídlišť - začíná se vytvářet typ řemeslnického města -   - specializace řemeslné výroby - výrobu ve vrcholném středověku ovlivnil vznik cechovního sytému ve většině městech budovaný již...

9. Přednáška - Archeologické výzkumy měst

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Archeologický výzkum středověkých měst na území České republiky   Archeologické výzkumy: 1)      ve městech královských v Jižních Čechách (České Budějovice, Písek, Tábor) 2)      ve městech poddanských (Sezimovo ústí) 3)      na sídlištích, která se nestačila rozšířit do podoby středověkého města...

8. Přednáška - Kláštery

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
6) Středověké kláštery   - vzrůstající moc šlechty se začala projevovat i v oblasti duchovní - od 30. let 12.století - budování soukromých kostelů - aktivita při velké vlně zakládání klíšterů - řehole premonstrátů a cisterciálů spolu řády rytířskými (johanité, templáři) - během 1.pol. 13.století působení s dalšími řády (němečtí rytíři, křižovníci s červenou hvězdou) a s řády...

7. Přednáška - Středověká města

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
5) Středověká města   Středověká města vznikala v místech osad, u klášterů, u hradů nebo na zeleném drnu (na nově vybraném místě). Spolu se vznikem měst se objevila i nová vrstva společnosti - měšťané. Na území dnešní ČR stavěli města velmi často též němečtí kolonisté. Město se v době rozkvětu v 10.-13.století stejně jako v době krize ve 14.-15.století lišilo od svého okolí, s...

6. Přednáška - Vesnice

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
4) Středověká vesnice   Během průběhu středověku byla běžným jevem kolonizace zalesněných území. Ve středověku žilo v Evropě málo lidí, tudíž vesnice byly od sebe velmi vzdáleny. Vesnice se začaly měnit ve 12.-13.století, kdy začaly nabývat uspořádané podoby, domy byly stavěny podle jistého systému. Jejím středem byla náves, ve dvou protějších stranách kolem návsi stály budovy....

5. Přednáška - Dvorce

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
3) Dvorce = typ sídla spojovaný se společenskými elitami, který se v historii objevuje v době halštatské a vyskytuje se až do vrcholného středověku - dvorec se může vyskytovat jako volně stojící areál, i jako součást hradištního komplexu V rámci raného středověku jsou doklady o dvorcích spojovány se snahami prokázat existenci raně středověkých elit. V širším kontextu se tedy...

4. Přednáška - Tvrze

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
2) Tvrze = opevněné sídlo šlechtice situované zpravidla uprostřed vesnice v zemědělsky využívané krajině Pojem tvrz označuje ve středověku drobné opevněné feudální sídlo budované obvykle v těsné návaznosti na venkovské osídlení a hospodářské zázemí. Od  hradů se tedy liší svojí polohou a velikostí. Stavebníkem byla především nižší šlechta, bohatí měšťané a církevní hodnostáři....

3. Přednáška - hrady

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Typu sídel a sídlišť v období vrcholného středověku   Hrady (panovník, šlechta, církev) Hrádky – tvrze (drobná sídla světské a církevní šlechty) Dvory (hospodářský charakter – sídla drobné šlechty, církevní stavby) Vesnice (hospodářská funkce – zemědělství, forenzní) Města (královská a věnná, poddanská – šlechtická, církevní, komorní) Kláštery   1)...

2. přednáška - kolonizace, trojpolní systém

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kolonizace Termín země označoval od raného středověku jednak půdu a plodnosti, jednak celou oblast státní svrchnosti panovníka. Toto vlastnictví vládce měnilo svou podstatu po celý středověk a bylo postupně omezováno politickými právy stavů. Tím se vytvářely základy středověkého "právního státu", omezené zprvu jen na práva a svobody vrstev, které je byly schopni obhájit. Průběh...

1. Přednáška - definice a periodizace

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Definice a základní periodizace středověku a počátku novověku   - středověk – tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance - chronologicky je středověk obvykle ohraničen pádem Západořímské říše r. 476 a zánikem říše Východořímské r. 1453 – dobytí Cařihradu, nebo...

Bitva u Tours / Poitiers (732)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bitva u Tours / Poitiers (732)     FRANKOVÉ (KAREL MARTEL)  x  Arabská armáda   - též známá jako bitva u Poitiers - jedná se o jednu z nejdůležitějších bitev 8.století - odehrála se v říjnu poblíž Tours A Poitiers - vojsko Franků vedené Karlem Martelem v ní porazilo arabskou armádu - zdroje se rozcházejí v tom, zda šlo o velkou bitvu, která...

Butva u Jarmúku (636)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bitva u Jarmúku (srpen,636)   Byzantské vojsko  x  MUSLIMŠTÍ ARABOVÉ   - podlehlo zde byzantské vojsko muslimským Arabům - vítězství muslimů přispělo k rozmachu islámské expanze do Sýrie, Palestiny a Egypta a znamenalo definitivní konec byzantské vlády v těchto zemích - toto střetnutí mělo dalekosáhlé důsledky, neboť vedlo k Rychlému rozšíření...

Bitva u Wogastisburgu (631)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bitva u Wogastisburgu (631)   SLOVANSKÉ KMENY SÁMOVY ŘÍŠE  x  Franská vojska Dagoberta I.   - proběhla v roce 631 nebo 632 mezi slovanskými kmeny Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta I. u slovanského hradiště jménem Wogastisburg - v této bitvě dosáhlo slovanské vojsko významného vítězství   Odkaz: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006062303...

Bitva u Soissons (486)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bitva u Soissons (486) CHLODVÍK I.  x  Syagrin   - vítězný boj Chlodvíka I. nad Syagriem - po vítězství se město stalo merovejským královským sídlem - po legalizace založení Franské říše Chlodvíka I. císařem Anastasiosem I. přeložil Chlodvík hlavní město do Paříže...

Bitva na Katalaunských polích (451)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bitva na Katalaunských polích (20.červen 451)   Hunové (Attila) + Ostrogóti, Herulové, Skirové, Gepidové  x  ŘÍMANI (FLAVIA AETIA) + VIZIGÓTI, ALANI, FRANKOVÉ - někdy je nazývána také jako bitva u Chalons nebo bitva národů - bylo zde odraženo vojsko krále Attily složené z Hunů a jim podřízených kmenů (Ostrogótů, Herulů, Skirů, Gepidů) spojenými silami Římanů,...

Bitva u Adrianopole (378)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bitva u Adrianopole (9.srpen 378)              Římské vojsko (císař Valnes) x GÓTI (FRITIGERN)   - utkalo se zde římské vojsko pod vedením císaře Valenta s Góty vedenými Fritigernem - střetnutí se odehrálo severně od římského města Adrianopole (nynější Edičně) a skončilo drtivým vítězstvím barbarů, když v boji zahynula většina...

Bitva u Milvijského mostu (312)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bitva u Milvijského mostu (12. října 312)   CONSTANTIN (římský císař) X  Maxentiem (římský císař)   - most přes řeku Tiberu na severu Říma proběhla mezi římskými císaři Constantinem I. a Maxentiem - vítězný Constantinus díky ní ukončil spoluvládcovský systém tetrarchie a stal se jediným císařem Římské říše - podle křesťanské legendy měl Constantinus v předvečer bitvy...

Třetí přednáška - 10.3.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
http://oldmaps.geolab.cz/   Mapy 1.vojenské mapování -  1763-1787 - měřítko:  1:28 800 - polohopis - znázornění terénu - slovní popis - uložení   2. vojenské mapování - 1806-1869 - měřítko: 1:28 800 - polohopis - znázornění terénu   3. vojenské mapování - 1870-1918 - měřítko: 1:25 000 - polohopis - výškopis   http://kontaminace.cenia.cz - dole...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
MEGALITICKÉ STAVBY   - období eneolitu a doby bronzové, v jižní a severní Evropě - v Evropě více jak 10 000 staveb, jedná se o fenomén západní Evropy, Británie, Skandinávie + ostrov Malta - pohřební monumenty, dále megality, o kterých nevíme, k čemu byli - Skandinávie, Britské ostrovy, Malta (proslavený neolitickými kamennými chrámy, jedna z nejvýznamnějších hádanek období eneolitu) -...

Starý a střední paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Starý a střední paleolit Přezletice - nedaleko Prahy směr Brandýs nad Labem, nález kostí - pozůstatky vzácného pleistocénního hlodavce Trogontheria /podobný bobru), kamenný nástroj - hrubě opracovaný. Návrší s nalezištěm se nazývá "Zlatý kopec". R. 1968 nalezen nejstarší kosterní pozůstatek člověka na evropském kontinentu a zároveň prvního staropaleolitického člověka na našem území (část...

Vznik a vzestup Kastílie do sloučení s Leonem 1230

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Vznik a vzestup Kastilie do sloučení s královstvím Leon 1230   Původní území na kterém v 9. století vznikla Kastilie se nazývalo Asturie dnes španělsky asturias, bylo osídleno Astury. V 5. století ho ovládaly Svébové a po nich v 6. století Visigoti. V roce 711 se na Pyrenejském poloostrově vylodil Tárik , s kterým začala osmanská expanze na poloostrov....

Letopočty

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
LETOPOČTY - DĚJINY STŘĚDOVĚKU I. (2. - 13. století)   753 př.n.l. – legendární založení Říma, prvním králem Romulus 161 - římská vojska Marca Aurelia vítězí sice nad Markomany, avšak Bohemii se jim získat nepodařilo, pět let poté naopak Markomané svými občanskýmiválkami zasahují do Říma 190 - křesťanství se rozšiřuje po celé Římské říši, která je zmítána občanskými válkami 235-284/5...

Karolinská renesance

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Karolinská renesance   Francká říše byla rozsáhlá, v jednotlivých oblastech se jinak mluvilo a psalo, proto bylo důležité vytvořit nějaký jednotný řád. Dopomoci k tomu měla podpora krále a přítomnost učenců na jeho dvoře. Z toho vyplývá, že proces karolinské renesance započal mnohem dříve než za Karla Velikého, za něho byla dovršena. V tomto období se vzdělanci snažili...

Přednáška 10.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
HISTORIE ZVONAŘSTVÍ  V ČESKÝCH ZEMÍCH Písemné prameny - první písemná zmínka v tzv. první staroslověnské legendě o sv. Václavu (vznikla před polovinou 10.století) – "Ranní dojmy vyjádřil tím, že v dáli slyší zvony." - o používání zvon v křesťanských chrámech v Čechách svědčí zpráva mnicha sázavského (11.století) – "Vyzdobil chrám zvony." -...

Přednáška 3.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kovolijectví (odlévání kovových předmětů) na příkladu ZVONAŘSTVÍ Kybalová, L. - Lunga, R. – Vácha, P .: - Pražské zvony. S úvodní studií o zvonařství, výrobě zvonů a dějinách výtvarné výzdoby. Praha. (úvodní kapitole) Manoušek, I.: Zvonařství. Grada Praha     Historie zvonařství – vynález a funkce zvonů Starověká a antická civilizace - používání ozvučených kovových...

Některá data na středověk

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BYZANTSKÁ ŘÍŠE 312- bitva na Mulvijském mostě: Konstantin X Římanům, zvítězil Konstantin 325- Nikájský koncil, zakázáno ariánství 378- bitva u Hadrianopole: Gótové+Hunové+Alani X Řím, vítězí Gótové..... 636- bitva u Jarmuku: muslimové X Byzanci, vítězí muslimové 1071- bitva u Mantzikeru: Byzanc X Seldžučtí turci, vítězí turci, získávají Malou Asii 1204- Konstantinopol dobyta křižáky(...

Přednáška 20.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VÝROBKY ZE ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ – KOVÁŘSTVÍ, KOVOTEPECTVÍ, KOVOLITECTVÍ Krajíc, R.: O kovářství v Sezimově Ústí   Počátky kovářského zpracování železa - první pokusy lidí zpracovat železo spadají do 3.tisíciletí př. Kr. - nálezy z tohoto období jsou velmi vzácné a pocházejí z oblasti Mezopotámie - v tomto období byl zpracován náhodně nalezený materiál zpravidla...

Přednáška 29.9

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Agricola, G.: dvanáct knih o hornictví a hutnictví Archeologia Technica (zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami). Sborník Petráň Josef   Radomír Pleiner – vedoucí archeolog v AÚ AV v Praze, zabýval se hutnictvím a kovářstvím pravěku a středověku, aktivně působí Knihy: Základy slovanského železářského hutnictví v českých...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Dějiny Byzanc - fotky                                                     Zdroj: Liborův foťák. Tímto děkujeme Liborovi za jeho aktivitu při přednášce!      

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
HISTORIE ANGLIE V RANÉM STŘEDOVĚKU   Periodizace -         prehistorická Británie: do roku 43 n.l. -         římská Británie: od 43-cca 410 -         anglosaská doba: cca 410-1066 (normanská invaze) -         normanská doba:...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
FRANKÁ ŘÍŠE, MEROVEJSKÁ DYNASTIE   - svědek konce římské Galie – Sidonius Apollinaris (asi 430-480) – senátor, vysoký  úředník, biskup ve městě Arvernum (dnešní Clermont – Francie), pocházel z urozené a bohaté galořímské šlechty, cca 450 se oženil s derou pozdějšího císaře Avita, během politické kariéry sepsal 24 básní, jako biskup  napsal 146 dopisů –...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
4. STOLETÍ N.L.   - Rýn a Dunaj hranice Římské říše   Hlavní protivníci Říma 3.-4.století -         Rýnská hranice – Sasové, Frankové, Burgundi, Alamani, Svébové, Langobardi, Vandalové-Silingové -         Dunajská hranice – Gótové (Vizigóti, Ostrogóti), Sarmati, Alani, Geoidu, Herulové, Vandalové-Hasdingové -        ...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRIMÁRNÍ ZDROJE (NEBOLI PRAMENY) PRO RANÝ STŘEDOVĚK   Literární prameny: Narativní prameny -         historiografie -         hagiografie (legendy – spisy o svatých) -         literatura v národních jazycích (např. chansons de geste) a historická epika (např....

Le Goff, J.: Intelektuálové ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Jacques Le Goff - Intelektuálové ve středověku   Kniha byla napsána roku 1957 a byla jednou z prvních autorových publikací. Jde o esej zabývající se středověkým školským a univerzitním světem a především vznikem intelektuála jako nového sociálně profesního typu ve 12. a 13. století. České vydání z roku 1999 obsahuje i bohatou bibliografii odborné literatury, rejstřík a krátký...

Duby, G.: Rok tisíc

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Georges Duby - Rok tisíc                     Kniha francouzského historika Georgese Dubyho představuje výjimečné dílo. Autor v ní z velké části nechává promlouvat autory středověkých textů, které pouze doplňuje a komentuje. Kniha si nedává za cíl být úplnou historií období okolo roku tisíc...

Třeštík, D.: Vznik Velké Moravy

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Dušan Třeštík - Vznik Velké Moravy   Písemné zprávy o Slovanech na sever od Dunaje (Morava a Slovensko) počínají rokem 822. Předcházejí jim pouze archeologické prameny z 8. st., a to je charakterizováno hradišti osazenými jízdními bojovníky a někde rozeznatelnou knížecí elitou. Avarské kulturní vzory přijímala slovanská elita selektivně a vždy si je přizpůsobovala. Již v tomto století...

Lutovský, M.: Sámova říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Michal Lutovský - Sámova říše     -         střední Evropa – doznívání stěhování národů – závěr plně ve znamení pohybu slovanských kmenů -         poč. 6. stol. – ze Zakarpatí – neznámá vlna obyvatelstva -         první Slované – nejprve...

Čornej, P.: Lipanská křižovatka

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Petr Čornej - Lipanská křižovatka Použitá literatura: ČORNEJ, P. Lipanská křižovatka. Vydání 1. Praha : Panorama, 1992.                O autorovi             Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (*1951) je přední český historik, medievalista, specializující se na dějiny vrcholného...

nezadaný

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  Vítejte na stránkách Mistra Bucketa   Jakékoli dotazy či připomínky můžete zasílat na email: mistr-bucket@seznam.cz Mistra Bucketa také naleznete na facebooku pod jménem "Mistr Bucket Web".  Upozornění: Nejedná se o odborný blog, spíše o pomůcku pro studium archeologie. Proto se zde mohou vyskytnou chyby především v překlepech aj. Pokud nějakou naleznete, obraťte...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
DRUHÁ PŘEDNÁŠKA - "malá doba ledová" - Q. Záruba: geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. 1948   Schéma terasovitého vývoje Vltavy - Vltava  vytvořila štěrkopískové terasy ze svých nánosů v údolí - terasy tvoří v Pražské plošině úplná terasový systém odpovídající jednotlivým "ledovým dobám" starších čtvrtohor (pleistocén)   Plošné...

1.2. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
SINGER, KLUB K2 Hned první únorový den se konala další "legendárně legendární" akce .       Započala zcela nevinně a odpočinkově v Singeru.  Její pokračování v klubu K2 bylo však hříšné . Jedním panákem za druhým jsme oslavili další úspěšné překonání dějin středověku I. A jestli to takhle půjde dál.. no nazdar       Je skvělé, že...

Kamenné nástroje mohly formovat lidskou ruku

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kamenné nástroje mohly formovat lidskou ruku   Kamenné nástroje (ilustr. foto) Autor: Carol  Clark Britští antropologové podpořili Darwinovu myšlenku, že na formování moderní lidské ruky se podílelo používání kamenných nástrojů. Během minulého století výzkum potvrdil, že na kostech a svalech lidské ruky a zápěstí existují prvky, které souvisí s uchopováním a manipulací s předměty...

Jezero Schwanzerberg

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Jihočeské jezero Schwarzenberg skrývá pozůstatky mezolitického osídlení   Tereza Hronová, Michaela Vydrová  18. 2. 2011 v 20.25   Jihočeské jezero Schwarzenberg prozkoumávají biologové, archeologové a geologové - ilustrační foto. Autor: Martin  Dorazín O existenci mezolitu pochybovali vědci ještě v 50. letech minulého století. Lidé střední doby kamenné po sobě...

8.2. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
BOWLING, K2 A MIŠKY NAROZKY V úterý 8.2. se nám již nečekaně konala další skvěle legendárně legendární akce . Večer započal bowlingem, který všichni zvládli na výbornou a bez zranění . Další pokračování v Singeru a posléze v K2 se táhlo až do ranních hodin .                  

Ondřej Chvojka

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Na každém poli může být něco z pravěku České Budějovice - Ondřej Chvojka je archeologem Jihočeského muzea. V zemi nachází především keramiku, kostry jsou výjimkou   Na horním snímku archeolog Ondřej Chvojka u modelu chýše z doby kamenné v Jihočeském muzeu. Autor: Deník/Andrea Zahradníková Bývá prvním člověkem, který po několika tisíci letech drží v rukou dosud ztracené předměty....

Přednáška 5.1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Dveře - k uzavření domu, hospodářských staveb 1) celodřevěná – točnicové a závěsné 2) dřevěné, pobité na vnější straně plechem 3) celokovové   1) dveře celodřevěné A) Závěsné – princip moderních dveří, jsou nějaké závěsně skoby, na které pomocí pásů se dveře zavěšují B) Točnicové – archeology často dokládán, rozšířený čep na prkně (točnice) – na tom se dveře...

Praha, tunel Blanka (leden 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Ve stavební jámě tunelu Blanka nalezli archeologové kostru  (leden 2011)   Ve stavební jámě tunelového komplexu Blanka v Patočkově ulici na pražském Hládkově archeologové při výzkumu odkryli 24 hrobů. Mají podle nich souvislost buď s třicetiletou válkou v 17. století, nebo s válkou o habsburské dědictví o století později. Pro stavbu to znamená další zdržení.       "Doposud...

Devátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Glauberg   -opevněné sídliště a knížecí pohřby -v Hessensku (60km od Frankfurtu) -předmětem výzkumu v 19.století kvůli opevněnému areálu -osídlení i z vrcholného středověku (neolit-eneolit-bronzová- halštat- latén- středověk) -opevněná vrcholová plošina i podhradí -v zadní části kamenné základy středověké brány -val pochází minimálně z halštatu -na vrcholku akropole...

Francká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
FRANCKÁ ŘÍŠE   - do 5.století nevytvářeli Frankové integrovanou politickou jednotku / během 5.století získali postavení králové sálských Franků z dynastie předka Merovea (Merocha) = merovvejská dynastie Chlodvík (481-511) - 482 - bitva u Soissons - porazil v Galii správce římské provincie (severní a střední Galie), která přežila pád ZŘŘ, postupně ji pak Frankové získali celou Merovejci (486-751) -...

Ötzi odhalil po 5300 letech znovu svou tvář

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Ötzi odhalil po 5300 letech znovu svou tvář   1. březen 2011 Od objevení ledového muže Ötziho roku 1991 všichni přemýšleli, jak asi mohl vypadat, když žil. Vědci nyní vyšli těmto myšlenkám vstříc a pomocí moderní technologie vytvořili Ötziho model. Model ledového muže Ötziho Pomocí 3D obrázků jeho mumie, speciálních technologií a dvou holandských...

Přednáška 14. 1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Slovanské osídlení – Časně Slovanské není v JČ a ZČ; setkáme se s ním ve Stř Německu – Horní a Dolní Podunají – soutok Náby a Dunaje – hranice osídlení u Řezna -J a Z Čechy – časné osídlení – 2. kolonizační vlna po pádu Sámovy říše – pol. 7. stol. -časní Slované př. Roztoky u Prahy -Nitra -Ostřihom – arcibiskupství pro Uhry -Magdeburg,...

Kolébka lidstva se stěhuje na jih

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Kolébka lidstva se stěhuje na jih   Afrika je kolébkou moderních lidí, v tom panuje ve vědeckém světě shoda. Drtivá většina nálezů nejstarších fosilií předků moderního člověka stejně jako informace, skryté v našem genomu, odkazuje k východu černého kontinentu. Až na několik posledních výjimek. Ty posouvají kolébku druhu Homo sapiens daleko na jih.   Nejnovější genetická studie, která...

Těžba stříbra

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
KUTNÁ HORA O těžbě stříbra K objevení stříbra často docházelo náhodou. Při orání, pod vyvráceným stromem nebo v průrvě skály po úderu blesku. V Kutné Hoře sice věří, že bylo objeveno zázrakem, ale pravděpodobnější je, že místní ložiska už zdaleka vycítili cisterciáčtí mniši, kteří tu v roce 1142 založili klášter. V umění nalézání rudných ložisek se vyznali jako málokdo. Uměli číst z náznaků....

Český stát - fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
ČESKÝ STÁT - FOTKY                                                                                          

První a druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
1. a 2. NÁBYTEK - na přelomu 14. a 15. století dochází k rychlému rozvoji - přináší s sebou změnu životního stylu a s tím spojenou potřebu lepšího bydlení a ušlechtilejšího nábytku - charakteristickým rysem změny měšťanského interiéru bylo = zkvalitnění nábytku, vznik obytné světnice vybavené kachlovými kamny - "majetek" = ve staré češtině označoval veškerý majetek, nikoli pouze mobiliář...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PRVNÍ PŘEDNÁŠKA Archeologie raně a vrcholně středověké Prahy Kovanda, J.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha 2001.   Geologie a morfologie Prahy, přírodní podmínky Prahy - navážky - neustálý proces změn, pestrá geologická minulost   Geologie, morfologie a hydrogeologie ve službách archeologie -         přírodní prostředí...

Devátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
  ČESKÁ REPUBLIKA   STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ   UNĚTICKÁ KULTURA vzniká na 2 místech: stř. Čechy a jižní Morava vzniká na tradicích zvoncovitých pohárů, vliv karpatské kultury (naděrevské) rozšiřuje se do Polska, j. Slovenska, Německo a několik území ČR v rámci Čech několik skupin: 1. stř. Čechy 2. vých. Čechy...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Bohaté halštatské hroby   Soudobá společnost = prohlubování sociální diferenciace                                  = budování sítě výšinných ohrazených sídel nobility                                 ...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
TŘETÍ PŘEDNÁŠKA Pražský sborník historický - od raného středověku až po novověk Staletá Praha - vydává NPÚ, 2x ročně www.ahmp.cz - stránky archivu hl. města Prahy Jaroslav Jásek - pán přes vodu   Periodizace Josef Ladislav Píč - konec 19. století, použil termín "doba hradištní" a "hradištní keramika" Josef Schránil - 20.léta 20.století, použil dělení na dobu...

Přednáška 10. 12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
-872-874 – tlak VŘŘ na VM, boje mezi Svatoplukem a Karlomanem -Franská říše přijímá Svatoplukovu iniciativu – 874 uzavřen mír ve Furgheimu mezi Svatoplukem, Ludvíkem Němcem, Karlomanem a jeho synem Ludvíkem III. -Po smrti Ludvíka Němce nastupuje Karloman -pod patronací papeže se VM stává samostatnou v rámci univerza – papežská bula – VM zařazena mezi boží království -80....

Poklady doby bronzové

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
VERNISÁŽ VÝSTAVY "POKLADY DOBY BRONZOVÉ" v Jihočeském muzeu Nejnovější archeologické nálezy z Jižních Čech byly viděny na výstavě "Poklady doby bronzové" v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Na komentovaných prohlídkých provázel archeolog Ondřej Chvojka. Právě on ještě s dalšími nadšenci našel vystavené předměty. Ondřej Chvojka a jeho kolegové nalezli v jižních Čechách...

Ledový muž Ötzi

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Ledový muž Ötzi dostal k výročí unikátní výstavu vloženo: 1. 3. 2011 08:05, autor: ČT24 Ledový muž Bolzano - V archeologickém muzeu v italském Bolzanu se dnes otevírá unikátní výstava ke dvacátému výročí nalezení mumie prehistorického alpského lovce. Odborníci i laici tím dostávají jedinečnou možnost seznámit se s ledovým mužem Ötzim, a to přes přísná omezení v přístupu k ostatkům. Výstava...

Přednáška 7.1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
-Mikulčice, -Uhersko-Břeclav - 2 -Uherské hradiště – z centra 5 zděných kostelů + související stavby                              - výzkum 1949 V. Hrubý v poloze Na Valách – v. 12m, š. 7 m                                                               ...

Druhá přednáška - 3.3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
2. ARCHEOLOGICKÉ DATABÁZE A SYSTÉMY Archeologická databáze Čech (ADČ) - databáze spravována URÚ (přes 75.000 záznamů), k její obsluze je určena aplikace ARCHIV (od r. 1992) - hlavní jednotkou je tzv. AKCE (archeologický výzkum či průzkum, nález nebo jiné zjištění, které má vlastní prostorové vymezení, nálezové okolnosti, autor a doba výzkumu). Ta se dále člení na KOMPONENTY (prostorově související...

První přednáška - 24.2. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
1. POJMY, HISTORIE A LEGISLATIVA STRÁNKY TERÉNNÍHO VÝZKUMU Pojmy Vykopávky – práce v terénu Výzkum – terénní výzkum Záchranný výzkum – dominantní část terénních výzkumů, souvisí s lokalitami, které jsou nějak ohroženy, dochází k likvidaci archeologických pramenů Naleziště – místo "kde se něco našlo", překlad německého "Fundort" x opakem...

19.1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
PIVEČKO, K2 A máme zde další konanou "legenádně legendární" akci, která proběhla 19.1. Akce započala tradičním srazem vpravo od kašny, kde na účastníky čekal úkol v podobě honby za pokladem (spíše hospodou) tajemnými budějovickými uličkami .       Po posezení v hospodě jsem se vydali do klubu K2 to opět pekelně rozjet na parketu, který ještě teď žhne po našem...

Přednáška 12. 11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Dušan Třeštík – Mýty kmene Čechů                        - Počátky Velké Moravy Profantová – Počátky raného středověku v Čechách P. Sommer – Začátky křesťanství v Čechách Jan Mařík – Libická sídelní aglomerace Plsčinsky ?– Vyšehrad, rezidence českých...

ARCHEOLOGOVÉ

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Přehled archeologů   Krajíc, R.: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města III. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa 1-2 (2003) -         táborské muzeum   Radomír Pleiner – činný archeolog v AÚ AV v Praze, zabývá se hutnictvím a kovářstvím pravěku a středověku   knihy: Základy...

Povinná literatura

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Povinná literatura Archeologie na pomezí (eds. Chvojka, O. – Krajíc, R.). Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4. České Budějovice 2007. Archeologie pravěkých Čech 1-8 (eds. Jiráň, L. – Venclová, N.). Praha 2007-2008. Beranová, M. – Lutovský, M. 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6. – 12. století. Praha. Bioarcheologie v České republice (eds....

Přednáška 26.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Roztoky -Nálezový fond – relativně primitivní materiál, je ho málo. Drtivá většina keramika. -dřevěná šablona na formování okraje – připomíná dotáčený okraj -keramika lepená z válečků – hlazená -nehtové vrypy záležitost modelace – ne dekor! -odřezávání dna – keramika se formovala na dřevěné podložce -občas otisk textilií -použití ostřiva -ostření pískem...

Přednáška 6.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
6.10. - STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ DOLOVÁNÍ DRAHÝCH KOVŮ V JIŽNÍCH ČECHÁCH -         Českokrumlovský Revír -         Vožický a Ratibořskohorský revír -         Písecko a Pootaví -         Rudolfov -        ...

Třetí přednáška - 10.3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
3. MAPY - mapy obsahují na malé ploše velké množství informací - mapy jsou zmenšeným a zevšeobecnělým zobrazením povrchu Země, promítnutým podle určitých matematických zákonů do roviny a vyjadřujícím pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů - topografické mapy - poskytují obraz zemského povrchu s jeho nerovnostmi (výškopis, zobrazený obvykle vrstevnicemi) a objekty (polohopis,...

Gojda, John: Družicová archeologie v průzkumu Čech

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Družicová archeologie v průzkumu Čech Martin Gojda, Jan John     Nedestruktivní metoda odhaluje a chrání kulturní dědictví Publikováno: Vesmír 90, 34, 2011/1 Obor: Archeologie Rubrika: Hlavní články Při archeologickém studiu pravěké a historické minulosti člověka se z mnoha důvodů – zejména etických, teoreticko-metodologických a technických – využívají...

V pravěké kuchyni našli 12 tisíc let staré ostatky

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
V pravěké kuchyni našli 12 tisíc let staré ostatky dítětě     V ohništi pravěkého obydlí na Aljašce nalezli američtí archeologové částečně spálené pozůstatky tříletého dítěte 11 500 let staré. Místo nálezu není podle nich svědectvím kanibalismu, nýbrž projevem úcty k dítěti. Záhy po jeho smrti bylo totiž obydlí opuštěno. Aljašská krajina skrývala zajímavý archeologický...

Žena z německého močálu: svědek drsné doby železné

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Žena z německého močálu: svědek drsné doby železné Josef Querelle (24. 01. 2011) Německým vědcům se nedávno podařilo vytvořit rekonstrukci tváře ženy, která utonula v močálu v Dolním Sasku v době, kdy byl Řím ještě vesnicí lokálního významu. Dívka trpěla řadou zdravotních problémů a její tělo neslo také řadu známek těžké fyzické práce. Smrt pro ní tedy byla prakticky vysvobozením. Když bylo...

Desátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
Památky římské armády   Limes Romanus - v širším smyslu znamená pevninskou hranici Římské říše, v užším smyslu systém opevnění a celní hranici tam, kde nebyla určena řekami. Podél limitu probíhala cesta a na vhodných místech byly vojenské tábory (castra), kde se také odehrával obchod s barbary. Od R: 1987 je součástí Světového dědictví UNESCO   Limit Rétský – kamenná zeď doplněné...

První Evropané žili bez ohně

† 16. 08. 2019 | kód autora: luQ
První Evropané žili bez ohně     Nejméně 400 000 let. Tak dlouhou dobu zřejmě strávili neandrtálci a jejich předkové v mrazivé Evropě bez možnosti ohřát se u ohně. Mezi klíčové technologické inovace lidské evoluce patří vynález kamenných nástrojů a užívání ohně. Experti se shodují na tom, že výroba kamenných nástrojů začala asi před 2,5 miliony lety, ale o době ovládnutí ohně se...

Pár typů na výlet

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Tak nám v pátek 23.9. 2011 začal podzim a slunečních dnů nám už moc nezbývá. Proto se  polovina týmu Mistra Bucketa rozhodla jednu slunečnou sobotu využít k výletu. Její kroky vedly nejdříve do obce Svatý Jan pod Skalou, která se nachází v krásné přírodě národní rezervace  v okolí Karlštejna. Dostane se do ní po dálnici z Prahy směrem na Beroun. Obec je známá především jeskyní poustevníka...

Netolice: Studenti odhalují tajemství středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STUDENTI ODHALUJÍ TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKU   Netolice - Archeopark v Netolicích v těchto dnech ožil studenty Jihočeské univerzity, kteří pokračují v dlouholetém průzkumu, území obývaného již v období raného středověku českých dějin. Místo, kde se Archeopark nachází bylo jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století. Archeopark Na Jánu v Netolicích...

Egyptské mumie 5.5.-30.9.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Egyptské mumie v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur   Jsou tu prázdniny, tak se tým Mistra Bucketa vydal na výstavu do Prahy. Naše kroky směřovaly do Domu U Halánků, kde sídlí Náprstkovo muzeum a momentálně mimo stálé výstavy má výstavu egyptských mumií ze sbírek Národního muzea. Přinášíme vám z ní pár fotek. (Prosím omluvte kvalitu, fotit šlo pouze bez blesku.) mumie...

Výzkum Bechyně

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologický výzkum bechyňského náměstí V rámci rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Bechyni, kterou zajišťuje Město Bechyně, probíhá od května 2011 také smluvní archeologický výzkum. Ten vedou zaměstnanci Archeologického oddělení Husitského muzea v Táboře, pro něž geodetickou dokumentaci a aplikaci moderních prospekčních a analytických metod provádí Geo-cz s.r.o. pod vedením Jiřího Šindeláře....

Akce "a že ne a že jo" č.1 (leden 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
A ŽE NE A ŽE JO ANEB PŮLNOČNÍ VÝLET DO BECHYNĚ (leden 2011)                                              

Tříšov (říjen 2010)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
EXKURZE NA TŘÍSOV (říjen 2010)   V říjnu se uskutečnila další exkurze na oppidum Třísov s panem Chvojkou.  Jedná se o Keltské oppidum.                    

Třísov (prosinec 2009)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
EXKURZE NA TŘÍSOV   Keltské oppidum Třísov je jednou z nejvýznamnějších lokalit jihočeského pravěku. Keltové, reprezentovaní na českém území především kmeny Bójů, dosáhli v průběhu 2.století před Kristem vysoké společenské organizace, jeímž odrazem jsou opevněná sídliště předměstského typu - oppida. V síti českých oppid zaujímají důležité postavení lokality situované při řece Vltavě - Závist...

Pohřebiště z 12.století (23.6. 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ARCHEOLOGOVÉ OBJEVILI U KLEMENTINA POHŘEBIŠTĚ Z 12.STOLETÍ (23.6. 2011) Při rekonstrukci pražského Klementina objevili archeologové středověké pohřebiště z 12.století. Tedy z doby, kdy vládl například král ladislav II. nebo kdy byl postaven Juditin most. Hřbitov patřil k zaniklému rmánskému kostelu, který stál na Marinském náměstí. Archeologové vykopali i pozůstatky různých objektů a staveb z 10....

Karel IV. (2. července 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KAREL IV. A JEHO DOBA (2. července 2011) Císař Karel IV. byl jedním z nejvýznamnějších vládců středověké Evropy. Poznejte jeho dobu, významné osobnosti i jeho dílo. Právě on dal Praze nezaměnitelné kouzlo. Navštivte 2. patro karlova "triumfálního oblouku", Staroměstské mostecké věže, unikátní součást jeho velkolepého díla. Dne: 2.7. 2011, od 10:00-21:3 Místo: Karlův most, Praha 1 Vstupné:...

Alchymie rudolfísnké doby (2.7.2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRAŽSKÝ ADEPT - ALCHYMIE RUDOLFÍNSKÉ DOBY (2. července 2011) Duch magistra Kelleyho pobávý v Malostrancké věži. Prostory věže vás svou atmosférou přenesou do doby vlády Rudolfa II., kdy Prahu navštěvovali nejslovutnější alchymistě, astronomové a astrologové tehdejší doby. Dne: 2.7. 2011. od 10:00-21:30 Místo: Malostranská mostecká věž, Malá Strana, Praha 1 Vstup: 50,-

Středověká a novověká Praha (2.7.2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRAHA NA PŘELOMU STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU (2. července 2011) Pozdní  gotika a prohlídka renesace do metropole českého království. Zde se můžete seznámit s dobou, kdy končila pozdní gotika a do Prahy začaly pronikat ideály renesace a renesanční umění. Poznáte také, jaké bylo , když se naše městvo v 80. letech 16. století stalo sředem celého císařství, protože na Pražský hrad přesídlil velký mecenáš...

Středověká Praha (2. července 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STŘEDOVĚKÁ PRAHA (2. července 2011) Vznik Pražského hradu, Vyšehradu, Starého Města, Malé Strany, Hradčan a Nového Města a život tehdejších obyvatel. tato expozice se věnuje období od 9.-12.století, kdy se začíná rozšiřovat osídlení pražského území, a době od 13. a 14.století, kdy se pražská městská aglomerace stává významným evropských centrem. Den: 2.7.2011, od 9:00-17:30 Místo: Muzeum hl.m....

Praha v pravěku (2. července 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRAHA V PRAVĚKU (2. července 2011) Jak vypadali, kde bydleli, čím se živili, jak hospodařili, jak se  oblékali a zdobili pravěcí obyvatelé pražskkého území. Dozvíte se zde mnoho poutavých informací o osídlení území dnešní Prahy od počátků pravěku do doby příchodu Slovanů. Dne: 2.7. 2011, od 9:00 - 17:30 Místo: Muzeum hl. m. Prahy - hlavní budova, Florenc, Na poříčí 52, Praha 8 Vstup:...

Rok růže (leden-září 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ROK RŮŽE (leden - 1. září 2011) Hlavní část výstavy tvoří historie rod Rožmberků, zachycená v dobových dokumentech, literárních textexh a velkoformátových fotografií představujících hlavní místa a sídla spjatá s tímto rodem. Genealogii rodu představí obrazy  a dobové portréty v improvizované obrazárně. Výstavu doplně v přilehlém kinosále projekce reportážních snímků a filmů s historickou...

Bechyně (červen 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VÝZKUM V BECHYNI (červen 2011)   Při rekonstrukci bechyňského náměstí objevili archeologové osídlení ze 14.století. Část historického města odhalili archeologové z Husitského města v Táboře při rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka. "Našli jsme červenou vrstvu z 20. let 15.století, která je důkazem o velkém požáru. Pod ní je mocná šedá vrstva. Ta pak souvisí s raně středověkým osídlením...

Nedestruktivní metody archeologického výzkumu

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
TERÉNNÍ TEORIE 4.1. Nedestruktivní metody archeologického výzkumu –  nedestruktivní archeologie (původně "arch. průzkum") – předexkavační fáze, dnes svébytný druh výzkumu – zahrnuje metody, které vůbec, nebo jen v minimální míře narušují archeologickou památku   Druhy nedestruktivní archeologie (Gojda a kol. 2004):  1. metody dálkového průzkumu ...

Právo a smluvní archeologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRÁVO A SMLUVNÍ ARCHEOLOGIE  Právní úprava provádění archeologických výzkumů je zakotvena vetřetí části zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - §§ 21 a násl.    § 21 - kdo a za jakých podmínek je oprávněn provádět archeologické výzkumy § 22 - úprava průběhu vlastního archeologického výzkumu   § 22 odst....

Harrisova metoda, Harrisův diagram

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
HARRISOVA METODA, HARRISŮV DIAGRAM  - vysvětlivky převzaty ze stránek Archaia Brno o.p.s.     "Harrisova stratigrafická metoda" Každé archeologické naleziště (lokalita) sestává ze série dílčích antropogenních aktivit - zejména vrstev a jam, případně i hrobů, zdí či dřevěných stavebních prvků, které jsou navrstveny přes sebe, různě se protínají či překrývají....

Kuna, M.: Nedestruktivní archeologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VÝPISKY Z KNÍŽKY NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE, M. KUNA NEDESTRUKTIVNÍ TERÉNNÍ POSTUPY V ARCHEOLOGII (M. Kuna) - nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na vyhledání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedení destruktivního zásahu do terénu - k nedestruktivním postupům počítáme nejen ty, při kterých nedochází k žádnému rušivému zásahu do terénu, ale i ty,...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PÁTÁ PŘEDNÁŠKA Wratislavia antique - sborník Dějiny Prahy v datech, Mladá Fronta Archeologie na Pražském hradě, Frolík, Smetánka Pohřebiště Bartolomějská čp. 310-I Divadelní čp. 1052-I, K. Světlé 318-I, Konviktská čp.319-I Křižovnická Uhelný trh čp. 423-I Vejvodova čp. 443-I Haštalské náměstí čp. 790-I Dušní čp. 8-V Náměstí F. Kafky před čp. 18-IV-11 Dlouhá před čp 610-I

Skýbová, A.: Listy bílé paní Rožmberské

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SKÝBOVÁ, A.: LISTY BÍLÉ PANÍ ROŽMBERSKÉ - Perchta z Rožmberka - dcera Oldřicha II. z Rožmberka a provdaná paní z Lichtejnštejna - provdána za Jana z Lichtenštejna, manželství nebylo šťastné, jedním z důvodů mohlo být i zdlouhavé vyplácení věna otcem nevěsty - z období 1449-70 se zachovalo 32 Perchtiných dopisů otci a bratrům s popisy neradostného života a manželství - je pohřbena v kostele Panny...

Burian, J. Zánik antiky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Jan Burian ZÁNIK ANTIKY   Tradiční pohled na závěrečnou fázi v dějinách starého věku vycházel z představy, že starověké období skončilo roku 476 po Kr., kdy náčelník germánských Skirů Odoaker zbavil moci posledního císaře Romula Augusta a byl sám provolán svými vojáky králem. Tato událost se pokládala za vyvrcholení úpadku, který zachvacoval stále širší oblasti římského impéria...

Češka, J.: Zánik antického světa

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Josef Češka ZÁNIK ATNTICKÉHO SVĚTA     Římská říše za zenitem své moci: Imperuim Romanum ovládnutí Evropy jižně od Dunaje a západně od Rýna, Pyrenejský poloostrov, severní pásmo Afriky, země blízkého východu až k hornímu Eufratu. Řečtina respektovaná jako společenský jazyk vzdělanců, obchodníků, diplomatů. Řekové vnesli do starověkého světa různé ústavní...

Keller, H.: Otoni

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Hagen Keller OTONI     Nová dynastie   Rozpad a transformace francké říše: Království je třeba chápat zcela personálně: jako řadu jednotlivých, Bohem vyvolených, z královské rodiny pocházejících a lidem uznávaných vládců. Francké říší vládli po roce 500 příslušníci jen jednoho rodu – Merovejci. Podle počtu žijících příslušníků dynastie, byla dělena na...

Duby, G.: Neděle u Bouvines 27. červenec 1214

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Georges Duby NEDĚLE U BOUVINES 27.ČERVENEC 1214   - podle Kroniky Viléma Bretaňského - popisuje bitvu jako šachovnici - bílí vs. černí - nejsou tu ženy, Bouvines je vážnou záležitostí, obřadem svým způsobem posvátným, ženy symbolizují méně hodnotné figury nebo nebezpečí - bojovníci - pěšáci, na koni - teorie tří stavů (poprvé formulována po r. 1000 ve vzdělaných kruzích vyššího duchovenstva) -...

Kieckhefer. R.: Magie ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Richard Kieckhefer MAGIE STŘEDOVĚKU       Magie jako křižovatka Tato kniha přistupuje k magii jako k jakési křižovatce. Především jde o křižovatku mezi náboženstvím a vědou. Za druhé křižovatka mezi kulturou lidovou a kulturou vzdělanců a za třetí křižovatka mezi fikcí a realitou.   Dvě pramenné studie: Mezi velmi zajímavé patří "Hospodářská příručka"...

Contamine, P.: Válka ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Philippe Contamine VÁLKA VE STŘEDOVĚKU     Dílo: 1. Barbaři Rozpad západořímské říše - vojenský problém: Římu zajistili relativní oddych vítězství vybojovaná na západní a východních Barbarech, opuštění Dácie a Dekumatských polí a Diokleciánovy reformy. Avšak od poloviny 4. st. tlak Franků, Alamanů a Sasů způsobil prolomení hranice na rýnu. V roce 407 římská vojska vyklidila Británii...

James, E.: Frankové

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Edward James FRANKOVÉ     Historické prameny: Téměř celé období od 3. do 7. st. st. nemáme písemné prameny o Francích od nich samých, ale ani od cizinců, kteří posuzovali Franky zvnějšku. Pactus Legis Salicae: nejstarší formulace franckých zákonů, ale ta sepsána v latině a ne ve franckém jazyce. Pravděpodobně sepsán za vlády krále Chlodovíka I. v letech 507-511, jedná...

Pylová analýza

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Pylová analýza Vlasta Jankovská Co je to pylová analýza? Základem jsou tři důležité vlastnosti pylu - pylových zrn: 1. Rostlinné taxony (druhy, rody, čeledi) mají rozdílná pylová zrna, lišící se tvarem, velikostí, různou modelací buněčné blány, různými typy a počty otvorů v ní apod. 2. Schopnost přetrvat bez poškození v nepříznivých povětrnostních i sedimentačních podmínkách. Díky sporopoleninu...

Egyptské mumie (květen-září 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
EGYPTSKÉ MUMIE (5.května - 30. září 2011) Národní muzeum si Vás dovoluje pozvat na výstavu Egyptské mumie v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Betlémské náměstí 1, Praha 1. http://www.egyptskemumie.cz/

Heers, J.: Svátky bláznů a karnevaly

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Heers, Jacques - Svátky bláznů a karnevaly   Podivné, výstřední, nemravné ba i rouhačské slavnosti vcelku spojitě prostupují středověkou společnost proslulou též náboženskou nesnášenlivostí a snadným nalézáním záminek k pogromům a štěpením společnosti podle nám dnes neuvěřitelně znějících teologických kritérií. Jak se ve společnostech, již dnes upalujících včerejší moralizátory, mohly udržet...

Le Goff,J.: Tělo ve středověké kultuře

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Tělo ve středověké kultuře - Recenze z Tvaru Na stránkách Tvaru jsem měl to potěšení recenzovat již několik titulů. Jako ozvěna se mi však stále vrací jedno jméno: Jacques Le Goff. Tento francouzský historik je nejen plodným autorem, ale i dobrou "obchodní značkou", přičemž toto tvrzení nemíním nijak negativně. Na pultech obchodů je relativní dostatek historické literatury,...

Co vše se dá zjistit z lidských ostatků

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Co můžeme zjistit z nálezů lidských ostatků? Lidské ostatky patří mezi časté nálezy na archeologických lokalitách. Nalézané předměty někdo musel vyrobit, nemůže tedy překvapit, nalézáme-li i jejich tvůrce. Nemusí jít vždy pouze o pohřebiště, lidé bývali pohřbíváni i na sídlištích – například v sídlištních jamách, někdy i pod obydlími apod. Poznatky o minulosti získáváme nejen...

Video

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Video: Nálezy archeologů v Telči upřesňují dobu osídlení města   Popis Archeologické nálezy mincí, keramiky, zbytků staveb a zejména zpevněné kamenné cesty na dně vypuštěného Staroměstského rybníka v Telči jednoznačně zařazují dobu osídlení Telče do první poloviny 13. století. Odborná literatura tuto dobu vzniku města předpokládala, ale jednoznačné indicie kromě románské věže kostela svatého...

Ukrytá minulost je dobře vidět z výšky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Ukrytá minulost je dobře vidět z výšky Břeclavsko /STŘÍPKY ARCHEOLOGIE/ - Nachází-li se například pod povrchem dříve vykopaný příkop, některé plodiny na něm jsou o něco déle zelené a vyšší. Jak víte, kde máte kopat? Otázka, kterou snad nejčastěji kladou laičtí návštěvníci archeologického výzkumu.   Ta otázka je na místě a směřuje k jedné z nejdůležitějších fází archeologické práce: k objevování...

11. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 2. pol. 15. stol. – předěl, vznik nových věcí 3 hlavní království:ČESKÉ, POLSKÉ, UHERSKÉ Matyáš Korvín začíná používat i titul "Rex Panonnia"→ Pannonie byla římskou provincií na území Uher renesance – první prvky se u nás objevují díky Uhrám  "Rex Sarmacia"→ titul užívaný v polském království          ...

10. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 REFORMATIO= navrátit něco do původního stavu artistická fakulta = filozofická fakulta Tomáš Akvinský: přední teolog středověku nesouhlasil s vyvražďováním pohanů Křesťanský západ se považoval za reprezentanty Boha. Náboženská tolerance ve středověku neznamená totéž co rovnost. od 12. stol. – různorodost církevních společenstev TOLERANCE Z NUTNOSTI: např....

9. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Vytlačení osmanské říše z Evropy ...bylo důvodem kruciát. Druhým důvodem bylo papežství. Formálně má papež jmenovat biskupy, kvůli jejich velkému množství to nestíhá. KRUCIA= konglomerát církevních úředníků  Evžen IV. (papež) – 1439 – vyhlásil projekt proti Turkům: na moři i na souši sám se aktivně účastnil příprav na kruciátu operace na souši byly svěřeny...

Referát - Intelektuálové ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Intelektuálové ve středověku Západní středověký intelektuál se rodí spolu s městy. Prvně se s ním setkáváme až ve 12. století. Města začínají vznikat už ve stoletích předcházejících, ale jejich typická podoba, se kterou se setkáváme ve vrcholném středověku, vzniká právě až ve století 12. V intelektuálním hnutí karolínského období se nesetkáme s aspekty svébytného poslání, kromě zajišťování...

Referát - Stoletá válka

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
     Stoletá válka   Konflikt probíhal mezi Anglií a Francií v letech 1337 – 1453. Po dobytí Anglie normanským vévodou se kultury a vlastně i dějiny obou zemí propojily. Vztahy se postupně vyvíjely až do fáze, kdy by bylo výhodné obě země sjednotit pod jednu korunu, nebo v horším případě zcela oddělit. Problém nastal r. 1328, kdy umírá Karel IV. Krásný...

8. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 STOLETÁ VÁLKA - konflikt mezi Anglií a Francií (1337 – 1453) Eduard III. : ·         anglický král ·         usiloval o franc. trůn a oblast Flander ·         1337 – popřel legitimitu Filipa VI. 1346 – bitva u Kresčaku, kde zemřel...

7. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 1347 – založen klášter na Slovanech 1348 – založena Karlova Univerzita Jan Milíč z Kroměříže: ·         nechává stranou sovu kariéru, rozhodl se kázat lidu ·         ten, kdo měl podle něj poškozovat společnost, byl Karel IV. → ten na něj nijak nereaguje ·        ...

6. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Jindřich VII. Lucemburský: ·         měl za úkol udržet lucemburskou periferii ·         neobratně ovládal němčinu ·         1294 – vazalem francouzského krále Filipa IV. Sličného ·         ženatý...

5. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Kulturní centra po roce 1200: ·         Krakov ·         Praha ·         Budín Polsko ve 12. – 13. století: ·         rozklad centrální moci ·        ...

4. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
30.3.1282 – sicilské nešpory→ vyhnání rodu Anjou z Neapolska  nonkonformní hnutí: (katarství) ·         víme o nich především od jejich protivníků, ne přímo od nich ·         Niketasova charta – dokument z r. 1268 o   1. část je o shromáždění z r. 1167,...

3. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 13. století: ·         judaismus byl od dob zničení Jeruzaléma v diaspoře ·         křesťanský Západ objevuje Aristotela – do té doby nebyl známou osobou – až od toho 13. století se začíná stávat tak slavnou osobností – díky arabským učencům – jeho základní myšlenkou bylo,...

Egypt (květen - září 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VÝSTAVA O EGYPŤANECH A SMRTI (12.května - 11. září 2011) Uherské Hradiště, Slovácké muzeum Od 12. května je otevřená výstava Egypt a Núbie – poklady starověkých civilizací. Jde především o součásti pohřebních výbav starých Egypťanů a Núbijců a jsou tam také předměty jejich každodenní potřeby a fragmenty soch včetně těch královských. Oznámil to autor expozice Pavel Onderka z Národní...

Jedenáctá přednáška- 11.5.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 11. ŘEMESLNICKÉ NÁSTROJE - patří sem výrobky ze železa, byly používány jako celokovové nástroje(klíny, průbojníky, nůžky, kleště) nebo v kombinaci s dalším materiálem(nejčastěji se dřevem, sekery, kladiva) jako řemeslnické nástroje. - typ výrobku určený pro jednu činnost nebo jako víceúčelové zařízení, kromě specializované činnosti se dali používat i jako běžná součást domácího vybavení(sekyra,...

Devátá přednáška- 20.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Zemědělství Zemědělství zajišťovalo potravinářské produkty, které sloužily k obživě výrobců a všech ostatních společenských skupin Základem pěstování plodin a chov zvířat Život zemědělců podřizován lunárnímu roku,a geografickým podmínkám Jednalo se těžkou fyzickou práci, která měla ustálený postup-nebylo ho možno přerušit ani vynechat Na ikonografii zemědělce: ostruhy, tesák, meč(Dürer-1496) Kalendáře...

Osmá přednáška- 13.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Třmeny Def: podpora pro nohu jezdce v sedle nebo jako "kovový oblouk s tětivou,visící na řemenech po obou stranách sedla pro nohu jezdcovu" Součástí sedla,byl s ní propojen třmenovými řemeny Tvar a velikost třmenů stejně jako materiály, z jichž byly vyráběny(organické látky,kovy) byly ovlivněny teritoriálně i sociálním prostředím, v němž byly používány, tedy...

Jedenáctá přednáška - 12.5. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
11. GEOFYZIKÁLNÍ METODY V ARCHEOLOGII - geofyzika v archeologii studuje různé fyzikální pole v zemském tělese a jeho okolí pro potřeby archeologie - jejím cílem je nedestruktivní identifikace objektů a situací archeologickéhp významu - v součastnosti je považována za samostatné odvětví geofyziky (někdy nazývána archeofyzikou) - geofyziku lze rozčlenin na:           ...

2. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
   Evropa zažije ve středověku několik renesancí. RENOVATIO IMPERI = obnovování římského impéria (Karel Veliký, Otoni, ...) Mocenská dvojznačnost = z konfliktu se rodí pravidla chování papež - má reprezentovat tu moc duchovní císař (=imperátor) - cítí, že je povolán Bohem - má tendenci pomíjet tu duchovní vrstvu a rozhodovat sám 1054 - křesťanstvo...

Desátá přednáška 5.5.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
10. PROSTOROVÁ ANALÝZA Prostorová analýza a prezentace povrchových dat - vymezení komponent v rámci polygonu pro jednotlivé období mladšího pravěku a středověku - způsob vyhodnocení – nálezy určitého období se můžou koncentrovat - Acient Landcape Reconstruction in Bohemia – AÚ AV ČR  a Universita Sheffield, náhodně vybrané polygony (ALRB) - industriální zóny doby železné na Rakovnicku...

Archeologický výzkum na stavbě tunelu Blanka

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě tunelu Blanka nalezeno raně středověké pohřebiště Praha-Dejvice:  Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě tunelu Blanka v západní části hlavního města, vedený Archeologickým ústavem Praha a firmou Archaia  trvá již od října roku 2008. Tunel, jehož investorem je Magistrát hl. m. Prahy, prochází oblastí mezi národní...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
3. STAVEBNÍ KOVÁNÍ 1) petlicovité oko( oko s trnem) - jednoduchý uzavírací systém, z jednoho kusu železa, zahrocený konec- zapuštěný do dřeva oko vykukovalo   - Jednoduchý uzavírací a zabezpečovací systém - Vyráběné z jednoho kusu železa,jehož konec upevňován do dřeva(nebo jiného materiálu)  druhý konec byl vytvarován do podoby oka pro spojení...

2.část

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Broušená kamenná industrie kropenatý rohovec, deskovitý rohovec, křišťál, křemen, opály Antonín Přichystal – Neolitické a eneolitické broušené artefakty v Čechách, Pravěk 10 – rok 2000 motyky, sekery, klíny, sekeromlaty, palice JČ – hadce – ( hadec – šedozelený kámen – ložisko u Krumlova), sekeromlat (Dívčí Kámen) -         ...

1. Přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 IMAGO MUNDY = obraz světa Asie - která tvoří 2/4 světa Evropa - 1/4 Afrika - 1/4 Ve středověku se nám střetávají 3 kultury: Judaismus - ovlivnil naše představy o státě, představa cyklického průběhu života Křesťanství - v té době náboženský a politický fenomén Islám - zahnal judo-křesťanské obyvatele na území Evropy Politika a náboženství se nedají ve středověku odlišit. 3...

Lysá nad Labem

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
V Lysé nad Labem archeologové slaví úspěch vloženo: 14. 5. 2011 13:11, autor: joj Archeologický výzkum Lysá nad Labem (Středočeský kraj) – Archeologové našli na náměstí v Lysé nad Labem rozsáhlý středověký hřbitov. Zatím odkryli pouze jednu jeho třetinu a jen ta skrývala víc než stovku hrobů, včetně vzácného nálezu mrtvé matky s nenarozeným dítětem. V sousedství hřbitova pak objevili i základy...

Devátá přednáška 28. 4.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
9. NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE Úvod do nedestruktivních metod Nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na vyhledání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedené destruktivního zásahu do terénu. = metoda archeologického výzkumu, při níž zpravidla nedochází k destruktivním zásahům do terénu - využívá se zde například leteckého a družicového snímkování při...

Šestá a sedmá přednáška 7. a 14.4. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
6. a 7. EXKAVAČNÍ FÁZE Zahloubené objekty - to, co zasahuje do podloží, poté co je provedena skrývka ornice Sídlištní jáma - nejčastější typ objektu – odpadní jámy, v kterých se těžila hlína, hruškovité jámy na obilí – časté v době bronzové Sloupové a kůlové jamky - sloupové jamky větší - ledvinovité jámy – pro získání hlíny - využití hlíny – pece, vymazávání...

Pátá přednáška 31. 3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
5. ETAPY VÝZKUMU Etapy výzkumu odkryvem Předexkavační fáze (přípravná fáze) Exkavační fáze (terénní fáze) Postexkavační fáze (vyhodnocení práce) 1) Předexkavační (přípravná) fáze - položení si teoretických otázek - zjištění si archeologických památek, které už byly na tomto území objeveny - na základně tohoto zjištění uděláme predikce, pokusíme se odhadnout potenciál zkoumaného prostřední...

Výzkum v Lysé nad Labem (květen 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V MĚSTĚ LYSÁ NAD LABEM (květen 2011) Archeologický průzkum provádí Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, ředitelka Mgr. Irena Benková.                  

Muzeum v Roudnici

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
V muzeu v Roudnici vystavují pět tisíc let starou kostru ženy. Více na internetové stránce: http://usti.idnes.cz/v-muzeu-v-roudnici-vystavuji-pet-tisic-let-starou-kostru-zeny-p7m-/usti-zpravy.asp?c=A110419_1569143_usti-zpravy_mav

Nález tisíc let starého kamene na mletí obilí

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Nález tisíc let starého kamene na mletí obilí. Více na intetnetové stránce: http://praha.idnes.cz/vcelar-kopal-plot-a-nasel-tisic-let-stary-kamen-na-mleti-obili-ptc-/praha-zpravy.asp?c=A110426_151622_praha-zpravy_ab

1+kk neandrtálců

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Muzeum v Žatci ukazuje jak vypadalo 1+kk neandrtálců. Více na internetové stránce: http://usti.idnes.cz/muzeum-v-zatci-ukazuje-jak-vypadalo-1-kk-neandertalcu-pc7-/usti-zpravy.asp?c=A110418_1568565_usti-zpravy_alh

Výzkum v Praze - Podbabě

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologové v Podbabě našli 6 tisíc let staré nálezy Praha – Kvůli archeologickému výzkumu se stavba tramvajové smyčky na Podbabě o tři měsíce zpozdí.   26.4. 2011   Milan Kuchařík ukazuje očištěnou a keramika nalezenou v hrobě asi padesátiletého muže. Autor: ČTK/Michal Doležal Při stavbě tramvajové smyčky na pražské Podbabě odhalili archeologové až...

Počátecké náměstí odhalilo tajemství

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Počátecké náměstí odhalilo tajemství Počátky – Palackého náměstí v Počátkách v současné době podstupuje celkovou opravu kanalizace. Souběžně s dělníky pracují na náměstí také archeologové, kteří provádějí povinný výzkum. Autor: Nela Kyselová 24.4.2011 7:07 Archeologové na Palackého náměstí v Počátkách našli na osmatřicet koster, některé dokonce kompletní. Autor: Foto: Archaia...

Poslední australopiték lidský předek?

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Byl poslední z australopitéků lidským předkem?     Publikováno20.4.2011 | Autor:Michal Andrle Ostatky zatím posledního z objevených druhů australopitéků, A. sediba, byly v Jižní Africe nalezeny v roce 2008. Mezi vědci se záhy strhla debata, zda zvláštní kombinace pokročilých a archaických rysů neznamená náhodou to, že se jednalo o přímého předka rodu Homo. A jaké jsou...

Výzkum v Praze

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologové objevili stopy netradičního pohřbu     Publikováno8.4.2011 | Autor:Pavel Šmejkal Polykulturní lokalita v Praze 6 v Terronské ulici vydala archeologům zajímavý nález. Pohřeb muže kultury se šňůrovou keramikou (stáří cca 2800 – 2500 př.n.l.) je netradiční tím, že muž je oproti všem zvyklostem pohřben v ženské poloze – tj. hlavou k východu. Archeologové...

Časopis IANSA

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ČASOPIS IANSA - INTERDISCIPLINARIA ARCHAEOLOGICA - NATURAL SCIENCES IN ARCHAEOLOGY   Nově czniklý časopis IANSA, který vydává Archeologické centrum Olomouc ve spolupráci s Univerzitou PAlackého Olomouc, Jihočeskou univerzito v Českých Budějovicích a Národním památkovým ústavem. Časopis, který bude mít tradiční tištěnou, ale i moderní webovou formu, reprezentovanou právě spuštěnou stránkou...

Römermuseum Kastell Boiotro (duben 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
RÖMERMUSEUM KASTELL BOIOTRO, duben 2011   Římské muzeum se nachází v Pasově v okrese Innstadt. Stojí na základech pozdně římské pevnoti Boiotro. Pozůstatky zdi hradu a strážní věže jsou pro veřejnost přístupné. V muzeu se nacházejí artefakty z východního bavorského regionu od nejstarších dob doby kamenné až po moderní dobu.   Vstup: 1 euro  ...

Gabreta / Bavorsko (duben 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
GABRETA - KELTENDORF IM LICHTENAU V archeologickém parku Gabreta na německé straně Šumavy v obci Lichtenau můžete navštívit několik staveb z keltského období, postavených pomocí tehdejší techniky. Areál je rozlehlý, oživují ho domácí zvířata a často i lidé věnující se oživování keltského života. Čeká Vás zde výklad v německém jazyce. Při některých akcích během roku je zde připraven doprovodný...

Archeologové na Petrově (Brno)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologové na Petrově odkryli vrstvy starší než Brno Brno - Kříž, který o uplynulém víkendu ozdobil terasy pod Petrovem, udělal nečekanou radost archeologům. Díky přípravám na jeho instalování se totiž podařilo poodhalit dvě další zajímavosti o historii petrovského návrší. Při kopání základů pro kříž totiž podařilo odkrýt vrstvy starší než Brno. "Podle dvou nevelkých výkopů jsme...

Objevení hrobu vampýra

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Ve Starém Městě objevili další hrob vampýra Staré Město  – Další hrob vampýra nebo také revenanta (navrátilého – pozn. red.) odkryl ve čtvrtek 21. dubna ve Starém Městě tým archeologa Luďka Galušky z Moravského zemského muzea v Brně.     Tělo našli na neobvyklém místě, a to uprostřed velkomoravského sídliště. To však není jeho jediná zvláštnost. "Netypická je...

Osmá přednáška - 21.4. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
8. POSTEXKAVAČNÍ FÁZE 3. Postexkavační fáze - etapa od ukončení vlastních terénních prací až do vypracování nálezové zprávy a publikací výzkumu - její trvání zpravidla mnohonásobně přesahuje vlastní odkryv - primární terénní dokumentace se převádí do čistopisů - většina nálezů nevyžaduje speciální konzervační ošetření a jejich laboratorní zpracování, očištění a evidenci tak může zajistit každé...

Sedmá přednáška - 6.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Provoz sídelní jednotky - doklady využití koňské síly - doklady nejen hospodářské činnosti, ale i jezdectví (určité nezaměnitelné vybavení)   Vrcholný středověk - raný novověk Podkovy - ve vrcholném středověku se koně poprvé začali okovávat - železné pláty sami o sobě o žádné dataci neodpovídají, ruční technika ano - základem podkovy nějaký železný plán vykovaný z jednoho kusu...

Archeobotanika III.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Archeobotanika dřeva a uhlíků   xylotomie cíle: -          zjistit druh dřeva, použitý na konstrukci stavby -          zjistit druhovou skladbu souboru dřevního odpadu -          zjistit druhovou strukturu pozůstatků palivového dříví   skladba...

Archeobotanika II.-Pylová analýza

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Pylová analýza – příklad Tišic -          Prostorová reprezentativnost pylového spadu. Pokud bylo zdrojové místo pylu otevřené, nezakryté dřevinami, může reprezentovat širší okolí zkoumaného bodu a naopak, v případě uzavření prostoru sedimentace může také odrážet jen nejužší okolí místa odběru vzorku. -         ...

Archeobotanika

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Archeobotanika Beneš, J. Bioarcheologie – Archeologie rostlin   Dějiny archeobotaniky -          Ve střední Evropě souvisela spolupráce archeologie a botaniky do značné míry s objevem tzv. pravěkých nákolních sídlišť v alpské oblasti. -          Při výzkumu nákolí docházelo k četným...

4.4.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Počátky zemědělství na Předním Východě mladší fáze: PPNA (Pre-pottery neolitic A)   PPN – chronologie   Natufien                  12500-9500 PPNA                        9500-8600 Early...

28.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Počátky zemědělství na Předním Východě: starší fáze   Klimatický vývoj – archeologické kultury   20 ky. (tis.) – 13 ky. BC pozdní fáze pleniglaciálu – kultura Kebara (Kebarien) – je typickou adaptací na toto chladné a suché prostředí, nebylo zas až tak nepříznivé jako ve stř. Evropě.   13 ky – 11 ky BC – výrazně se oteplilo a zvlhčilo...

21.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Penan, Borneo -          základní potrava ságová palma Eugeissona utilis -          žijí několik dní chůze od zemědělců -          schopnost vyprodukovat až 50 kg škrobu denně -          strom roste ve shlucích...

14.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Archeogenetika zvířat Dvě domestikační centra: Blízký Východ, Indie, jihovýchod. Asie, Papua Nová Guinea – domestikace prasat Blízký Východ, západ. Indie – hovězí dobytek -II- - ovce a kozy Indie a Čína – vodní skot   ČR – výzkum prasat z archeologického materiálu -          Provádí Jaroslav Pavelka –...

7.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Archeologická data: artefaktuální aspekt Určité třídy byly asociovány s L-S a jiné zase se zemědělci -          mlecí kameny -          broušené nástroje -          srpové čepelky -          motyky -         ...

21.2.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Počátky zemědělství   Definice zemědělství: paradigmatický fenomén -          Zemědělství je odvětví materiální výroby, které zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo, suroviny pro potravinářský a lehký průmysl pěstováním kulturních plodin a chovem hospodářských zvířat (obecná technická definice...) -         ...

Šestá přednáška-30.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Samostatné součásti nepřenosných zámků kování klíčového otvoru Jeho smyslem bylo zpevnit plochu (obvykle dřevěnou) na obvodu klíčového otvoru, zároveň mělo usnadnit zavedení klíče do tohoto otvoru. Vyskytuje se v několika modifikacích: Jako masivní železný plát s obvodovými otvory pro přibití ke dřevu a se středovým otvorem pro klíč. Tato kování byla převážně součástmi dveřních...

Pátá přednáška- 23.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Zámky pevné  ( nepřenosné)   Byly pevnou- neodnímatelnou součástí dveří nebo nábytku, mohly být zadlabány do podkladového materiálu nebo nepřenosně upevněny na podklad, k uzavírání sloužila horizontální posuvná závora, dělí se na dřevěné a kovové, ve středověku uzavírány kovovým klíčem   Dřevěné zámky: celodřevěné nebo s kovovými součástmi(pásky spojující skříň,...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ČTVRTÁ PŘEDNÁŠKA Stará Kouřim - rekonstrukce vstupní partie do hradiště   - systém ADČ - chrám sv. Víta - doposud moc nezkoumán   Pražský hrad - výzkumy a nálezy - kostel Panny Marie - první kostel na Pražském hradě, hledali se zde i hroby panovníků - třetí nádvoří na Pražské hradě - nejvíce objevů / pod nádvoří se dá dostat pomocí domluvené exkurzní prohlídky - žulové desky, pod...

22.-25.června 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
21. pracovní setkání se uskuteční ve dnech 22.-25. června 2011 ve Stříbře. Tématem letošního setkání je POKROK VÝZKUMU V DOBĚ ŘÍMSKÉ, STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ, RANÉM A VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU V LETECH 1990-2010. Příspěvky by se měly zabývat jednotlivými epochami v jižních a západních Čechách, Bavorsku a Horním Rakousku. Více na internetové stránce: http://www.arup.cas.cz/cz/aktivity/files/konference2011/ArGe-2011.pdf  

16.11. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
NÁRODNÍ MUZEUM - ODDĚLENÍ PRAVĚKU A ANTICKÉHO STAROVĚKU A ODDĚLENÍ ANTROPOLOGIE Vás ze do nové budovy Národního muzea na jednodenní konferenci ARCHEOLOGIE A ANTROPOLOGIEve středu 16.listopadu 2011 od 10h do 18h. Více na internetové stránce http://www.arup.cas.cz/cz/aktivity/files/konference2011/A-A_pozvanka.pdf...

Čtvrtá přednáška - 24.3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
4. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ODKRYVEM - u nás kolem 50 organizací, které mohou vykonávat archeologickou činnost Pravidla 1) nejednotnost odborných pravidel - neexistují jasná pravidla, podle kterých by se archeologové měli chovat vůči investorům 2) absence odborové kontroly a nefunkčnost dosavadních dohod s Akademií věd České republiky 3) netransparentnost činnosti v rámci oboru 4) absence jasných...

5.1. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MEDIA BAR, DIAMOND CLUB Dne 5.1. proběhla další legendárně legendární akce, která se již opět protáhla až do ranních hodin. Akce se konala ve starém známém baru Media Bar, kde jsme to roztočili svým zpěvem i tanečními kreacemi a večer jsme zakončili v Diamond Clubu, kde jsme tradičně rozpálili taneční parket. ... Co k tomu říci? .. Bylo to prostě peckózně legendární.                                   

Beranová, M.: Slované

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Beranová, M.: Slované   Slovo autora článku: "Můj časový plán na četbu jedné knížky je fakt malý, cca hodina :D, takže bez keců :D"   Nejstarší zprávy - kmen Venetů, u řeky Visly - 6. století římský autor Jordanes – popisuje sídla starých Slovanů ve 4.století n.l. – kmeny početné a zaujímaly rozsáhlá území / neohrožovali Římský svět, tak se o ně nikdo moc nestaral -...

Sborník na památku J. Fridricha

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Vyšel populární sborník na památku Jana Fridricha, objevitele nejstaršího osídlení v Česku   Tři roky po náhlé smrti zakladatele moderní české paleolitické školy Doc. PhDr. Jana Fridricha, DrSc. (1938 – 2007) vydává Česká společnost archeologická, o.p.s., na jeho počest sborník Ecce Homo In Memoriam Jan Fridrich.  Kniha je prvním počinem nově založené Knižnice České společnosti...

Krajinou pěstních klínů

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Krajinou pěstních klínů Frederik Velinský, Ivana Fridrichová-Sýkorová  V Oblastním muzeu v Mostě je od 5. října k vidění výstava Krajinou pěstních klínů ve stopách Jana Fridricha, věnovaná práci a objevům tohoto významného archeologa, specialisty na český paleolit, který před třemi lety zemřel. V minulém pořadu jsme si připomněli vyprávění Jana Fridricha o Písečném vrchu u Bečova,...

Štrasburské dohody

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ŠTRASBURSKÉ DOHODY / PŘÍSADY (842)   - právní dokument podepsaný 14.února vnuky Karla Velikého, Ludvíkem Němcem a Karlem Holým ve Strasburku, za účelem vytvoření aliance proti jejich staršímu bratrovi Lotharovi. - hodnota přísah spočívá především v jazycích, kterými byly  napsány. - stojí u zrodu  novodobých evropských jazyků. - do té doby byla na území franckého království...

Verdunská smlouva

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VERDUNSKÁ SMLOUVA (843)   - verdunská smlouva z r. 843 rozdělila Franskou říši na tři království ovládaná syny Ludvíka I. Pobožného - každý z bratrů se na základě této smlouvy usadil v jednom království: - Ludvík II. Němec - usadil se v Bavorsku - Východofranská říše, hodně z jeho území se stalo dnešním    Německem - Karel II. Holý - usadil se v západní Francii - Západofranská...

Hidžra

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
HIDŽRA (622)   - snaha o sjednocení Arábie, té se ujal Mohamed, kterého brali jako  proroka a posla Boha. Po té co se ho r. 622 pokusili zabít odešel z Mekky do  Medín. = počátek islámského letopočtu. Mohamed přestal být pouze hlasatelem víry a stal se i vládcem a vojenským velitelem. Právě zde položil základy politické a společenské organizace islámské společnosti....

Edikt milánský

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
EDIKT MILÁNSKÝ (313)   - konvenční označení dokumentu z r. 313, který vydal císař Konstantin I. a jeho spoluvladař Licinius - jednalo se o právní uznání křesťanských obví, jímž bylo křesťanství uznáno a tolerováno v západní i východní části Římské říše na základě tolerančního ediktu vydaného již 311 Galeriem, mladším spoluvladařem císaře Diocletiana křesťanství přijali i Germáni...

Velké schizma

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VELKÉ SCHIZMA - slovo schizma pochází z řeckého slova rozdělení a znamená rozdělení nebo roztržení, obvykle v nějaké organizaci Schizma v křesťanství - dějiny církve poskytují asi největší skupinu užití termínu, neboť zde schizma označuje rozdělení v církvi - velké schizma značí historickou událost – rozdělení západní a východní církve (1054) Velké schizma - označuje...

Zlatá bula sicilská

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ZLATÁ BULA SICILSKÁ (25.září 1212) Zlatá bula sicilská upravovala definitivně vztah českého krále a českého království k císaři a říši římské. Českému králi přiznáno právo dědičnosti královského titulu, titul říšského arcičísníka a kurfirtská hodnost, opravňující volit římského císaře. Morava se stala nedílnou součástí Českého království, Čechy mohly být udíleny jako léno římskými panovníky...

Sicilské nešpory

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SICILSKÉ NEŠPORY (30.BŘEZEN 1282) - název pro povstání, které vypuklo v Palermu 30.března 1282 proti vládě původem francouzského krále Karla I. Z Anjpu a vedlo k vyhnání Francouzů ze Sicílie a nastolení války aragonského krále Petra III. Velikého - v důsledku povstání došlo k rozdělení dosavadního Království obojí Sicílie na dva samostatné subjekty – na Sicilské...

Archeologie a její metody

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ARCHEOLOGIE A JEJÍ METODY Poslechněte si vyprávění o archeologii. http://www.rozhlas.cz/sever/audio/_audio/00870338.mp3 Vysíláno 21.-27. února 2009 v pořadu Českého rozhlasu Planetárium....

Paleolit v Čechách

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PALEOLIT V ČECHÁCH Poslechněte si vyprávění o paleolitu v Čechách. http://www.rozhlas.cz/sever/audio/_audio/00874416.mp3 Vysíláno 28. února – 6. března 2009 v pořadu Českého rozhlasu Planetárium.

Levalloiská technika

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Levalloiská technika     Levalloiská technika je způsob výroby kamenné štípané industrie. Název vznikl podle naleziště ve městě Levallois-Perret na severozápadním okraji Paříže. Tato technika vzniká koncem starého paleolitu na několika místech, typická je však pro střední paleolit. Jejím přínosem je možnost předurčit tvar odštěpu (např. úštěp, hrot,...) ještě před vlastním odbitím....

Pes v neolitu

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PES V NEOLITU   Pes je v současné době považován za jedno z nejdříve zdomácnělých zvířat. Nebylo tomu tak ovšem vždy, v minulosti se objevili i názory, že jako první ochočené zvíře byl medvěd. Jako důkaz pro tuto hypotézu se pokládaly kosti a především lebky medvědů v neobvyklých souvislostech, které byly považovány za doklady medvědího kultu. Na našem území se velké množství medvědích kostí...

Pohřební ritus

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
POHŘEBNÍ RITUS KULTURY ZVONCOVITÝCH POHÁRŮ NA MORAVĚ   Autor: Radka Urbánková OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Pozdně eneolitická kultura se zvoncovitými poháry (dále KZP) se šířila od Španělska po Jutský poloostrov a od Britských ostrovů do Maďarska má jen málo obdob. Na území Evropy lze vyčlenit mnoho skupin se zvoncovitými poháry. Pro naše území je nejdůležitější středoevropský okruh, jež...

Eneolit v Čechách

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ENEOLIT V ČECHÁCH Poslechněte si vyprávění o eneolitu v Čechách. http://www.rozhlas.cz/sever/audio/_audio/00883408.mp3 Vysíláno 14. – 20. března 2009 v pořadu Českého rozhlasu Planetárium.

Dlouhé zotavení po největším vymírání

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Dlouhé zotavení po největším vymírání   Ichtyosaurus Autor:   University of Bristol Na konci období permu zažila Země největší masové vymírání ve své historii. Nové fosilní naleziště ukazuje, že život se z něj vzpamatovával dlouhých 10 milionů let. Příčinou vymírání na hranici permu a triasu před 250 miliony let byly masivní sopečné erupce a devastující globální oteplení, které...

Nález zubu

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Izraelští archeologové údajně objevili zuby nejstaršího předchůdce člověka   Příbuzní - šimpanz, Homo erectus a Homo sapiens (ilustrační foto) Archeologové našli v jedné jeskyni ve středním Izraeli zuby staré až 400 tisíc let. Podle BBC se podobají zubům dnešního člověka. Odborníci z univerzity v Tel Avivu ale zatím nevědí, čí zuby to vlastně byly. Jisté prý je, že jsou starší než většina...

Skalní malby v Austrálii

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Austrálie má živé skalní malby   Skalní malby v australském národním parku Namadgi. Skalní malby v západní Austrálii během dlouhých desítek tisíc let nevybledly z jednoduchého důvodu: jsou živé. Většina skalních maleb začne blednout už po pár stovkách let, ale takzvané Bradshawovy malby (Bradshow rock art) ze západní Austrálie jsou nápadnou výjimkou. Malby zvířat i lidských postav vytvořené...

Renesance

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Renesance 7A – Charakteristika renesanční kultury, význam pojmů renesance, humanismus, osobnost Renesance - zrušila transcendentní úběžník, autoritu položila zpět na zem, racionální interpretace světa, racio zaujalo místo boha - původ slova renesance můžeme hledat v italštině – poprvé tohoto termínu použil Vasari, a to ve slovním spojení "rinascita dell arte antica",...

Secese

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SECESE   Secese je poslední univerzální, výtvarný, mezinárodní sloh. Pronikl do všech oblastí moderního života. Název secese (odloučení, odštěpení) vznikl pro označení protestního hnutí moderních umělců, usilujících o netradičnost. Oproštění se od starých, konzervativních, historizujících tradic a konvencí. Zasáhla nejen klasické projevy umění, ale i užité umění (nábytek, šperky, móda...)...

Impresionalismus

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
IMPRESIONALISMUS   Umělecký směr v Evropě (hlavně Francii) 2. poloviny 19. stol. Navazuje na romantismus a hlavně na realismus a doplňuje je o snahu zachytit prchavý vjem, okamžik (odlesk světla na hladině, mlhu, bití vln o útesy...). Název impresionismus = dojem. Název celého hnutí odvozen od obrazu Clauda Moneta – Imprese (východ slunce). Nové hnutí zpočátku nebylo kladně přijato...

Realismus

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
REALISMUS   Z lať. Realis = skutečný. Realismus jako vědomý směr vzniká ve Francii (2. pol. 19. století) Kdy Gustave Courbet, který tak pojmenoval svou výstavu, když nebyla vystavena na světové výstavě v Paříži – pronajal si proto provokativně dřevěnou boudu, kde své obrazy vystavil. Ale realistické tendence již v: - pravěku lineární kresba zvířat - renesanci - barokní...

Klasicismus a empír

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KLASICISMUS A EMPÍR   Z lať. classicus = vynikající vzorový. Universální umělecký sloh v Evropě v 17. a 18. století. Napodoboval formy antického umění. Vyznačoval se pevnými estetickými pravidly a normami podle klasického vzoru. Kázeň a střídmost, symetrie, strohost. Stavby monumentální, chladné. Empír Zlať empire= císařství. Počátek 19. stol. Vrcholná forma klasicismu. Až přesné kopírování...

Baroko a rokoko

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BAROKO A ROKOKO   Je posledním universálním slohem v Evropě. Vzniká v době, nepokojů v katolické církvi. Ta soupeří s protestanty. Roku 1540 vzniká Tovaryšstvo Ježíšovo – známí jako jezuité. Aby se podíleli na rekatolizaci. Jejich působení je vnímáno rozporuplně. Byli-li pro nás spíše bičem, nebo nám bylo prospěšné. Jezuité přinesli s sebou vzdělání, ale znovu byl zprovozněn nejtemnější...

Renesance

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
RENESANCE   Je universální umělecký sloh v Evropě v 15. – 16. století. Slovo renesance má italský původ (znovuzrození, znovuobjevení). Hlavním rysem je nahrazení ducha člověkem. Obnovení antické vzdělanosti. Důvěra v lidské myšlení, svobodu jedince a poznání přírody. Renesance se postavila proti Středověku a Gotice, jako symbolu slepého křesťanství. Antiku si mohli dovolit zkoumat...

Gotika

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
GOTIKA   Vzniká jako výsledek technického vývoje. Nacházíme se ve středověku, nad rozumem a poznáním stojí církev. Obyčejný člověk se cítí bezvýznamný. Gotická katedrála vystihuje duši doby. Počátky v 12. století v Normandii a Ile-de-France. Z Francie se sloh šíří do celé Evropy, stává se univerzálním slohem. Název vznikl od domnělých autorů architektury (Gótů). Použil ho malíř Giorgio...

Románský sloh

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ROMÁNSKÝ SLOH   Vzniká na území bývalé západořímské říše. Evropa zahlcena křesťanstvím. Konec 11. – počátek 13. stol. Název odvozen od Roma = Řím, protože jako vzor, po technické stránce slouží římské stavby. Středisky byly země západní a jižní Evropy. Kde se navazovalo právě na přežívající antickou kulturu. Architektura - vzorem jsou římské stavby - stavba působí masivně,...

Tycho de Brahe

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Jak se zkoumala kostra Tycha Braha VIDEO UVNITŘ ČLÁNKU. Pozůstatky věhlasného dánského astronoma Tycha Braha (1546–1601) už opět odpočívají v hrobce chrámu Panny Marie před Týnem. Uloženy tam byly v závěru slavnostní bohoslužby, kterou sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka. Do hrobky se nevrátilo jen několik nejnutnějších vzorků, které teď dostanou histologové a chemici.   Bližší...

Multimediální aplikace "Keltové"

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KELTOVÉ - MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE   http://www2.rozhlas.cz/keltove/index_fullscreen.html     Unikátní multimediální projekt Českého rozhlasu, Národního muzea a Moravského zemského muzea v Brně vám ukáže historii i každodenní život Keltů, kteří u nás žili několik století před naším letopočtem. Dodnes nacházíme v krajině jejich oppida, v našich žilách kolují zbytky keltské krve a...

Nález neandrtálce ve Španělsku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Ve španělské jeskyni našli neandrtálce, kteří byli oběťmi kanibalismu Archeologové ve Španělsku objevili ostatky dvanácti neandrtálců zabitých před 49 000 lety. Stopy na kostech nezpochybnitelně ukazují na to, že se skupina stala obětí kanibalismu, citovala vědce BBC. Ačkoliv byly úlomky kostí šesti dospělých a šesti dětí nalezeny v jeskyni na severu Španělska, výzkumníci mají za to, že...

Velkomoravská říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VZNIK, VZESTUP A PÁD VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE   - Velkomoravská říše (830-906) - také nazývaná státem "Mojmírovců"/ existovala převážně na území Česka, Slovenska a Maďarska - na dnešním území České republiky jí předcházela Sámova říše - Sámo vyprostil Čechoslovany z avarského poddanství a stal se prvním panovníkem velké říše západoslovanské - Sámova říše byla spíše "kmenový svaz",...

Letopočty

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
LETOPOČTY Z KNIH "DĚSIVÉ DĚJINY"   Anglie http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/ang1.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/ang2.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/ang3.jpg Surová středověká Anglie  

Mapy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MAPY NA STŘEDOVĚK   Mapy jsou skenované, tudíž, kdyby se sem volně vložily byly by špatně viditelné. Opět stačí jen stáhnout.   http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa1.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa2.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa3.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa4.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa5.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa6.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/mapa7.jpg  

Burian, J.: Římské impérium

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BURIAN, J.: ŘÍMSKÉ IMPÉRIUM   Jedná se o výpisky z této knihy, ale jelikož jsou psané ručně a mě se to nechce přepisovat, dávám to sem touto formou. Stačí si to jen stáhnout.   http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian1.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian2.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian3.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian4.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian5.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian6.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian7.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian8.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian9.jpg http://www.sdeluje.cz/blog/ftp/mistr-bucket/burian10.jpg  

Vznik raně feudálních států

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SLOVANÉ - tzv. stěhování národů uvedlo do pohybu i etnikum do té doby téměř neznámé - Slovany - o tom, kde ležela jejich původní sídla, se vede velká diskuze - kdysi existovala jednota baltsko-slovanská / r. 50 př.n.l. dochází k oddělené Slovanů od Baltů / vytvořila se tak jazyková jednota pravoslovanská trvající až do 6.století - nejistá otázka je také "na jeakém území  je třeba hledat...

Kalendář

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PROSINEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 LEDEN 1 2 3 4...

Obrázky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Slovanské osídlení - obrázky                                                

Fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ARABOVÉ, AVAŘI A POZDNÍ BYZANC - FOTKY                                                                       Zdroj: Liborův foťák

Fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
NĚMECKÁ ŘÍŠE POKRAČOVÁNÍ - FOTKY Z PŘEDNÁŠEK                                                                         Zdroj:...

Fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
NĚMECKÉ DĚJINY - FOTKY Z PŘEDNÁŠEK                                               Zdroj: Liborův foťák

Přednáška 17.12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Boleslav Chrabrý – vládne sám Kultura – hmotná kultura, stále zůstáváme na prahu Velké Moravy Čechy patří do císařského univerza Sv. Vojtěch – člověk, který byl 1. Čechem, který výrazně zasáhl do evropské politiky (možná až 2., 1. byl Boleslav) -          Dětmar – 1. pražský biskup (Sas), -         ...

Vyhladil neandrtálce sopečný výbuch?

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Vyhladil neandrtálce sopečný výbuch? Michal Andrle (13. 12. 2010) Záhadu, proč vlastně museli naši planetu nadobro opustit příslušníci našeho sesterského druhu, neandrtálci, se snaží již dlouhou dobu vysvětlit řada renovovaných vědců. Podle nejnovějších nálezů mohl za jejich vymizením stát mohutný sopečný výbuch.      Neandrtálci začali...

Kdo je můj předek?

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
15.12. byl na ČT2 odvysílán v pořadu PORT dokument s názvem " Kdo je můj předek". Jedná se o pořad o Netolicích. Dodatečně ho můžete shlédnout na internetových stránkách http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/210572241900035/633-kdo-je-muj-predek/

Přednáška 5.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Slovanské osídlení na území Německa (především východního Německa) Písemné prameny – Geograf Bavorský Hl. kmenem byly frankové, ve středním Německu vznikla Durynská říše – 531 byla zničena Franky. Poté boje mezi Franky a Sasy. Část saského obyvatelstva se přestěhovala do Británie. Do toho se začínají objevovat slovanské nájezdy, nájezdy Avarů. Příchod Slovanů a Avarů do Karpatské...

Přednáška 22.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kyjevská Rus – Skandinávci ovládali tuto obchodní stezku, pomohli dovršit vývoj. Vznik Kyjevské Rusy = spojení horní a dolní Rusy. Než se spojila, tak měla velké kontakty s Byzancí. Podmět ke sjednocení vyšel z Novgorodu. Kníže Oleg byl při sjednocení, po něm vládne Igor a 945 umírá. Po něm nastupuje Olga¸po Olze nastupuje Svatoslav. Jeho syn Vladislav, expanze na západ,...

Přednáška 15.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Východní Slované   Písemné byzantské zprávy o Antech a o Sklavínech. Antové – východní oblast -         v 5. a 7. st. to jsou určitě Slované -         dříve asi irácké obyvatelstvo -         ti, kteří byly mezi Dněprem a .. táhli na Balkán, těžké boje s Byzancí -        ...

Přednáška 8.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kultura Korčatská Pražsko- Kolotínský typ Tušemensko-balcerovská kultura Moščinská kultura Kultura raných dlouhých mohyl Kultura sopek     Jižní Slované   Území Rumunska je přístupné Moldávii, osídlení se začíná objevovat a je svázáno s osídlením Ukrajiny. Začaly se objevovat nálezy primitivní keramiky pražského typu. Nejstarší slovanské památky, které známe jsou známy...

1.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Slovanské osídlení a raný středověk   Zp: referát, Zk   Literatura: Turek Rudolf – Čechy na úsvitě dějin, Praha 1993, Čechy v raném středověku, Praha 1982 *Zdeněk Měřínský – České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu 1-3 Žemlička Josef – Čechy v době knížectví, Praha 1997 Jiří Sláma – Střední Čechy v raném středověku 1-3 Dušan...

15.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PANTHER CLUB Dne 15.12. proběhla další z našich legendárních akcí v klubu Panther Club.       Akce započala v 19:30. Večer nám zpříjemnilo nejedno ferrárko, macháček a škola hrou .  Tentokrát se jednalo o velký sraz  archeologů, kde nás svou návštěvou poctil první, druhý tak i třetí ročník. Také děkujeme Ondrovi Chvojkovi, jenž dorazil zapít s námi další společně...

Fanerozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
     Fanerozoikum: je pojem označující dobu od cca 540 milionů let před naším letopočtem až po současnost. Zjednodušeně se dá říci, že označuje dobu rozvinutého života na Zemi. Celá tato doba se dále dělí do tří velkých ér: paleozoikum - prvohory - období prvotních živočichů mezozoikum - druhohory - éra dinosaurů a plazů kenozoikum - třetihory + čtvrtohory - éra savců...

Kenozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Kenozoikum je nejmladší geologická éra. Začala před 65,5 miliony let (+- 0,3 m. l.) po velkém vymírání živočišných a rostlinných druhů na konci křídy (na sklonku éry druhohor – mezozoikum).Zahrnuje období Neogén a Pleistocén. Geologický vývoj: V kenozoiku pokračovalo dělení kontinentů až po jejich současnou podobu. Důležitým procesem byl (resp. stále je) posun fragmetů Gondwany na sever...

Mezozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Mezozoikum   Mezozoikum (česky druhohory) je geologická éra, spadající do eonu fanerozoikum. Zahrnuje 3 periody: (od nejstarší) trias, jura, křída. Vývoj planety: Druhohory začaly asi před 251 mil. lety a skončily před 65,5 mil. lety. Rozpadem Pangey vznikly základy současných pevninských desek, které se od sebe pomalu vzdalovaly. Z hlediska horotvorné činnosti byla větší část druhohor...

Kenozoikum

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Kenozoikum je nejmladší geologická éra. Začala před 65,5 miliony let (+- 0,3 m. l.) po velkém vymírání živočišných a rostlinných druhů na konci křídy (na sklonku éry druhohor – mezozoikum).Zahrnuje období Neogén a Pleistocén. Geologický vývoj: V kenozoiku pokračovalo dělení kontinentů až po jejich současnou podobu. Důležitým procesem byl (resp. stále je) posun fragmetů Gondwany na sever...

Tábor (prosinec 2010)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
EXKURZE DO TÁBORA   Dne 14.12. 2010 se uskutečnila exkurze do Tábora do husitského muzea s panem Krajícem a panem Vybíralem. Výprava byla velice poučná a zároveň pojatá zábavnou formou . V teplejších dnech vřele doporučujeme!                 ... A zasloužený obídek...      

Říše / kmeny

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ŘÍŠE / KMENY   ŘÍŠE SVÉVŮ - v 1. století přemíštěni do oblasti předního Rýna, táhnou do Hispánie - v SZ části zakláddají královtsví VIZIGÓTSKÁ ŘÍŠE - usazeni na S Balkánu -- odtud táhnou do Itálie - přesud do Hispánie, r. 421 uzavírají s Římany smlouvz o vizigótském královtsví v J Galii a Hispánii BURGUNDSKÁ ŘÍŠE - původem z Lužice, v letech 406-7 došli s Vandaly do Galie, na Z břehu...

Objevení Australopithéka

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
V AFRICE BYL OBJEVEN AUSTRALOPITEK - KOSTRY MAJÍ ZNAKY OPICE I ČLOVĚKA   Vědci objevili v Jižní Africe dvě kostry dosud neznámého druhu vymřelých lidoopů z období přechodu od opice k současnějším předchůdcům člověka. Fosilie nesou znaky obou a patřily živočichovy, který byl zřejmě přivyklý životu na stromech i na  zemi. Moderní předek člověka známý jako rod Homo se vyvíjel miliony let...

1.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Dne 1.12. proběhla Banánova "Mikulášská oslavička".   Párty probíhala v hospodě Atlanta - žlutý barák v Husovce . Jako vždy jsme se sešli v hojném počtu "pijanů". Největší akcí večera bylo namotávání gumového medvídka na jazyk. Absolutním vítězem se stala Eliška. Absolutním vítězem, který každého pobavil se stal Urby, který svého medvídka spolkl i s nití .       Dál...

Letopočty

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
LETOPOČTY 753 př.n.l. Legendární založení Říma, prvním králem Romulus 312 Bitva u Milvijského mostu - Konstantin vítezí nad Římany - přes řeku Tiberu na severu Říma mezi římskými císaři Konstantinem I. a Maxentiem se odehrála 28. října. Vítězný Konstantinus díky ní ukončil spoluvládcovský systém tetrarchie a stal se tak jediným císařem Římské říše. Podle křesťanské legendy měl KOnstantinus...

Neolitický pohřební ritus v Čechách

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Neolitický pohřební ritus v Čechách Zaměřen na kulturu s lineární a vypíchanou keramikou   1. Pohřební ritus kultury s lineární (volutovou) keramikou Přibližně v 5. tisíciletí př.n.l. začíná vznikat kulturní komplex s lineární (volutovou) keramikou, který lze z hlediska pohřebního ritu hodnotit jako období, kde pohřbívání patřilo k pravidlům...

Bitva u Adrianopole (9.srpen 378)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BITVA U ADRIANOPOLE (9.rpen 378)  - jedna z největších porážek v historii římské říše - císař Valens se střetl se spojenými silami gótskách kmenů, zejména Gteutungů a Tervingů a utrpěl drtivou porážku - následkem bylo zhroucení celé dunajské hranice a vyplenění Balkánu, císař Vanles v bitvě padl - r. 376 předročila velká část gótských kmenů římskou hranici na Dunaji (kvůli Hunům)...

Přednáška 15.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Východní Slované -Ukrajina, V Polsko, Rusko -minimálně zpráv - pravlast západně od Kyjeva - nejstarší historické zprávy sporné – Hérodotos-zprávy o Skytech -5.-7. stol. – byzantské zprávy o Antech (západní oblast), Sklavínech (V oblast) -ve 4. stol. Antové nejsou Slované ale íránské obyvatelstvo -Anticus – čestný byzantský titul udělený za porážku Antů -567 Avaři v ukrajinské...

Přednáška 8.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bulharsko, Rumunsko -         výzkumy jsou velice mladé -           Rumunsko – Slované pronikali přes Moldávii -         svázáno s osídlením na území Ukrajiny -         objevili se nálezy pražského typu -        ...

11.11. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MEDIA BAR, DIAMOND   11.11. se konala naše snad vesměs první akce v Media Baru - karaoke. Úspěchy ve zpěvu jsem pak šli oslavit na taneční parket Diamondu.                          ...

10.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Včera, dnes a málem i zítra proběhla naše další legendární akce.      Večer jsme zahájili ve Snake Baru, kde jsme se jako správní pijani, zdrželi jen na jeden drink. Dále jsme pokračovali do "starého, dobrého" klubu Media Bar, kde opět velké pěvecké trio přivádělo k šílenství vše živé, toho večera snad i neživé. Po půlnoci náš plán zkompikoval Diamond, který měl zavřeno...

7.10. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SINGER   První pravidlo vysokoškolského a především archeologického života zní: "Pijem až se zlijem a pak pijem dál nehledě na důsledky."              ...

6.10. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PATRO PARTY   Přinášíme novinku ze světa kolejí. 90210 na začátku roku pátralo, kdo se skrývá za zavřenými dveřmi pokojů. Dne  6.10. se tak na koleji K4 konala "Patro Party", která se nám zvrhla ani ne tak na rozdílná patra, jako i rozdílné koleje .     Vše probíhalo skvěle do doby než Libča začal míchat svůj zákeřný "koktejl", který většině přítomným...

3.11. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
TOUR DE BUDĚJOVICE VOL. 1   Dne 3.11. proběhla další / resp. první / z Banánových kolejních a samozřejmě nezapomenutelných akcí .       Úkolem bylo projít v co nejlepším stavu, co nejvíce hospod, v každé si dát zaslouženou odměnu v podobě piva či pánaka a pokračovat v túře. Cestou jsme prošli jen pár hospod - K1, Domino, Casablanca, U Flíčků, Kaplička, Kulhavej Kačer,...

Le Goff, J.: Peníze a život

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
JACQUES LE GOFF - PENÍZE A ŽIVOT   EKONOMIKA A ZBOŽNOST VE STŘEDOVĚKU Reprezentují úvahu o fungování lidské společnosti jako takové, která vedena touhou po zisku si postupem doby přizpůsobuje a zjednodušuje své představy o spravedlivém a řádném způsobu své existence Často se o lichvářích zmiňují: Jan z Vitry, Štěpán z Bourbonu, Tomáš Akvinský, Tomáš...

Le Goff, J.: Středověký člověk a jeho svět

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
JACQUES LE GOFF - STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK A JEHO SVĚT Kniha je souborem esejí deseti evropských historiků a sociologů, zabývající se fenoménem "středověkého člověka". Eseje se zaměřují na charakteristické role v tehdejší společnosti a život s nimi spojený. Každý autor rozebral jednoho z charakteristických zástupců (mnich, voják/rytíř, rolník, měšťan, intelektuál, umělec, obchodník,...

Třeštík, D.: Mýty kmene Čechů

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
DUŠAN TŘESTÍK - MÝTY KMENE ČECHŮ   (7. – 10. STOLETÍ) TŘI STUDIE KE "STARÝM POVĚSTEM ČESKÝM" ČTYŘI TISÍCE LET STARÝ RITUÁL Obřad konaný o dožínkách na konci léta se konal, aby byla zajištěna úroda na příští rok Kněz hádal na příští úrodu z poháru s vínem, který držela socha boha v ruce – pokud se víno vypařilo, bylo...

7.12. 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MEDIA BAR, KLUB K2 Hlásí se Vám zpravodaj 90210  a přináší Vám informace o včerejší "pekelné" akci . Akce započala naší lží "půjdeme na hoďku do Krajinský", kde nám krátce po 22h bylo řečeno, že zavírají. A tak nám samozřejmě nezbývalo nic jiného než se odebrat jinam. Jako siroty jsme putovali od hospody k hospodě, až se zrodil "legendární" nápad, že půjdeme do...

Stavba "archeosněhuláka" aneb jak vypadá Venuše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STAVBA ARCHEOSNĚHULÁKA   První napadaný sníh a archeologové se již opět vyznamenávají svou nápaditostí :). Již v počátku zimy je velmi znatelné, že nám archeologie leze na mozek. Tomu napovídá i naše "sněhová Věstonická Venuše", jenž má po své levici poněkud prazvláštního mamuta. :)                                            ...

Křížové výpravy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY Zrod ideje "svaté války" - nutno připomenout španělské události koncem 10. a poč. 11. století - probíhaly zde boje o osvobození španělského území zpod vlády Arabů / cíle reconquisty nebyly ovšem náboženské, nýbrž politické =  stáli proti sobě křesťané x muslimové - změnilo se stanovisko papežství k válce, kterou rané křesťanství tak striktně odsuzovalo / papežství...

Přednáška 3.12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Klučov, Radim, Bylany, Okrouhlík (pravděpodobně 9. století) -          nejlépe prozkoumané hradiště = Klučov – kamenná hradba čelní, nebo zadní – záležitost až 9. století -          viz. obrázek – hlavní koridor – přístupová cesta, zde se vstupuje a obchází kolem opevnění (výška 4m),...

Přednáška 19.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Petr Charvát – jeho práce na téma raného středověku zdobnost Nomádů – pod vlivem Číny oblast dnešního Íránu – bohatá na kovy = centrum   Naše území – širší území střední Evropy Slovensko: Prešovský typ – nezdobené hrnce, esovitých, nebo vázovitých tvarů, vyráběná v ruce – lokální projev severo – karpatské skupiny – velice různorodá -         ...

Rozmach arabské říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ROZMACH ARABSKÉ ŘÍŠE       Arabské vývoje a vznik Arabské říše. Mohamed a islám - arabové vyznávali polyteismus (uctívání více bohů), seznámili se i s monoteismes (uctívání jednoho boha) prostřednictvím židů a křesťanů - jejich hlavním kultovním místem = Mekka, kde ve zdi svatyně Kaaba byl uchováván červený kámen uctvíaný Araby / poutě do Mekky byly spojovány s obchodními...

Pád římského impéria

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PÁD ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA A VYTVÁŘENÍ STŘEDOVĚKÉ EVROPY     Tzv. stěhování národů a vznik barbarských království - Evropa je koncem 4.století zaplněna neustále se střetávajícími kmeny barbarů - r. 375 náraz Hunů z východu uvedl celou Evropu do pohoby - Hunové dlouho kočovali ve východní Asii, odkud byli vyhnání v 1. století čínskou říší - Gótové, kteří tu sídlili do 3....

Letecká archeologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
LETECKÁ ARCHEOLOGIE Letecká archeologie je druh nedestruktivní archeologické metody, kdy se pomocí pozorování a fotogafického snímkování na základě půdních, vegetačních, stínových a jiných příznaků vyhledávají, identifikují a evidují archeologické obejkty. Jedním z nejvíce uznávaných odborníků v tomto oboru v celosvětovém měřítku je Martin Gojda ze Západočeské univerzity. Shlédněte krátke video...

Po stopách hradů a tvrzí

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
HISTORIE - PO STOPÁCH DÁVNÝCH TVRZÍ A HRADŮ Pronikněte do tajů dávných hradů a tvrzí pomocí fotografií, videí a audiodoprovodu. Více na internetové straně - http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_themeline/739...

Seriál zvony a zvonaři

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SERIÁL ZVONY A ZVONAŘI V šestidílném seriálu se věnují výrobě zvonů, jejich zvuku, výtvarnému zpracování, umístění do věží i tomu nejdůležitějšímu - zvonění 1. díl - historie zvonařství a tóny zvonů / 2. díl - lití a zdobení zvonů / 3. díl - zvonovina / 4. díl - věže / 5. díl - srdce a zvoník /6. díl - zvonohry více naleznete na internetových stránkách - http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/584380...

Svaté Irsko

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 SVATÉ IRSKO: SVĚTCI A MISIONÁŘI, POSVÁTNÁ MÍSTA A KLÁŠTERY, IRŠTÍ FRANTIŠKÁNI-HYBERNI V PRAZE   Irsko- smaragdový ostrov s mnohaletou historií a tradicemi. Jednou z nejznámějších tradic je slavení svátku sv. Patrika, který se slaví 17. března, ale kromě Patrika má Irsko i jiné patrony sv. Brigitu, sv. Kolumba.2   Svatý Patrik (Naomh Pádraig)     Patrik...

Archeosněhulák

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STAVBA ARCHEOSNĚHULÁKA - SVOLÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ Podstupujeme Vaškovu událost, která se bude konat 7.12. 2010 od 15:30h v prostorách mezi fakultou a Bobíkem.    Heslo: Archeosněhulák :D      Pojďme společnými silami postavim sněhuláka, teda v případě že nebude moc mrznout a sníh bude lepit.    Potřeby s sebou: placatice s hřejícím obsahem :)  

Německá říše / Východofrancká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
NĚMECKÁ ŘÍŠE DO POLOVINY 11. STOLETÍ (843-1056)   Východofrancká říše na prahu samotného života - část bývalého impéria, která verdunskou smlouvou připadla Ludvíkovi Němcovi, jako tzv. Východofrancká říše / etnicky - vznikala zde tzv. kmenová vévodství - zůstávala až do konce 11. století hlavními organizačními jednotkami - Karlovská dynastie tu vládla až do poč. 10.století / ve...

Francká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
FRANCKÁ ŘÍŠE (482-843)     Vznik Francké říše   - Chlodvík (482-511), král z rodu Merovejců / podařilo se mu rozšířit své malé panství nejdříve směrem na jih, v bitvě u Soissons r. 482 porazil římského krále (vojevůdce) - Chlodvík se zmocnil rozsáhlých pozemkových majetků římského vojevůdce / většinu si ponechal jako svůj soukromý královský majetek / hranice se posunuly...

Francká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
FRANCKÁ ŘÍŠE (482-843)   Vznik Francké říše - Chlodvík (482-511), král z rodu Merovejců / podařilo se mu rozšířit své malé panství nejdříve směrem na jih, v bitvě u Soissons r. 482 porazil římského krále (vojevůdce) - Chlodvík se zmocnil rozsáhlých pozemkových majetků římského vojevůdce / většinu si ponechal jako svůj soukromý královský majetek / hranice se posunuly značně na jih - hlavním...

Španělsko

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
IBERSKÝ POLOOSTROV  V RANÉM STŘEDOVĚKU Visigótská říše - visigótové původně usídlení v jižní Galii, kde vytvořili velkou říši se střediskem v Tolouse, tzv. říši tolosánskou - za krále Euricha k  ní připojili i území za Pyrenejemi - r. 507 Frankové pod vedení Chlodvíka rozbili visigótskou říši v Galii / hlavní oblastí jejich sídel se stal Iberský poloostrov - Visigóti tu založili svou...

Skandinávské státy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VZNIK SKANDINÁVSKÝCH STÁTŮ - POČÁTKY DÁNSKA, ŠVÉDSKA A NORSKA   Skandinávie v raném středověku - raně středověké státy - Norsko, Švédsko, Dánsko - zde vznikly mnohem později / výrazněji se začínají projevovat v 9.století / rozhodujícím obdobím je až 10.století - Skandinávie byla osídlena četnými germánskými kmeny (pouze na severu žili Laponci) - na území pozdějšího Švédska žili na jihu...

Anglie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ANGLIE VE STŘEDOVĚKU Anglosaská invaze - r. 407 odcházejí z Británie římské legie - potřeba, aby zasáhly do bojů o císařský trůn / tímto datem prakticky končí římská vláda v této části Evropy - během následujících staletí se na oostrovy vrhá jedna invaze za druhou / římksá města se přeměňují v trosky - terčem útoků byl vždy především bohatý úrodný jih - po odchodu římských legií...

Byzantská říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BYZANTSKÁ ŘÍŠE   - historický státní útvar ve východním středomoří, který vznikl rozdělením Římské říše na dvě samostatné části - za počátek byzantské říše se označuje r. 395, kdy se římská říše rozdělila po smrti císaře Theodosia I. mezi jeho dva syny - hranice mezi oběma částmi probíhala na západě Balkánského poloostrova, jehož většina území patřila k Byzanci - kromě toho Byzanc tvořena...

Po stopách prvních Přemyslovců

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PO STOPÁCH PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ:  ZROZENÍ STÁTU (872-972), OD BOŘIVOJE I. PO BOLESLAVA I. Michal Lutovský - král Václav III. zavražděn - Přemyslovci vymřeli po meči - z hisotirckého hlediska začínají dějiny Přemyslovců v roce 872, kdy letopisec kláštěra ve Fuldě poprvé zaznamenal jméno Bořivoj - o jehi předcích nevíme nic, známe jen řadu jmén, které zachytil Kosmas ve své kronice...

Přednáška 1.12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Výrobní objekty: jámy na odlévání zvonů a tavicí pece (archeologické doklady) - doklady o zvonařství – 1/ movité (to co doprovázelo výrobu), + dva doklady výrobních zařízení - 2/tavicí pece (potřeba pro výrobu), 3/jáma pro odlévání zvonů   Tavicí pece - pece na tavení zvonoviny a odlévání zvonů nejsou v archeologických a ikonografických pramenech téměř známy - od tavicích pecí...

Neolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Neolit   Bylany - Praha - Bubeneč - bylo zde nalezeno pohřebiště lidu s vypíchanou keramikou, zajímavé bylo jednak tím, že se tu pohřbívalo už novým způsobem - žahem, jednak proto, že bylo a dodnes zůstává největším pohřebištěm této kultury, jaké u nás známe. Našlo se zde celkem 16 žárových hrobů, nepravidelně rozložených. Pohřební obřad probíhal asi takto: tělo zemřelého bylo spáleno na...

Mohyly na území JČ

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
     Zejména v západní Evropě a ve Středomoří se v době bronzové rozšířilo pohřbívání do podzemních hrobek: zvyk souvisí ještě s uctíváním země jako dárkyně života – zemřelý se vracel do mateřského lůna, odkud jeho život kdysi vzešel.        Naopak ve velké části evropského vnitrozemí se v průběhu doby bronzové rozvinuly kultury,...

7. Neolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
NEOLIT (5.500 - 4.500 BC)     - neos = nový, lithos = kámen Neolitický balíček:         Broušené nástroje         Keramika         Zemědělství - domestikace zvířat         Textil         Trvalá obydlí (domy)     Vznik...

6. Mezolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MEZOLIT (8.000 - 5.500 BC) - střední doba kamenná tvoří závěrečnou fázi kořistnického způsobu výroby v podmínkách starší části holocénu - za počátek je považována pozdní fáze poslední doby ledově, jeho konec způsobilo postupné převládnutí neolitického výrobního hospodářství - podnebí se od počátku doby podstatně oteplovalo - společnost se skládala z menšího počtu lidí - mezolitici...

5. Pozdní paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
POZDNÍ PALEOLIT (10.000 - 8.000 let př.n.l.)     - jde o sklonem maldého paleolitu, která se v době krátkých podnebních výkyvů, za nichž se značná část Evropy měnila v tundru a jehličnatý les, kulturně značně rozčlenil - skandinávský ledovec ustupoval - hladina moří se zvedla a zatopila šelfy, takže oddělila Británii a jižná Švédsko od Evropy - vůdčím typem industrií byl hrot šípu,...

4. Mladý paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MLADÝ PALEOLIT - Szeletien (39.000-37.000) - Bohunicien (37.000-34.000) - Aurignacien (38.000-28.000) - Gravettien )30.000-20.000) - Magdalenin (13.000-11.500)   - levalloiská technika – způsob výroby kamenné štípané industrie, který se užíval ojediněle již během starého paleolitu. Název vznikl dle naleziště ve městě na okraji Paříže. Hlavní princip této techniky spočívá...

Konstantinopol

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Konstantinopol Konstantinopol (též Konstantinopolis, slovanským označením Cařihrad, řecky Κωνσταντινούπολις, latinsky Constantinopolis) je dřívější jméno pro dnešní tureckýIstanbul. V současném městě zahrnovala Konstantinopol prostor od přístavu Zlatý roh až k pobřeží Marmarského moře. Na místě Konstantinopole...

3. Starý Paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PALEOLIT   - počátek dějin lidstav zahajuje starší doba kamenná = paleolit - palaios = starý, lithos = kámen - začíná tehdy, kdy se záměrně opracovávají kamenné valouny, aby se z nich vytvořili primitivní pracovní nástroje a končí s poslední dobou ledovou, kdy na něj navazuje mezolit, který se odlišuje adaptací člověka na klimatické podmínky v podstatě současného rázu - nejstarší suroviny...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Chronologie německých dějin v 10.-13.století     - Konrád I. (z Frankonie): 911-918 - Otoni (ze Saska): Jindřich I., Ota I.-III.: 919-1002 - Jindřich II. (Z Bavorska): 1002-1024 - salská dynastie )Konrád II., Jindřich III.-V.): 1024-1125 - Lothar III. (ze Saska): 1125-1137 - Štaufská (Konrád III., Friedrich I., Jindřich VI., Filip Švábský, Friedrich II.): 1138-1250, ale též...

Přednáška (26.11.)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
NEOLITICKÉ DOMY   - doklady o tzv. Dlouhých domech – jedná se o jedny z největších půdorysů z našeho zemědělského pravěku - zničeny erozí – výzkum přináší pouze nálezy objektů, které byly zahloubeny – v případě neolitu jsou to tzv. sloupové jamky - chybí původní podlahové úrovně - nevíme, jak to vypadalo uvnitř   Köln-Lindenthal - zkoumán zde...

2. Přírodní prostřední pravěku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ PRAVĚKU     - země prodělala složitý geologický vývoj (prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory) / dějiny člověka spadají do čtvrtohor, počátky antropogeneze však sahají hluboko do třetihor – ty se dělí na starší (palcogén) a mladší (neogén) - čtvrtohory se děli na starší (pleistocén) a mladší (holocén)   PLEISTOCÉN Přírodní podmínky...

1. úvod, suroviny v pravěku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ÚVOD + SUROVINY PRAVĚKU   - pravěk = nejdelší úsek lidských dějin – jeho objem (3-3,5 milionu let) tvoří 99,9% celkové doby existence lidstva na Zemi - jejím studiem se zabývá věda o pravěku -  prehistorie Prehistorie (dějiny pravěku) – je věda zabývající se všestranným studiem vývoje pravěké lidské společnosti na základě archeologických pramenů Protohistorie (dějiny raně...

Sedmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
DISK Z NEBRY   - bronzový disk o průměru 30cm – vznikl vytepáváním z nějakého polotovaru - silný zhruba půl centimetru a na krajích se ztenčuje, na kraji 1-2 mm - barva  - dnes zelená v důsledku koroze / jednalo se o tmavou až černou barvu, kde jasně vystupovali zlaté fólie - první evropské zobrazení hvězdné oblohy či vesmíru - 32 drobných zlatých kroužků, které...

Přednáška 24.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MORFOLOGIE STŘEDOVĚKÝCH A RANĚ NOVOVĚKÝCH ZVONŮ     - odlišné technologie při výrobě zvonů (kovotepectví, kovolitectví)   A. Zvony z plechu (kované, nýtované) - malý zvonek z plochu 12.st. - za nejstarší zvon křesťanské Evropy je pokládán malý zvon zvaný "kančí tesák" nýtovaný ze tří železných platů - když je první zmínka o velkých zvonech známá už z raného...

Archeologické otazníky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
5 největších archeologických otazníků Petra Soukupová (18. 04. 2008)   Starověké civilizace dokázaly vytvářet neuvěřitelná díla pouze za pomoci lidské síly a jednoduchých nástrojů. Uměly propočítat přesnou podobu obrovských obrazců a dopravovat několik desítek tun vážící kamenné bloky stovky kilometrů. Přesto často záhy po vrcholném rozkvětu zanikly a nikdo přesně neví proč.   1....

Moravský Stonehennge

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Co prozrazuje moravské "Stonehenge"? Rostislav Rajchl (19. 11. 2008)   V současné době máme zabezpečenu časovou orientaci prostřednictvím přesného kalendáře. Ale lidé před tisíci lety, hledající svou časovou a prostorovou identitu, neměli mapy, kompasy, nástěnné kalendáře či datumky na náramkových hodinkách. Tehdy vzhlíželi k obloze, ve které hledali oporu. Vydejte se s 21....

Jak zemřel Ötzi

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Jak zemřel Őtzi   Petra Soukupová (07. 06. 2007)     5000 let stará alpská mumie se podrobila podrobnému lékařskému vyšetření. Podle článku v posledním čísle Journal of Archaeological Science Őtziho zabil šíp zabodnutý do zad. Vyšetření ukázalo, že hrot roztrhl tepnu pod levou klíční kostí, což vedlo k masivnímu krvácení. V důsledku velké ztráty krve se Őtzi dostal do...

Pivo v době bronzové

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Předci Irů popíjeli pivo již v době bronzové Martin Janda (20. 08. 2007)   Nejnovější archeologické výzkumy dokázaly, že Irové holdují pivu delší dobu, než se původně předpokládalo. Kdyby na program olympijských her byla zařazena disciplína pití piva, Irové by si z největší pravděpodobností odvezli stříbrnou medaili. Ir totiž průměrně vypije ročně 250 piv, více zlatavého moku do...

Průmyslový areál

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologové našli nejstarší "průmyslový areál" v Čechách! Frederik Velinský (16. 11. 2007)   V Příšovicích na Liberecku byla odkryta více než šest a půl tisíce let stará pravěká vesnice. Unikátní objev nemá podle odborníků v celé střední Evropě obdobu! Kdysi tu sídlili zemědělci, které podle typické výzdoby jejich nádob označujeme jako lid kultury s vypíchanou...

Neurochirurgický zákrok

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
1800 let starý neurochirurgický zákrok Petra Soukupová (12. 03. 2008)   Uměli staří Řekové operovat mozek? Řečtí archeologové objevili kostru mladé ženy, která údajně nese stopy po neurochirurgickém zákroku. Přestože se z období počátku prvního tisíciletí dochovaly písemné zmínky o provádění podobný operací, objevy lebek s chirurgicky provedenými otvory jsou velkou vzácností. Kostra...

Nejbohatší pohřební místa

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
10 Nejbohatších pohřebních míst Petra Soukupová (17. 11. 2006)   O životě našich dávných předků nejlépe vypovídají nálezy hrobů a hrobek. Odhalují nejen tajemství o pohřebních zvyklostech, ale z uložených předmětů se archeologové mohou dozvědět i velmi podstatné věci o způsobu života před mnoha tisíci lety. Nebožtíci, pro které se kdysi budovaly hrobky, pravděpodobně nikdy nestáli o to,...

Starověký počítač

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Starověký počítač Petra Soukupová (30. 11. 2006)   Starověký astronomický kalkulátor známý jako antikytherský mechanismus, který od roku 1901 plete hlavu všem historikům, se podařilo znovu rozhýbat. Antikytherský mechanismus byl objeven ve vraku lodi u řeckého ostrova Antikytera. Jeho původ se datuje do druhého století před naším letopočtem a jedná se o nejstarší známý stroj využívající...

Nečekané objevy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Nečekané objevy: Tudy šli lovci mamutů! Frederik Velinský (19. 03. 2007)   Nejrozsáhlejší archeologický výzkum v dějinách města Ústí nad Labem, prováděný nejmodernějšími dostupnými metodami, přinesl množství překvapivých objevů. A čekají se další! Výzkumu předcházela složitá jednání s vedením města a také s investorem stavby, který podle zákona záchrannou akci financoval. Výzkum byl...

Pravěcí zubaři

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Pravěcí zubaři Petra Soukupová (07. 04. 2006)   V Pákistánu se zuby vrtaly už před 9000 lety. Ač to zní opravdu neuvěřitelně (a nepříjemně),  vynalézaví pralidé dokázali za pomoci pazourkových vrtáků odstraňovat kaz z bolavých zubů. Na jednom ze zkoumaných nalezišť antropologové nalezli zuby s jemnými dírkami kolem 2 mm v průměru a až 3,5 mm hlubokými, které byly vrtány v období...

Objev byzantského paláce

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Objev byzantského paláce Ilona Růžková (21. 09. 2005)   Pozůstatky honosného paláce, pocházejícího z byzantského období, odhalili v těchto dnech izraelští archeologové v Caesareji při severním pobřeží země. Pod nánosy písku se ukrývala velká mozaika, která podle odborníků pochází z 5. až 6. století našeho letopočtu. Nachází se přímo v centru patia rozlehlé rezidence, jež s největší...

Tajemné hrobky nad Tanvaldem

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Co prozradí tajemné hrobky nad Tanvaldem? Frederik Velinský (21. 09. 2005)   Na lesnatých svazích Jizerských hor i Krkonoš, od Tanvaldu až po Žalý u Vrchlabí, můžete často narazit na nevelké kupy balvanů, soustředěné do skupin po desítkách, někdy i po stovkách. Zjistit jejich stáří a objasnit jejich účel se zatím nepodařilo. Jedno z nejtypičtějších seskupení najdete na Jírově kopci...

6 největších archeo objevů

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
6 největších archeologických objevů Připravila Ilona Růžková (21. 10. 2005)   Jak žili naši dávní předkové? Jaké používali nástroje? Zda milovali umění. To jsou jen některé otázky, na něž nám mohou archeologové nabídnout odpověď díky svým jedinečným nálezům. Ty z nich, které nám toho napověděly o životě předchozích generací nejvíce, naleznete mezi šesti největšími archeologickými objevy,...

Na čem stojí Karlův most

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Na čem stojí Karlův most? Frederik Velinský (19. 12. 2005)   Opravou dvou mostních pilířů byla nedávno zahájena první etapa rekonstrukce pražského Karlova mostu. Odborníci tak měli po více než sto letech příležitost podívat se až k jeho základům a dozvědět se víc o technologiích, používaných ve 14. století jeho staviteli. Objektem zájmu stavbařů a památkářů se staly osmý a devátý mostní...

Velikonoční ostrovy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Další tajemství Velikonočního ostrova: Kam se poděly jeho stromy? Michal Andrle (18. 06. 2010)   Velikonoční ostrov je místem na záhady skutečně bohatým. Kdy se vlastně na ostrově objevili první lidé? K čemu sloužily zvláštní sochy moai? Jak je lidé vlastně dokázali postavit? Kdo zanechal tajemné písmo rongo-rongo? Další záhada je sice méně efektní, avšak možná ještě zásadnější. Vědci...

Archeologie od A do Ž

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologie od A do Ž Milan Koukal (18. 02. 2005)   Archeologie se označuje za historickou vědu zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva. Díky moderní technice, která se nyní používá, na badatele čekají nové objevy, které posunují zase dál všelidské poznání. V něm nechybějí ani následující pojmy: Akropole (akropolis) – označení pro hrad, ústředí starořeckých měst....

Tajemné menhiry

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Tajemné menhiry aneb třikrát devět králů Frederik Velinský (21. 09. 2004)   V západní i severní Evropě stojí od pravěku tisíce velkých vztyčených kamenů, megalitů. Podobné, i když menší kameny stojí i u nás. U žádného z nich se však dosud archeologům nepodařilo prokázat, že skutečně pochází z pravěku. Až do loňského léta. O neohlášené stavbě rybníka na východním okraji Cehnic na Strakonicku...

Archeologie Pražského hradu

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologové na stopě prvního osídlení Pražského hradu Jan Frolík (21. 07. 2004)   Archeologický průzkum Pražského hradu probíhá již téměř 150 let a neustále přináší nové a nové poznatky, mnohdy překvapivě měnící naše dosavadní znalosti a představy. Podle posledních nálezů například můžeme soudit, že kamenný ostroh nad Vltavou byl osídlen již pravěkými obyvateli v eneolitu, tedy v...

Nejstarší oheň

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Nejstarší ohniště Mazek Zouzalík (22. 06. 2004)   Izraelským archeologům se podařilo nalézt zatím nejstarší známé ohniště na světě, které je třikrát starší než předchozí nálezy. Nyní tedy existují důkazy, že předchůdci člověka zkrotili oheň již před 790 tisíci lety. Ve volné přírodě hořelo však již mnohem dříve. Poblíž waleského městečka Ludlow v lokalitě Ludford Lane se nacházejí...

Archeologie od A do Z

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Archeologie od A do Z Milan Koukal (19. 03. 2004)   Žijeme v moderní době, obdivujeme nádherné záběry z Marsu - a přitom na Zemi četné záhady minulosti stále zahaluje přízračný závoj nejasností. Proto archeologie vyhledává, zkoumá a třídí hmotné památky, důležité pro studium starších období vývoje lidské společnosti. Mnoho jejích objevů však může sloužit i na cestě lidstva k budoucnosti....

První masožraví lovci

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRVNÍ MASOŽRAVÍ LOVCI: AUSTRALOPITÉKOVÉ PŘED 3,4 MILIÓNY LET   Kdy přestali být dávní hominidé "bezmocnými" sběrači ořechů a kořínků a přešli k systematickému lovení zvěře? Nedávné nálezy z Etiopie přinutily vědce posunout tuto hranici o celý milión let! Kamenné nástroje k lovu užívali již příslušníci druhu Australopithecus afarensis, tedy i slavná Lucy. Příběh rozvoje technologií,...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Neolitické studny   -kastenbrunnen = srubovitá konstrukce bednění -Známe např. studny jako zapuštěné vydlabané kmeny stromů. -Z Evropy známe asi 20 studní, žádná ale není detailně publikována. -Studna v Hostovicích - zkoumala Pleinerová -Hrazany - jímka na vodu -Fellbachh-Schmiden - Bavorsko - ve studni nalezeny dřevěné vyřezávané figurky, které byly zřejmě původně ozdobou bednění. -Výrazná...

Kosti promlouvají

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KOSTI PROMLOUVAJÍ: JAK SE LIDEM DŘÍVE ŽILO? Jak změřit životní úroveň lidí z věků dávno minulých? Archeoložka a antropoložka Nikola Koepkeová z univerzity v německém Tübingenu si našla zajímavý klíč – lidské kosti. Podle nich se totiž nejlépe pozná kvalita výživy a nepřímo tedy i to, jak se lidem dříve žilo. Z rozsáhlého výzkumu vyšlo německým vědcům nejedno překvapení! Písemné...

Hispánie - fota

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Hispánie - fota   Fotky z přednášky.       Omlouvám se za kvalitu.....(třesou se mi ruce ;-) ) Zbylé fota z arabů a Byzance dodám as soon as possible. Runička ;-) ;-)

Archeologická expozice kamenné industrie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE KAMENNÉ INDUSTRIE Výstava Národního muzea v Praze   Zvláštní pozornost jsme se rozhodly věnovat kamenné industrii, na kterou byl při zkoušce kladen velký důraz.   1) Pěstní klíny     2) Sekáče     3) Nůž     4) Drasadla     5) Pěstní klín     6) Drasadla     7) Levalloiské...

Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRAVĚKÉ DĚJINY ČECH, MORAVY A SLOVENSKA Stálá archeologická expozice Národního muzea v Praze Současná archeologická expozice Národního muzea s názvem "Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska", která je instalována v šesti sálech prvního patra historické budovy na Václavském náměstí, je aktualizovanou verzí předchozích expozic "Pravěk Československa" (1958) a "Pravěké...

Antropologická expozice

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ANTROPOLOGICKÁ EXPOZICE Stálá expozice Národního muzea v Praze   Z rozsáhlým antropologických sbírek Národního muzea (kostrové nebo žárové pozůstatky více než 20 tisíc osob) je vystavena pouze malá část.   Ve čtyřech oddílech jsou nastíněny postupy, které antropologové využívají pro získání obrazu o lidech, jimž nalezené kosti patřily.   První dva oddíly předvádějí...

Staré pověsti české

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Výstava Národního muzea v Praze       Výstava se věnuje souboru legend a pověstí o nejstarších dějinách Čechů, který vznikal postupně v průběhu pěti století.   Výstava je určená dětem i dospělím, všem, kteří se chtějí poučit, ale i pobavit. Návštěvníci se mohou těšit na středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, ale také ilustrace...

Poklady Moravy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
POKLADY MORAVY Příběh jedné historické země - expozice Národního muzea Výstava s názvem Poklady Moravy - příběh jedné historické země jedinečným způsobem představuje historicko-kulturní souvislosti teritoria Moravy.   Samotná expozice přiblíží život na Moravě od pravěku přes středověk až po novověké dějiny, které prezentují Moravu jako zemi svobody, víry, vědy a umění. Nastíněn je také...

Sbírka odkazů Járy Cimrmana

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SBÍRKA ODKAZŮ JÁRY CIMRMANA Výstava Národního muzea v Praze   Národní muzeum připravilo ve spolupráci se společností NedomYsleno ČR výstavu Sbírka odkazů Járy Cimrmana.     Na výstavě můžete obdivovat možné vynálezy Cimrmana, jejichž autory jsou fanoušci tohoto velkého myslitele.     Můžete se těšit například na důmyslný smeták na vymetání rohů,...

Druhá / třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KAMENNÁ INDUSTRIE Sekáček - masivní nástroj zpravidla jádrový (obvykle valounový) - bazální část nebývá opracována, terminální (zhruba třetina až 1/2 kusu) upravena hrubým otlučením (jedním či několika údery) do nepravidelně klikaté pracovní hrany víceméně konvexního průběhu v nárysu Hoblík - pekáčovitá nástroj na masivním úštěpku, kde je jednostrannou retuší vyznačena terminální pracovní...

Bobková,L.: Ustavení Koruny královtsví českého

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BOBKOVÁ, L.: USTAVENÍ KORUNY KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO   -         svatá říš římská – 1.pol. 10.st. – Německo, Rakousko, český stát, království burgundské a italské (Lombardské) -         kurfíři -         26.9. 1212 – Zlatá bula sicilská – Přemyslu...

Borkovský, I.: Pražský hrad

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BORKOVSKÝ, I.: PRAŽSKÝ HRAD   -         kronikář Kosmas srovnával výběžek hradčanského ostrohu s podobou delfína nebo mořského vepře -         tisy byly před tisíci lety velmi hojné na skalnatých místech Vltavy i Berounky a tisový strom, který dnes roste v Rajské zahradě na Valech a jehož obvod kmene měří...

Duby, G.: Rytíř, žena a kněz

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
DUBY, G.: RYTÍŘ, ŽENA A KNĚZ         I. kapitola Sňatky krále Filipa   15. října 1094 ve městě Autun byl exkomunikován francouzský král Filip. V této době se přela světská moc s církevní a bojovala o svrchovanost. Nicméně papež coby hlava církve a služebník Boží měl zdánlivě neotřesitelné postavení. Král Filip nebyl odsouzen za nějaké provinění proti církvi,...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Mumie     = mumifikované lidské pozůstatky - představují cenný archeologický a antropologický pramen - mumifikace – fenomén známý z celého svět     ÖTZI - zahynul v období středního eneolitu, 3200 m.n.m. - nalezen manželi Simonovými r. 1991 - muž ve věku mezi 30-40 let, 160cm - tmavé kudrnaté vlasy (9cm+) - zemřel mrazem a díky zrnění - vechtři je...

Islám

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Vznik islámu a říše kalífů     Arabská společnost - Arabský poloostrov – žijí zde kočovníci (beduíni) – v čele jednotlivých kmenů stáli šajchové a rada starších, fungovalo pravidlo zvykového práva a polyteismus - to, co Araby spojovalo bylo náboženství – ze svatyní nabyl na významu hlavně hedžaský (západoarabský) chrám nad posvátným černým kamenem,...

Křižácká tažení

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Křížové výpravy     - vojenské výpravy z době středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům - před zahájením výpravy skládali účastníci slib a byli označeni znamením kříže = proto křižáci -  byli to dobrovolníci - za jejich účast v tažení jim bylo přislíbeno odpuštění hříchů   - jednalo se o výpravu katolických křesťanů do Palestiny s cílem...

Barbarské státy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Barbarské státy     Pohyby hlavních barbarských národů útočících na Západořímskou říše do r. 476 Ostrogóti – byli rozděleni, někteří byli římskými spojenci, jiní se spojovali s nepřáteli Říma a na Řím útočili / po rozpadu hunské říše vytvořili své království v čele s králem z rodu Amalů v Panonii, snažili se však dostat na Balkán - východní...

Stěhování národů

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Stěhování národů     - 375 – překročili Hunové Don a narazili na germánské kmeny Gótů – tento náraz uvedl do pohybu obyvatelstvo téměř celé Evropy - první signál velikého stěhování národů, které se definitivní platností rozdělilo římskou říši   - konec 4.století – Evropa zaplněna neustále se střetávajícími kmeny barbarů – náraz Hunů375 uvedl tyto masy do...

Západořímská říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Západořímská říše a její pád     - vznikla rozdělením římské říše 395 císařem Theodosiem I., který ji rozdělil mezi své dva syny (Honorius, Flavius - vládne Východní říši)   Honorius (395-423) 402– invaze Vizigótů do Itálie 406 – vpád Vandalů, Svébů a Alanů do severní Galie 409– Svébové, Vandalové a Alani napadli Hispánii 410 – Vizigóti (Alaricha)...

Čtvrtá přednáška- 16.3.2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Zámky a uzamykací systémy   Zámek je definován jako zařízení( ovládané zpravidla klíčem), umožňující něco zamknout, zavřít, případně jako zařízení k lehkému, rychlému a pevnému zavírání něčeho k zamykání. Základní rozdělení typologie: vychází z jejich umístění na zavíraném objektu, buď se jednalo o zámky odnímatelné(přenosné) nebo napevno umístěné(nepřenosné). Uvedené...

Náboženství doby halštatské

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 NÁBOŽENSTVÍ DOBY HALŠTATSKÉ     Po pozdní době bronzové nastupuje starší doba železná, označovaná také podle eponymního centra v Hallstattu v Horním Rakousku/Solnohradsku. Halštatská civilizace se vyvíjela na středoevropských popelnicových polí se silnými vlivy řecké a italské antiky. Hlavně z řecké kultury pronikaly sociální a duchovní vlivy, halštatská knížata...

Čechy a podunajské provincie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Čechy a podunajské provincie   Referát jsem dělala ze stejnojmenného článku od Vladimíra Sakaře. Je zde zkoumán vztah Říma a Barbarika z pohledu římského importu na našem území. Importem můžeme nazvat každý předmět vyrobený v italském nebo provinciální oblasti, pokud nemůžeme dokázat, že jde o kořist. Pro datováni importu nelze stanovit pravidlo. Jedno je, ale jisté mohou...

Chrámy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 CHRÁM SV. VÍTA Později Budou přidány podrobnější informace!!(zatím jen foto)                    CHRÁM SV. BARBORY                                    KAPITULNÍ CHRÁM NA VYŠEHRADĚ      ...

Referát doba železná

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Keltské oppidum Staré Hradisko         Keltové jsou nejstarším historicky doloženým etnikem severně od Alp, jehož původní sídla ležela v jihozápadním Německu, východní Francii a přilehlé části Švýcarska. Z těchto území začali od 5.století př.n.l. pronikat v několika vlnách do celé západní a střední Evropy. V období mezi 4. a 2. stoletím př.n.l. se keltské kmeny dostaly...

Referát doba římská a stěhování národů

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
NAŠE ZEMĚ A ŘÍMSKÉ PODUNAJÍ NA POČÁTKU DOBY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Jaroslav Tejral, Památky archeologické 1985   V prvních čtyřech staletích našeho letopočtu se naše země nacházela v dočasném bezprostředním sousedství antického Říma. Hlavním a posléze osudovým momentem tohoto období byly vzájemné vztahy barbarských kmenů žijících severně od Dunaje k římskému impériu, která nabývaly různé tvářnosti...

Výběr patronů

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PATRONI Později bude doděláno!!!   SV. VÁCLAV   Jde o jednoho z předních českých patronů. Žil v 10. století a byl synem českého knížete Vratislava a Drahomíry, která byla z kmene Stodoranů. Jak je všeobecně známo o jeho výchovu a vzdělání v oblasti náboženství se starala jeho babička sv. Ludmila. Spolu s Václavem se i pod babiččiným vedením vzdělával Boleslav. A jak je známo Boleslav...

Zákonné normy pro provádění archeo výzkumů

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ZÁKONNÉ NORMY PRO PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ (úplné znění zákonů viz Sbírka zákonů ČR) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 425/1990 Sb., zákon č.242/1992 Sb., zákon č. 361/1999 Sb., zákon č. 122/2000 Sb., zákon č. 132/2000 Sb. zákon č. 61/2001 Sb., zákon č. 146/2001 Sb., XX) ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení §...

Povolení k provádění archeologického výzkumu

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti státního příslušníka jiného členského státu Evropské unie než České republiky Fyzické osobě, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než České republiky (dále též "uchazeč"), Ministerstvo kultury udělí povolení k provádění archeologických výzkumů, pokud jí je uznána odborná...

Maltská konvence

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
znění platné od 1.6.2002 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy   Členské státy Rady Evropy, signatáři této Úmluvy, u vědomí toho, že cílem Rady Evropy je dosáhnout těsnější jednoty mezi jejími členy, mimo jiné za účelem ochrany a naplňování ideálů a zásad, jež jsou jejich společným dědictvím, uznávajíce, že architektonické dědictví je nenahraditelným výrazem bohatství...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Nákolní lokality    Čermák K. 1876:Osady jezerní. PA 10. Čermák K. 1896: Šepoty starých lip(kresba Mikoláše Alše) Nákolí? -PILE-DWELLING -LAKE-DWELLING -PFAHLBAUSIEDLUNG - UFERSEESIEDLUNG - MOORBIEDLUNG - FEUCHTBODENSIEDLUNG - především v podhůří Alp, v pásu podél velkých jezer, od Francie až do Slovinská(Lublaňská blata)+ druhá stana Alp(severní Itálie) Bodamské jezero-...

Patnáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Laténské mince       - 4 etapy- A. B , C, D - A - nejstarší, D - samotný závěr laténu - Makedonské mince - mince tzv. vedlejších řad - statér - 1/3 - 1/8 - 1/24 - "mušlovitý statér"             - obolos (0,5g) - antické drobné mince, setkáváme se s nimi i  na našem území            ...

Čtrnáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SPECIALIZOVAVÁ VÝROBA   - železářství - výroba žernovů - zpracování sapropelitu (černá hornina, která se využívala pro výrobu ozdob, šperků) - sklářství - mincovnictví - šperkařství     Natálie Venclová: Výroba a sídla v době laténské     Železářství   - pece     Kamenictví   - rotační žernov - kamenný artefakt...

Třináctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SKLENĚNÉ ARTEFAKTY   - skleněná nádoby typu "aribalos" - především ve středomoří - Řecko, Itálie - u nás nalezen střípek - nepochybně import     - u nás nastupuje až v LT C - setkáváme se se skleněnými náramky - vrchol sklářského umění - barven na různé způsoby - povrchová plastická zdobení - otázky jakým způsobem byly skleněné náramky vyráběny   ORGANICKÉ...

Dvanáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KOVOVÉ ARTEFAKTY   Spony   - spínadlo oděvu s ozdobnou funkcí - součásti - patka, uzlík, zavinovač, lůžko - postupně se zjednodušuje - LT A-B - bronzové lučíky spon, bohatě plasticky zdobené - časně laténské maskovité spony (stylizované obličeje, s ptačí hlavičkou) - na konci laténu časté jednoduché spony - z železného drátu, kombinace bronzového těla spony a drátu - časný latén...

Jedenáctá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MOVITÉ ARTEFAKTY   Časný latén A - stále ještě z halštatského období - hrncovité nádoby (situly - zúžená horní část) - pravidelněji se začíná objevovat keramika vyráběna na hrnčířském kruhu - mísovité tvary - tzv. braumbašské mísy (charakteristický typ keramiky, je velice jemný, mají tzv. omfalost - dno centrální části je vypouklé směrem dovnitř do nádoby) - kolky - většinou ve tvaru písmene...

Desátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
OBYTNÉ KOMPONENTY   LT A – otevřená sídliště, hradiště, hrazené dvorce ("herrenhof" = "panský dvorec") LT B1-C1 – otevřená sídliště, vznik prvních  aglomerací (VDC = výrobní a distribuční centrum) LT C2-D – otevřená sídliště, hradiště, oppida, VDC, dvorce, "viereckchanze" (čtyřrohý areál)                    ...

Devátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
POHŘEBNÍ KOMPONENTY   Meduna: laténské žárové hroby na Moravě, památky archeologické 1962 Jansová: konec jihočeských mohyl doby laténské, památky archeologické 1962 Čižmář: Relativní chronologie keltských pohřebišť na Moravě, památky archeologické 1973 Michálek: Hrobové nálezy charakteru plochých pohřebišť (LT B-C1) z Jižních Čech, archeologické rozhledy 85 + Waldhauser: Jak se koupou keltské...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
LATÉN / HONZA   - 19. století nález Duchcovského pokladu - nález Stradonického oppida – výkopy - průzkumy laténského kostrového pohřebiště v SZ Čechách v Jenišově Újezdě     Josef Ladisla Píč(1847-1911) - významný historik a archeolog, spis o nálezech ze Stradonického oppida, svazek laténských pohřebišť v Čechách, spáchal sebevraždu kvůli  pravosti...

Sedmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Pozdní Halšttat   - v západohalštatské oblasti mizí bohaté knížecí mohyly - masové osidlování hradišť, výšinných lokalit - hl. oblast - západohalštatský okruh - kultury splývající, unifikují se - na našem území     - Jižní Morava - dříve - Černov u Ježkovi - hradiště - depot železných nástrojů - více žárových hrobů - končí v latén A asi příchodem Keltů     -...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Doba Halštatská ČR   V Čechách čtyři kultury - Bylanská kultura – střed, Z - halštatská mohylová – Z, J - Platěnická kultura – V, SV - Bilendorfská kultura – dolní tok Bíliny, severně od hranic     - Horákovská kultura             - Platěnická – dvě skupiny – Moravská a Slezská         HORÁKOVSKÁ...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STŘEDNÍ EVROPA   1)      Západohalštatský okruh 2)      VHA okruh 3)      Okruh lužických popelnicových polí 4)      Thráko-skytské kultury 5)      Veneto-ibirské kultury 6)      Venetové a Etruskové       Východohalštatský...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
DOBA HALŠTATSKÁ V EVROPA   Řecko - od 12.st. BC - 1125-1050 BC – temné období řeckých dějin - stěhování Dórů a SZ Řeků - doba mladé řecké kolonizace - protogeometrické období- typická výzdoba keramiky – kružnice - geometrické období – možný vzor pro keramiku u nás - geometrická keramika někdy nazývána Dipylon - 700-600 – se začínajé objevovat abstraktní výjevy -...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kontakty se západem   - bronzová mísa – typu hatten  - našla se u Soběslavi - bronzové pochvy – Dražičky - u nás nepřeberné množství lokálních stezek - dálkové stezky – u nás se možná kopírovali středověká Zlatá stezka - Jantarová stezka – Pobaltí (SV Polsko), od 6.st. posunutá více na západ nebo její rozdvojení     - západohalštatský okruh...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Hospodářství,výroba     ZEMĚDĚLSTVÍ DOBY HALŠTATSKÉ - končí úsek subboreál, nastupuje subatlantik (podbné našemu klimatu, chladnější x teplejší fáze) - lidská činnost - odlesňování - vliv zemědělských činností - rozšíření polí - velká spotřeba dřeva - těžba dřeva - budování hradeb - využívány uměle vytvořené cisterny na vodu - ohraničování polí kvůli zvířatům - nově železné kosy...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Periodizace, dějiny výzkumu   LITERATURA Venclová: Archeologie pravěkých Čech 6 - Doba Halštatská Filip: Popelnicová pole a počátky železné doby v Čechách F. Dvořák: Knížecí pohřby na vozech starší doby železné v Čechách Šaldová: Halštatská mohylová kultura v západních Čechách - Pohřebiště Nynice I. Soudská: Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen Vokolek: Východočeská...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 ROCK ART (KAMENNÉ RYTINY) Rytiny- vznikají zdrsněním, piketáží, rýhováním pomocí kamenných nástrojů. Lokality. Mont Bego 35000, Valcamonica 200-300 000, zýpadní část Alp. Další oblasti: Dánsko, Švédsko-cca 17 000 lokalit, často zobrazovány lodě nebo zbraně, rozdíly podle polohy jeskyní.   Nämforsen- cca 2300 figur, jde o ostrov uprostřed řeky, podle všeho se zde scházeli rybářské...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
 Nástěnné malby Jeskyně Altamira  - byla objevena roku 1879 Marcelinem a Thomasem de Sautuola, nachází se v severním Španělsku. Nalezení neandrtálce.                Henri Breuil (1877-1961)- proslavil se malování barevných akvarelů jeskynních maleb   Lascaux- objevena 1940 náhodně čtyřmi dětmi, jde o jeskynní komplex...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ANTROPOGENEZE (= VÝVOJ ČLOVĚKA)   http://anthrop.sei.muni.cz/ - panoráma biologická a sociokulturní antropologie, J. Malina - Václav Vančata, Paleoantropologie   - kreacionismus – v širším slova smyslu přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly vytvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem - termín "striktní kreacionismus" se někdy používá...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
TŘÍDOBÁ PERIODIZACE PRAVĚKÝCH DĚJIN = archeologický model, která se týká rozdělení lidské prehistorie do tří po sobě jdoucích období, jejichž názvy se vztahují k tehdy převládajícím materiálům nástrojových technologií             doba kamenná           doba bronzová          ...

Křížová výprava dětí

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Legenda o výpravě dětí     - prameny také hovoří o údajné francouzské a německé křížové výpravě dětí, zorganizované prý proto, že se věřilo, že neúspěchy dosavadních tažení zapříčiňuje hříšnost jejich dospělých účastníků - původem měl být jakýsi francouzský pasáček Štěpán, jemuž se prý r. 1212 zjevil Kristus a vyzval ho ke křížové výpravě proti nevěřícím - Štěpán proto...

Význam křížových tažení

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Význam křížových tažení -     epilogem křižáckých výprav se stalo skomírání křesťanských držav na Předním východě, jimž zasadil poslední ránu pád Akkonu (1291), dobytého egyptskými vojsky -         poslední strážci křesťanských hrobů na půdě historické Palestiny, tzv. johanité, přesídlili roku 1310 na ostrov Rhodos,...

Osmá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Osmá křížový výprava   - roku 1260 začal sultán Bajbars útočit na latinské státy v Palestině, chtěl zpět zabrat zbylé křesťanské državy; vojensky se mu pokusil čelit francouzský král Ludvík IX., který spolu s anglickým králem Eduardem I. zorganizoval osmou křížovou výpravu (1270 – 1272) - Ludvíkovi se stala osudnou, když před hradbami Tunisu podlehl moru...

Sedmá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Sedmá křížová výprava     - už roku 1244 se Jeruzaléma opět zmocnili válečníci ze středoasijského Chórézmu, Evropa okamžitě reagovala a proběhla tak sedmá křížová výprava (1248 – 1250), jejíhož vedení se ujal francouzský král Ludvík IX. - křižáci se sice již roku 1249 opět zmocnili Damietty, nakonec však tažení zcela selhalo – sám král byl s řadou dalších...

Šestá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Šestá křížová výprava   - zábor Damietty vytvořil dobrou pozici pro šestou křížovou výpravu (1228 – 1229), císař Fridrich II. uzavřel výhodnou smlouvu s ajjúbovským sultánem al-Kámilem, který odstoupil křižákům Jeruzalém, Betlém, Nazaret a pobřeží mezi Jaffou a Sidonem výměnou za výnosnou Damiettu - Fridrich si pak v chrámu Božího hrobu vsadil na hlavu korunu...

Pátá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Pátá křížová výprava   - pátá křížová výprava (1215 – 1219) se někdy za oficiální křížovou výpravu nepovažuje - její vedení převzal uherský král Ondřej II. a jeruzalémský král Jean de Brienne - křižáci se sice vylodili v Akkonu, usoudili však, že jejich šance na úspěch v Sýrii jsou nulové, a odpluli do Egypta – jediným úspěchem výpravy tak bylo dobytí...

Čtvrtá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Čtvrtá křížová výprava   - nezdar vojenských akcí a vláda půlměsíce nad Jeruzalémem vedly k uspořádání čtvrté křížové výpravy (1202 – 1204), jejíž vývoj se však otočil jiným směrem - již dlouho trvající averze křižáků vůči Byzantské říši, která dle jejich názoru nedělala dost pro osvobození svatých míst z rukou nevěřících, využil benátský dóže Enrico Dandolo...

Třetí křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Třetí křížová výprava 1189-1192)     - bylo vojenské tažení vyhlášené papežem Řehořem VIII. za znovudobytí Jeruzaléma, který r. 1187 dobyl Saladin - v červenci 1187 zasadila egyptská armáda sultána Saladina franckému vojsku zdrcující porážku v bitvě u Hattínu, vzápětí padl Jeruzalém do muslimských rukou - zděšení z pádu Jeruzaléma vedlo v Evropě ke...

Archeologická výstava Prahy 13

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologická výstava Prahy (září - listopad 2010) "Od jeskyně k modernímu člověku" Výstava nazvaná Od jeskyně k modernímu člověku probíhala v Praze 13-Stodůlky. Výstava vznikal ve spolupráci MČ Praha 13 a Muzea hl. města Prahy. Výsrava mapuje dějiny území dnešní Prahy 13 od počátků pravěkého osídlení až do dnešní doby. Nejatraktivnější částí výstavy jsou nepochybně archeologické nálezy...

Moje naskenované poznámky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Doba římská- přednášky     1.    2.     3.   4.    5.   6.  7.  8.   9.   10....

Pasování 2010

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PASOVÁNÍ DO STAVU ARCHEOLOGICKÉHO    Dne 21. října 2010 proběhlo pasování prvních ročníků do stavu archeologického. A my tímto přejeme mnoho úspěchů novým i stávajícím studentům v jejich tajuplné cestě "jak se stát archeologem" :).   Aby jejich pasování bylo úplné museli studenti nejen prvních ročníků projít "stezku odvahy", kde na každém stanovišti za správné...

Literatura

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Literatura k PVH   heraldika: buben, milan - encyklopedie heraldiky, Praha 2003 buben, milan - heraldika, praha 1986 čarek, jiří - městské znaky v českých zemích, praha 1985 král z dobré vody, vojtěch - heraldika I-II, praha 1900-1901 kolář, martin - sedláčak, august -- českomoravská heraldika i-ii, praha 1996-1997 schwanzenberg, karel - heraldika, praha 1941 sfragistika: krejčík,...

Druhá křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Druhá křížová výprava          - vyhlášena papežem Evženem III. roku 1146 jako reakce na dobytí Edessy mosulským vládcem Zením - Edessa byla prvním křižáckým státem založeným v průběhu první křížové výpravy (1095-1099) ve Svaté zemi, a byla i prvním státem, který byl muslimy vyvrácen - druhá křížová výprava byla první výpravou ve znamení kříže v jejímž...

První křížová výprava

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
První křížová výprava   - vyhlášena r. 1095 papežem Urbanem I. a směřovala do Svaté země (Izrael) za znovudobytím Božího hrobu od muslimů - vyhlášení výpravy bylo reakcí na postupné pronikání tureckých nájezdníků do Anatolie, kde Byzantské říši dobyli značná území a oslabili moc říše - byzantský císař Alexios se obrátil na papeže, aby mu pomohl získat dobrovolníky do jeho...

Křížové výpravy - obecně

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Křížové výpravy       - byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům - před zahájením výpravy skládali účastníci slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci - byli dobrovolníky, měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů a ochranu církve   Příčiny...

Praxe (srpen 2010)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ARCHEOLOGICKÁ PRAXE 1. ROČNÍK, SRPEN  2010   Ve dnech 16.-27.8. proběhla naše, a pro většinu první, archeologická praxe. Praxe probíhala  na sídlišti z pozdní doby bronzové v Senožatech u Bechyně, kde byli plánovány jak povechové prospekty, tak zajišťovací sondáž.                                                    

11. Přednáška - Numismatika

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Numismatika -        nauka o platebních prostředcích -        nezabývá se pouze mincemi, 3 základní skupiny: o       předmincovní platidla o       mince o       platební prostředky postmincovní (bankovky, akcie, cenné papíry,...

10. Přednáška - Epigrafika

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Epigrafika -        je pomocná věda historická o nápisech na nepaleografických materiálech, vytvořených bez použití obvyklého písařského materiálu či tisku. Hodnotí texty nápisové povahy, aby jich bylo možno využít jako historického pramene. Dále také sleduje samotný vývoj písma nápisů. Nápisy se třídí podle několika hledisek: Chronologicky na starověké,...

9. Přednáška - Heraldika

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Heraldika -        zabývá se studiem erbů a znaků, rodovou či skupinovou symbolikou -        velmi populární pomocná věda historická -        heraldika šlechtická – osobní, rodová symbolika svobodných království -        Bartoloměj Paprocký...

8. Přednáška - Sfragistika

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Sfragistika -        nauka o pečetích -        zkoumá nejenom dochované hmotné prameny, jimiž jsou pečetí a pečetidla, ale také texty, které se věnují způsobům použití pečetí (zejména právnické traktáty) -        pečetí se dochovalo více než pečetidel -       ...

7. Přednáška - Kodikologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kodikologie -        studuje rukopisné knihy neúřední (literární) povahy, tzv. kodexy -        zjišťuje jejich vznik a funkci ve společnosti. Sleduje vnitřní proměny a osudy literárních rukopisů i jako součásti určitých celků, zejména skriptorií, iluminátorských dílen a knihoven. -       ...

6. Přednáška - Vývoj diplomatického materiálu

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Vývoj diplomatického materiálu -         k prvním kontaktům českého prostředí s nějakým dipl. materiálem začalo docházet za Velké Moravy -         po vzniku samostatného českého státu – středověkého vyvíjely dipl. aktivitu především církevní instituce – biskupství a kláštery –...

4. Přednáška - Metrologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Metrologie -        je pomocná věda historická, která shromažďuje a vyhodnocuje informace o délkových, hmotnostních a od nich odvozených mírách v minulosti a která je následně pomáhá převádět na moderní jednotky , -        Na počátku je velká rozrůzněnost, regionální rozdílnost -       ...

3. Přednáška - Genealogie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Genealogie -        zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci na základě společného rodového původu -        dodává podklad, pro vysvětlení  původu, jednotlivých osob významného postavení -        rodopis:  je omezen na ryze účelové osobní zájmy -       ...

2. Přednáška - Chronologie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Chronologie -         nauka o měření času, způsobech měření času, prostředcích -         monografie: Gustav Friedrich (1934 – Rukověť křesťanské chronologie, přetisk 1997), Marie Bláhová (2001 – Historická chronologie) o       výklad o historii chronologie o      ...

1. Přednáška - Paleografie

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Paleografie -         věda, která studuje stará písma - všechna písma, kterými se psalo v minulosti, v Evropě (písma latinská) Vývoj písma v Čechách -         vývoj latinského písma v Evropě – Vademecum pom. věd historických o       kde se latinské...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ZÁPADNÍ EVROPA     - okrajová část doby bronzové   BRITSKÉ OSTROVY - ložiska mědi a cínu - ve starší době bronzové prokázán obchod až do kultury Mínojské - bohatá kultura WESSEX – bohatá díky vývozu mědi, cínu, ale i jantaru - velké depoty jantarových předmětů - využívání megalitických staveb – STONEHENGE - v mladší době bronzové 1000 př. Kr....

Sedmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VÝCHODNÍ EVROPA     STARŠÍ A STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 2300-1300 PŘ. KR.   - Kavkaz – velmi metalický - sev. Kavkaz – dodavatel kovů a drahých kamenů   1. KULTURA TRIALETI - st. a stř. doba bronzová - 2000 př. Kr. – dodavatel mědi do mínojské a mykénské kultury   2. MAJSKOP - bohatá   3. KULTURA JÁMOVÁ A KATAKOMBNÍ -...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1500-1200   MAĎARSKO 1. STŘEDODUNAJSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA 2. KARPATSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA 3. PIPIŇSKÁ KULTURA – karpatská popelnicová pole 4. SUE IU SUC – karpatská popelnicová pole - končí tellové oblasti   POPELNICOVÁ POLE 1250-800 PŘ. KR. 1. STŘEDODUNAJSKÁ POPELNICOVÁ POLE 2. ČEKANSKÁ KULTURA – knížecí mohyly – bohaté pohřby     ...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2200-1900 PŘ. Kr.   BALKÁN                                                                   ...

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PŘEDNÍ VÝCHOD A EGEIDA   - kolem r. 2000 př. n.l. končí období sumerských států   - 1750 – Starobabylonská říše       - 1600 – končí a vzniká stát Mitavy - 1300 – 1000 – Středoasyrská říše 1000 – Novoasyrská říše   ANATOLIE (Malá Asie) - po r. 2000 je osídlena Chetity (šiřitelné znalosti železa) - 1200...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VÝROBA BRONZU   - šíření technologie výroby bronzu z Blízkého Východu do Evropy - 7. tis. př. Kr.  – doloženo první zpracování mědi – nejdříve za studena - pol. 4. tis. – poprvé doložen bronz (slitina mědi a cínu), zatím ve východní Anatolii, potom se šíří do Evropy - u nás až po roce 2000 př. n.l., předtím to není bronz - těžba probíhala v dolech - asi...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
HOSPODÁŘSKÁ A SPOL. CHARAKTERISTIKA   PÍSMO -         poprvé se setkáváme s písmem -         pouze na jih v nejvyspělejších částech (mínojská, mykénská kultura, 2.000 let př.n.l.) -         piktografické písmo – obrázkové písmo – neumíme ho rozluštit -        ...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Doba bronzová – rozkvět, vývoj   -         "první zlatý věk lidstva" -         zavedení kovu -         dochází k rozpadu indoevropské etniky -         Minojská a Mykénská kultura   Dendrochronologie...

Pohřební ritus

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
POHŘEBIŠTĚ – POHŘEBNÍ RITUS, TYPY HORBŮ, VÝVOJ POHŘBÍVÁNÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ, NÁBOŽENSTVÍ, KULTOVNÍ PRAKTIKY   - pohřebiště – malá (několik málo hrobů)                       -  střední (několik desítek)            ...

Pohřební ritus

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
POHŘEBIŠTĚ – POHŘEBNÍ RITUS, TYPY HORBŮ, VÝVOJ POHŘBÍVÁNÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ, NÁBOŽENSTVÍ, KULTOVNÍ PRAKTIKY   - pohřebiště – malá (několik málo hrobů)                       -  střední (několik desítek)            ...

Sídliště

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SÍDLIŠTĚ – ROZSAH, TOPOGRAFIE, TYPY OBJEKTŮ, STRUKTURA   - s pohřebišti jsou sídliště nejdůležitější památkou doby - největší počet sídlišť pochází ze starších stupňů doby římské - později, pravděpodobně v závislosti na odlivu obyvatelstva, se jejich počet snižuje - na Moravě je zjištěných sídlišť zřetelně menší počet - osady většinou stály na mírných svazích...

Základní události doby římské

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ZÁKLADNÍ HISTORICKÉ UDÁLOSTI   - vžitý název pro první čtyři století nového letopočtu - římská moc upevnila své panství nad krajinami kolem Středozemního moře - Alpy nedosahovali na svém východním konci ani těsně k moři – ponechávali tak na SV snadný přístup do Popádí ze starého Illyrika, od Dunaje kolem Sávy a Drávy – tudy byla Itálie nejsnáze zranitelná -...

Obecný přehlde, periodizace

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
1) OBECNÝ PŘEHLED DOBY ŘÍMSKÉ A  STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ, DŮRAZ NA STŘEDNÍ EVROPU + 2) DĚJINY BÁDÁNÍ, CHRONOLOGIE   - doba římská je protogeometrické období - výsledkem jsou markomanské války - doba římská se v české archeologii vymezuje období let 50 nebo 30 př.n.l. až 350 nebo 380 n.l., kdy bylo české území obýváno především germánskými kmeny - počátek doby římské je určen...

11. Přednáška - Právo v archeologii

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Památkový zákona 20/87Sb. O státní památkové péči Varhaník Jiří- k problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče...(několik článků), šéfinspektor památkové péče Krušinová Lenka- Archeologie v současných právních předpisech......   -   v národním měřítku od 20/87, v mezinárodním měřítku od maltské konvence   -        ...

10. Přednáška - Řemesla a řemeslníci

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Řemesla a řemeslníci   - jako specifická složka středověkého městského organismu   Středověké městské řemeslo - ve 13.století převažoval ještě polozemědělský charakter městských sídlišť - začíná se vytvářet typ řemeslnického města -   - specializace řemeslné výroby - výrobu ve vrcholném středověku ovlivnil vznik cechovního sytému ve většině městech budovaný již...

9. Přednáška - Archeologické výzkumy měst

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Archeologický výzkum středověkých měst na území České republiky   Archeologické výzkumy: 1)      ve městech královských v Jižních Čechách (České Budějovice, Písek, Tábor) 2)      ve městech poddanských (Sezimovo ústí) 3)      na sídlištích, která se nestačila rozšířit do podoby středověkého města...

8. Přednáška - Kláštery

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
6) Středověké kláštery   - vzrůstající moc šlechty se začala projevovat i v oblasti duchovní - od 30. let 12.století - budování soukromých kostelů - aktivita při velké vlně zakládání klíšterů - řehole premonstrátů a cisterciálů spolu řády rytířskými (johanité, templáři) - během 1.pol. 13.století působení s dalšími řády (němečtí rytíři, křižovníci s červenou hvězdou) a s řády...

7. Přednáška - Středověká města

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
5) Středověká města   Středověká města vznikala v místech osad, u klášterů, u hradů nebo na zeleném drnu (na nově vybraném místě). Spolu se vznikem měst se objevila i nová vrstva společnosti - měšťané. Na území dnešní ČR stavěli města velmi často též němečtí kolonisté. Město se v době rozkvětu v 10.-13.století stejně jako v době krize ve 14.-15.století lišilo od svého okolí, s...

6. Přednáška - Vesnice

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
4) Středověká vesnice   Během průběhu středověku byla běžným jevem kolonizace zalesněných území. Ve středověku žilo v Evropě málo lidí, tudíž vesnice byly od sebe velmi vzdáleny. Vesnice se začaly měnit ve 12.-13.století, kdy začaly nabývat uspořádané podoby, domy byly stavěny podle jistého systému. Jejím středem byla náves, ve dvou protějších stranách kolem návsi stály budovy....

5. Přednáška - Dvorce

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
3) Dvorce = typ sídla spojovaný se společenskými elitami, který se v historii objevuje v době halštatské a vyskytuje se až do vrcholného středověku - dvorec se může vyskytovat jako volně stojící areál, i jako součást hradištního komplexu V rámci raného středověku jsou doklady o dvorcích spojovány se snahami prokázat existenci raně středověkých elit. V širším kontextu se tedy...

4. Přednáška - Tvrze

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
2) Tvrze = opevněné sídlo šlechtice situované zpravidla uprostřed vesnice v zemědělsky využívané krajině Pojem tvrz označuje ve středověku drobné opevněné feudální sídlo budované obvykle v těsné návaznosti na venkovské osídlení a hospodářské zázemí. Od  hradů se tedy liší svojí polohou a velikostí. Stavebníkem byla především nižší šlechta, bohatí měšťané a církevní hodnostáři....

3. Přednáška - hrady

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Typu sídel a sídlišť v období vrcholného středověku   Hrady (panovník, šlechta, církev) Hrádky – tvrze (drobná sídla světské a církevní šlechty) Dvory (hospodářský charakter – sídla drobné šlechty, církevní stavby) Vesnice (hospodářská funkce – zemědělství, forenzní) Města (královská a věnná, poddanská – šlechtická, církevní, komorní) Kláštery   1)...

2. přednáška - kolonizace, trojpolní systém

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kolonizace Termín země označoval od raného středověku jednak půdu a plodnosti, jednak celou oblast státní svrchnosti panovníka. Toto vlastnictví vládce měnilo svou podstatu po celý středověk a bylo postupně omezováno politickými právy stavů. Tím se vytvářely základy středověkého "právního státu", omezené zprvu jen na práva a svobody vrstev, které je byly schopni obhájit. Průběh...

1. Přednáška - definice a periodizace

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Definice a základní periodizace středověku a počátku novověku   - středověk – tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance - chronologicky je středověk obvykle ohraničen pádem Západořímské říše r. 476 a zánikem říše Východořímské r. 1453 – dobytí Cařihradu, nebo...

Bitva u Tours / Poitiers (732)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bitva u Tours / Poitiers (732)     FRANKOVÉ (KAREL MARTEL)  x  Arabská armáda   - též známá jako bitva u Poitiers - jedná se o jednu z nejdůležitějších bitev 8.století - odehrála se v říjnu poblíž Tours A Poitiers - vojsko Franků vedené Karlem Martelem v ní porazilo arabskou armádu - zdroje se rozcházejí v tom, zda šlo o velkou bitvu, která...

Butva u Jarmúku (636)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bitva u Jarmúku (srpen,636)   Byzantské vojsko  x  MUSLIMŠTÍ ARABOVÉ   - podlehlo zde byzantské vojsko muslimským Arabům - vítězství muslimů přispělo k rozmachu islámské expanze do Sýrie, Palestiny a Egypta a znamenalo definitivní konec byzantské vlády v těchto zemích - toto střetnutí mělo dalekosáhlé důsledky, neboť vedlo k Rychlému rozšíření...

Bitva u Wogastisburgu (631)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bitva u Wogastisburgu (631)   SLOVANSKÉ KMENY SÁMOVY ŘÍŠE  x  Franská vojska Dagoberta I.   - proběhla v roce 631 nebo 632 mezi slovanskými kmeny Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta I. u slovanského hradiště jménem Wogastisburg - v této bitvě dosáhlo slovanské vojsko významného vítězství   Odkaz: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006062303...

Bitva u Soissons (486)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bitva u Soissons (486) CHLODVÍK I.  x  Syagrin   - vítězný boj Chlodvíka I. nad Syagriem - po vítězství se město stalo merovejským královským sídlem - po legalizace založení Franské říše Chlodvíka I. císařem Anastasiosem I. přeložil Chlodvík hlavní město do Paříže...

Bitva na Katalaunských polích (451)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bitva na Katalaunských polích (20.červen 451)   Hunové (Attila) + Ostrogóti, Herulové, Skirové, Gepidové  x  ŘÍMANI (FLAVIA AETIA) + VIZIGÓTI, ALANI, FRANKOVÉ - někdy je nazývána také jako bitva u Chalons nebo bitva národů - bylo zde odraženo vojsko krále Attily složené z Hunů a jim podřízených kmenů (Ostrogótů, Herulů, Skirů, Gepidů) spojenými silami Římanů,...

Bitva u Adrianopole (378)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bitva u Adrianopole (9.srpen 378)              Římské vojsko (císař Valnes) x GÓTI (FRITIGERN)   - utkalo se zde římské vojsko pod vedením císaře Valenta s Góty vedenými Fritigernem - střetnutí se odehrálo severně od římského města Adrianopole (nynější Edičně) a skončilo drtivým vítězstvím barbarů, když v boji zahynula většina...

Bitva u Milvijského mostu (312)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bitva u Milvijského mostu (12. října 312)   CONSTANTIN (římský císař) X  Maxentiem (římský císař)   - most přes řeku Tiberu na severu Říma proběhla mezi římskými císaři Constantinem I. a Maxentiem - vítězný Constantinus díky ní ukončil spoluvládcovský systém tetrarchie a stal se jediným císařem Římské říše - podle křesťanské legendy měl Constantinus v předvečer bitvy...

Třetí přednáška - 10.3.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
http://oldmaps.geolab.cz/   Mapy 1.vojenské mapování -  1763-1787 - měřítko:  1:28 800 - polohopis - znázornění terénu - slovní popis - uložení   2. vojenské mapování - 1806-1869 - měřítko: 1:28 800 - polohopis - znázornění terénu   3. vojenské mapování - 1870-1918 - měřítko: 1:25 000 - polohopis - výškopis   http://kontaminace.cenia.cz - dole...

Pátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
MEGALITICKÉ STAVBY   - období eneolitu a doby bronzové, v jižní a severní Evropě - v Evropě více jak 10 000 staveb, jedná se o fenomén západní Evropy, Británie, Skandinávie + ostrov Malta - pohřební monumenty, dále megality, o kterých nevíme, k čemu byli - Skandinávie, Britské ostrovy, Malta (proslavený neolitickými kamennými chrámy, jedna z nejvýznamnějších hádanek období eneolitu) -...

Starý a střední paleolit

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Starý a střední paleolit Přezletice - nedaleko Prahy směr Brandýs nad Labem, nález kostí - pozůstatky vzácného pleistocénního hlodavce Trogontheria /podobný bobru), kamenný nástroj - hrubě opracovaný. Návrší s nalezištěm se nazývá "Zlatý kopec". R. 1968 nalezen nejstarší kosterní pozůstatek člověka na evropském kontinentu a zároveň prvního staropaleolitického člověka na našem území (část...

Vznik a vzestup Kastílie do sloučení s Leonem 1230

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Vznik a vzestup Kastilie do sloučení s královstvím Leon 1230   Původní území na kterém v 9. století vznikla Kastilie se nazývalo Asturie dnes španělsky asturias, bylo osídleno Astury. V 5. století ho ovládaly Svébové a po nich v 6. století Visigoti. V roce 711 se na Pyrenejském poloostrově vylodil Tárik , s kterým začala osmanská expanze na poloostrov....

Letopočty

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
LETOPOČTY - DĚJINY STŘĚDOVĚKU I. (2. - 13. století)   753 př.n.l. – legendární založení Říma, prvním králem Romulus 161 - římská vojska Marca Aurelia vítězí sice nad Markomany, avšak Bohemii se jim získat nepodařilo, pět let poté naopak Markomané svými občanskýmiválkami zasahují do Říma 190 - křesťanství se rozšiřuje po celé Římské říši, která je zmítána občanskými válkami 235-284/5...

Karolinská renesance

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Karolinská renesance   Francká říše byla rozsáhlá, v jednotlivých oblastech se jinak mluvilo a psalo, proto bylo důležité vytvořit nějaký jednotný řád. Dopomoci k tomu měla podpora krále a přítomnost učenců na jeho dvoře. Z toho vyplývá, že proces karolinské renesance započal mnohem dříve než za Karla Velikého, za něho byla dovršena. V tomto období se vzdělanci snažili...

Přednáška 10.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
HISTORIE ZVONAŘSTVÍ  V ČESKÝCH ZEMÍCH Písemné prameny - první písemná zmínka v tzv. první staroslověnské legendě o sv. Václavu (vznikla před polovinou 10.století) – "Ranní dojmy vyjádřil tím, že v dáli slyší zvony." - o používání zvon v křesťanských chrámech v Čechách svědčí zpráva mnicha sázavského (11.století) – "Vyzdobil chrám zvony." -...

Přednáška 3.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kovolijectví (odlévání kovových předmětů) na příkladu ZVONAŘSTVÍ Kybalová, L. - Lunga, R. – Vácha, P .: - Pražské zvony. S úvodní studií o zvonařství, výrobě zvonů a dějinách výtvarné výzdoby. Praha. (úvodní kapitole) Manoušek, I.: Zvonařství. Grada Praha     Historie zvonařství – vynález a funkce zvonů Starověká a antická civilizace - používání ozvučených kovových...

Některá data na středověk

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BYZANTSKÁ ŘÍŠE 312- bitva na Mulvijském mostě: Konstantin X Římanům, zvítězil Konstantin 325- Nikájský koncil, zakázáno ariánství 378- bitva u Hadrianopole: Gótové+Hunové+Alani X Řím, vítězí Gótové..... 636- bitva u Jarmuku: muslimové X Byzanci, vítězí muslimové 1071- bitva u Mantzikeru: Byzanc X Seldžučtí turci, vítězí turci, získávají Malou Asii 1204- Konstantinopol dobyta křižáky(...

Přednáška 20.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VÝROBKY ZE ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ – KOVÁŘSTVÍ, KOVOTEPECTVÍ, KOVOLITECTVÍ Krajíc, R.: O kovářství v Sezimově Ústí   Počátky kovářského zpracování železa - první pokusy lidí zpracovat železo spadají do 3.tisíciletí př. Kr. - nálezy z tohoto období jsou velmi vzácné a pocházejí z oblasti Mezopotámie - v tomto období byl zpracován náhodně nalezený materiál zpravidla...

Přednáška 29.9

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ Agricola, G.: dvanáct knih o hornictví a hutnictví Archeologia Technica (zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami). Sborník Petráň Josef   Radomír Pleiner – vedoucí archeolog v AÚ AV v Praze, zabýval se hutnictvím a kovářstvím pravěku a středověku, aktivně působí Knihy: Základy slovanského železářského hutnictví v českých...

Šestá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Dějiny Byzanc - fotky                                                     Zdroj: Liborův foťák. Tímto děkujeme Liborovi za jeho aktivitu při přednášce!      

Čtvrtá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
HISTORIE ANGLIE V RANÉM STŘEDOVĚKU   Periodizace -         prehistorická Británie: do roku 43 n.l. -         římská Británie: od 43-cca 410 -         anglosaská doba: cca 410-1066 (normanská invaze) -         normanská doba:...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
FRANKÁ ŘÍŠE, MEROVEJSKÁ DYNASTIE   - svědek konce římské Galie – Sidonius Apollinaris (asi 430-480) – senátor, vysoký  úředník, biskup ve městě Arvernum (dnešní Clermont – Francie), pocházel z urozené a bohaté galořímské šlechty, cca 450 se oženil s derou pozdějšího císaře Avita, během politické kariéry sepsal 24 básní, jako biskup  napsal 146 dopisů –...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
4. STOLETÍ N.L.   - Rýn a Dunaj hranice Římské říše   Hlavní protivníci Říma 3.-4.století -         Rýnská hranice – Sasové, Frankové, Burgundi, Alamani, Svébové, Langobardi, Vandalové-Silingové -         Dunajská hranice – Gótové (Vizigóti, Ostrogóti), Sarmati, Alani, Geoidu, Herulové, Vandalové-Hasdingové -        ...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRIMÁRNÍ ZDROJE (NEBOLI PRAMENY) PRO RANÝ STŘEDOVĚK   Literární prameny: Narativní prameny -         historiografie -         hagiografie (legendy – spisy o svatých) -         literatura v národních jazycích (např. chansons de geste) a historická epika (např....

Le Goff, J.: Intelektuálové ve středověku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Jacques Le Goff - Intelektuálové ve středověku   Kniha byla napsána roku 1957 a byla jednou z prvních autorových publikací. Jde o esej zabývající se středověkým školským a univerzitním světem a především vznikem intelektuála jako nového sociálně profesního typu ve 12. a 13. století. České vydání z roku 1999 obsahuje i bohatou bibliografii odborné literatury, rejstřík a krátký...

Duby, G.: Rok tisíc

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Georges Duby - Rok tisíc                     Kniha francouzského historika Georgese Dubyho představuje výjimečné dílo. Autor v ní z velké části nechává promlouvat autory středověkých textů, které pouze doplňuje a komentuje. Kniha si nedává za cíl být úplnou historií období okolo roku tisíc...

Třeštík, D.: Vznik Velké Moravy

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Dušan Třeštík - Vznik Velké Moravy   Písemné zprávy o Slovanech na sever od Dunaje (Morava a Slovensko) počínají rokem 822. Předcházejí jim pouze archeologické prameny z 8. st., a to je charakterizováno hradišti osazenými jízdními bojovníky a někde rozeznatelnou knížecí elitou. Avarské kulturní vzory přijímala slovanská elita selektivně a vždy si je přizpůsobovala. Již v tomto století...

Lutovský, M.: Sámova říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Michal Lutovský - Sámova říše     -         střední Evropa – doznívání stěhování národů – závěr plně ve znamení pohybu slovanských kmenů -         poč. 6. stol. – ze Zakarpatí – neznámá vlna obyvatelstva -         první Slované – nejprve...

Čornej, P.: Lipanská křižovatka

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Petr Čornej - Lipanská křižovatka Použitá literatura: ČORNEJ, P. Lipanská křižovatka. Vydání 1. Praha : Panorama, 1992.                O autorovi             Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (*1951) je přední český historik, medievalista, specializující se na dějiny vrcholného...

nezadaný

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  Vítejte na stránkách Mistra Bucketa   Jakékoli dotazy či připomínky můžete zasílat na email: mistr-bucket@seznam.cz Mistra Bucketa také naleznete na facebooku pod jménem "Mistr Bucket Web".  Upozornění: Nejedná se o odborný blog, spíše o pomůcku pro studium archeologie. Proto se zde mohou vyskytnou chyby především v překlepech aj. Pokud nějakou naleznete, obraťte...

Druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
DRUHÁ PŘEDNÁŠKA - "malá doba ledová" - Q. Záruba: geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. 1948   Schéma terasovitého vývoje Vltavy - Vltava  vytvořila štěrkopískové terasy ze svých nánosů v údolí - terasy tvoří v Pražské plošině úplná terasový systém odpovídající jednotlivým "ledovým dobám" starších čtvrtohor (pleistocén)   Plošné...

1.2. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
SINGER, KLUB K2 Hned první únorový den se konala další "legendárně legendární" akce .       Započala zcela nevinně a odpočinkově v Singeru.  Její pokračování v klubu K2 bylo však hříšné . Jedním panákem za druhým jsme oslavili další úspěšné překonání dějin středověku I. A jestli to takhle půjde dál.. no nazdar       Je skvělé, že...

Kamenné nástroje mohly formovat lidskou ruku

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kamenné nástroje mohly formovat lidskou ruku   Kamenné nástroje (ilustr. foto) Autor: Carol  Clark Britští antropologové podpořili Darwinovu myšlenku, že na formování moderní lidské ruky se podílelo používání kamenných nástrojů. Během minulého století výzkum potvrdil, že na kostech a svalech lidské ruky a zápěstí existují prvky, které souvisí s uchopováním a manipulací s předměty...

Jezero Schwanzerberg

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Jihočeské jezero Schwarzenberg skrývá pozůstatky mezolitického osídlení   Tereza Hronová, Michaela Vydrová  18. 2. 2011 v 20.25   Jihočeské jezero Schwarzenberg prozkoumávají biologové, archeologové a geologové - ilustrační foto. Autor: Martin  Dorazín O existenci mezolitu pochybovali vědci ještě v 50. letech minulého století. Lidé střední doby kamenné po sobě...

8.2. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
BOWLING, K2 A MIŠKY NAROZKY V úterý 8.2. se nám již nečekaně konala další skvěle legendárně legendární akce . Večer započal bowlingem, který všichni zvládli na výbornou a bez zranění . Další pokračování v Singeru a posléze v K2 se táhlo až do ranních hodin .                  

Ondřej Chvojka

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Na každém poli může být něco z pravěku České Budějovice - Ondřej Chvojka je archeologem Jihočeského muzea. V zemi nachází především keramiku, kostry jsou výjimkou   Na horním snímku archeolog Ondřej Chvojka u modelu chýše z doby kamenné v Jihočeském muzeu. Autor: Deník/Andrea Zahradníková Bývá prvním člověkem, který po několika tisíci letech drží v rukou dosud ztracené předměty....

Přednáška 5.1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Dveře - k uzavření domu, hospodářských staveb 1) celodřevěná – točnicové a závěsné 2) dřevěné, pobité na vnější straně plechem 3) celokovové   1) dveře celodřevěné A) Závěsné – princip moderních dveří, jsou nějaké závěsně skoby, na které pomocí pásů se dveře zavěšují B) Točnicové – archeology často dokládán, rozšířený čep na prkně (točnice) – na tom se dveře...

Praha, tunel Blanka (leden 2011)

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Ve stavební jámě tunelu Blanka nalezli archeologové kostru  (leden 2011)   Ve stavební jámě tunelového komplexu Blanka v Patočkově ulici na pražském Hládkově archeologové při výzkumu odkryli 24 hrobů. Mají podle nich souvislost buď s třicetiletou válkou v 17. století, nebo s válkou o habsburské dědictví o století později. Pro stavbu to znamená další zdržení.       "Doposud...

Devátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Glauberg   -opevněné sídliště a knížecí pohřby -v Hessensku (60km od Frankfurtu) -předmětem výzkumu v 19.století kvůli opevněnému areálu -osídlení i z vrcholného středověku (neolit-eneolit-bronzová- halštat- latén- středověk) -opevněná vrcholová plošina i podhradí -v zadní části kamenné základy středověké brány -val pochází minimálně z halštatu -na vrcholku akropole...

Francká říše

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
FRANCKÁ ŘÍŠE   - do 5.století nevytvářeli Frankové integrovanou politickou jednotku / během 5.století získali postavení králové sálských Franků z dynastie předka Merovea (Merocha) = merovvejská dynastie Chlodvík (481-511) - 482 - bitva u Soissons - porazil v Galii správce římské provincie (severní a střední Galie), která přežila pád ZŘŘ, postupně ji pak Frankové získali celou Merovejci (486-751) -...

Ötzi odhalil po 5300 letech znovu svou tvář

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Ötzi odhalil po 5300 letech znovu svou tvář   1. březen 2011 Od objevení ledového muže Ötziho roku 1991 všichni přemýšleli, jak asi mohl vypadat, když žil. Vědci nyní vyšli těmto myšlenkám vstříc a pomocí moderní technologie vytvořili Ötziho model. Model ledového muže Ötziho Pomocí 3D obrázků jeho mumie, speciálních technologií a dvou holandských...

Přednáška 14. 1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Slovanské osídlení – Časně Slovanské není v JČ a ZČ; setkáme se s ním ve Stř Německu – Horní a Dolní Podunají – soutok Náby a Dunaje – hranice osídlení u Řezna -J a Z Čechy – časné osídlení – 2. kolonizační vlna po pádu Sámovy říše – pol. 7. stol. -časní Slované př. Roztoky u Prahy -Nitra -Ostřihom – arcibiskupství pro Uhry -Magdeburg,...

Kolébka lidstva se stěhuje na jih

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Kolébka lidstva se stěhuje na jih   Afrika je kolébkou moderních lidí, v tom panuje ve vědeckém světě shoda. Drtivá většina nálezů nejstarších fosilií předků moderního člověka stejně jako informace, skryté v našem genomu, odkazuje k východu černého kontinentu. Až na několik posledních výjimek. Ty posouvají kolébku druhu Homo sapiens daleko na jih.   Nejnovější genetická studie, která...

Těžba stříbra

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
KUTNÁ HORA O těžbě stříbra K objevení stříbra často docházelo náhodou. Při orání, pod vyvráceným stromem nebo v průrvě skály po úderu blesku. V Kutné Hoře sice věří, že bylo objeveno zázrakem, ale pravděpodobnější je, že místní ložiska už zdaleka vycítili cisterciáčtí mniši, kteří tu v roce 1142 založili klášter. V umění nalézání rudných ložisek se vyznali jako málokdo. Uměli číst z náznaků....

Český stát - fotky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
ČESKÝ STÁT - FOTKY                                                                                          

První a druhá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
1. a 2. NÁBYTEK - na přelomu 14. a 15. století dochází k rychlému rozvoji - přináší s sebou změnu životního stylu a s tím spojenou potřebu lepšího bydlení a ušlechtilejšího nábytku - charakteristickým rysem změny měšťanského interiéru bylo = zkvalitnění nábytku, vznik obytné světnice vybavené kachlovými kamny - "majetek" = ve staré češtině označoval veškerý majetek, nikoli pouze mobiliář...

První přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PRVNÍ PŘEDNÁŠKA Archeologie raně a vrcholně středověké Prahy Kovanda, J.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha 2001.   Geologie a morfologie Prahy, přírodní podmínky Prahy - navážky - neustálý proces změn, pestrá geologická minulost   Geologie, morfologie a hydrogeologie ve službách archeologie -         přírodní prostředí...

Devátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
  ČESKÁ REPUBLIKA   STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ   UNĚTICKÁ KULTURA vzniká na 2 místech: stř. Čechy a jižní Morava vzniká na tradicích zvoncovitých pohárů, vliv karpatské kultury (naděrevské) rozšiřuje se do Polska, j. Slovenska, Německo a několik území ČR v rámci Čech několik skupin: 1. stř. Čechy 2. vých. Čechy...

Osmá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Bohaté halštatské hroby   Soudobá společnost = prohlubování sociální diferenciace                                  = budování sítě výšinných ohrazených sídel nobility                                 ...

Třetí přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
TŘETÍ PŘEDNÁŠKA Pražský sborník historický - od raného středověku až po novověk Staletá Praha - vydává NPÚ, 2x ročně www.ahmp.cz - stránky archivu hl. města Prahy Jaroslav Jásek - pán přes vodu   Periodizace Josef Ladislav Píč - konec 19. století, použil termín "doba hradištní" a "hradištní keramika" Josef Schránil - 20.léta 20.století, použil dělení na dobu...

Přednáška 10. 12.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
-872-874 – tlak VŘŘ na VM, boje mezi Svatoplukem a Karlomanem -Franská říše přijímá Svatoplukovu iniciativu – 874 uzavřen mír ve Furgheimu mezi Svatoplukem, Ludvíkem Němcem, Karlomanem a jeho synem Ludvíkem III. -Po smrti Ludvíka Němce nastupuje Karloman -pod patronací papeže se VM stává samostatnou v rámci univerza – papežská bula – VM zařazena mezi boží království -80....

Poklady doby bronzové

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
VERNISÁŽ VÝSTAVY "POKLADY DOBY BRONZOVÉ" v Jihočeském muzeu Nejnovější archeologické nálezy z Jižních Čech byly viděny na výstavě "Poklady doby bronzové" v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Na komentovaných prohlídkých provázel archeolog Ondřej Chvojka. Právě on ještě s dalšími nadšenci našel vystavené předměty. Ondřej Chvojka a jeho kolegové nalezli v jižních Čechách...

Ledový muž Ötzi

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Ledový muž Ötzi dostal k výročí unikátní výstavu vloženo: 1. 3. 2011 08:05, autor: ČT24 Ledový muž Bolzano - V archeologickém muzeu v italském Bolzanu se dnes otevírá unikátní výstava ke dvacátému výročí nalezení mumie prehistorického alpského lovce. Odborníci i laici tím dostávají jedinečnou možnost seznámit se s ledovým mužem Ötzim, a to přes přísná omezení v přístupu k ostatkům. Výstava...

Přednáška 7.1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
-Mikulčice, -Uhersko-Břeclav - 2 -Uherské hradiště – z centra 5 zděných kostelů + související stavby                              - výzkum 1949 V. Hrubý v poloze Na Valách – v. 12m, š. 7 m                                                               ...

Druhá přednáška - 3.3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
2. ARCHEOLOGICKÉ DATABÁZE A SYSTÉMY Archeologická databáze Čech (ADČ) - databáze spravována URÚ (přes 75.000 záznamů), k její obsluze je určena aplikace ARCHIV (od r. 1992) - hlavní jednotkou je tzv. AKCE (archeologický výzkum či průzkum, nález nebo jiné zjištění, které má vlastní prostorové vymezení, nálezové okolnosti, autor a doba výzkumu). Ta se dále člení na KOMPONENTY (prostorově související...

První přednáška - 24.2. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
1. POJMY, HISTORIE A LEGISLATIVA STRÁNKY TERÉNNÍHO VÝZKUMU Pojmy Vykopávky – práce v terénu Výzkum – terénní výzkum Záchranný výzkum – dominantní část terénních výzkumů, souvisí s lokalitami, které jsou nějak ohroženy, dochází k likvidaci archeologických pramenů Naleziště – místo "kde se něco našlo", překlad německého "Fundort" x opakem...

19.1.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
PIVEČKO, K2 A máme zde další konanou "legenádně legendární" akci, která proběhla 19.1. Akce započala tradičním srazem vpravo od kašny, kde na účastníky čekal úkol v podobě honby za pokladem (spíše hospodou) tajemnými budějovickými uličkami .       Po posezení v hospodě jsem se vydali do klubu K2 to opět pekelně rozjet na parketu, který ještě teď žhne po našem...

Přednáška 12. 11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Dušan Třeštík – Mýty kmene Čechů                        - Počátky Velké Moravy Profantová – Počátky raného středověku v Čechách P. Sommer – Začátky křesťanství v Čechách Jan Mařík – Libická sídelní aglomerace Plsčinsky ?– Vyšehrad, rezidence českých...

ARCHEOLOGOVÉ

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Přehled archeologů   Krajíc, R.: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města III. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa 1-2 (2003) -         táborské muzeum   Radomír Pleiner – činný archeolog v AÚ AV v Praze, zabývá se hutnictvím a kovářstvím pravěku a středověku   knihy: Základy...

Povinná literatura

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Povinná literatura Archeologie na pomezí (eds. Chvojka, O. – Krajíc, R.). Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4. České Budějovice 2007. Archeologie pravěkých Čech 1-8 (eds. Jiráň, L. – Venclová, N.). Praha 2007-2008. Beranová, M. – Lutovský, M. 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6. – 12. století. Praha. Bioarcheologie v České republice (eds....

Přednáška 26.11.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Roztoky -Nálezový fond – relativně primitivní materiál, je ho málo. Drtivá většina keramika. -dřevěná šablona na formování okraje – připomíná dotáčený okraj -keramika lepená z válečků – hlazená -nehtové vrypy záležitost modelace – ne dekor! -odřezávání dna – keramika se formovala na dřevěné podložce -občas otisk textilií -použití ostřiva -ostření pískem...

Přednáška 6.10.

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
6.10. - STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ DOLOVÁNÍ DRAHÝCH KOVŮ V JIŽNÍCH ČECHÁCH -         Českokrumlovský Revír -         Vožický a Ratibořskohorský revír -         Písecko a Pootaví -         Rudolfov -        ...

Třetí přednáška - 10.3. 2011

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
3. MAPY - mapy obsahují na malé ploše velké množství informací - mapy jsou zmenšeným a zevšeobecnělým zobrazením povrchu Země, promítnutým podle určitých matematických zákonů do roviny a vyjadřujícím pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů - topografické mapy - poskytují obraz zemského povrchu s jeho nerovnostmi (výškopis, zobrazený obvykle vrstevnicemi) a objekty (polohopis,...

Gojda, John: Družicová archeologie v průzkumu Čech

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Družicová archeologie v průzkumu Čech Martin Gojda, Jan John     Nedestruktivní metoda odhaluje a chrání kulturní dědictví Publikováno: Vesmír 90, 34, 2011/1 Obor: Archeologie Rubrika: Hlavní články Při archeologickém studiu pravěké a historické minulosti člověka se z mnoha důvodů – zejména etických, teoreticko-metodologických a technických – využívají...

V pravěké kuchyni našli 12 tisíc let staré ostatky

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
V pravěké kuchyni našli 12 tisíc let staré ostatky dítětě     V ohništi pravěkého obydlí na Aljašce nalezli američtí archeologové částečně spálené pozůstatky tříletého dítěte 11 500 let staré. Místo nálezu není podle nich svědectvím kanibalismu, nýbrž projevem úcty k dítěti. Záhy po jeho smrti bylo totiž obydlí opuštěno. Aljašská krajina skrývala zajímavý archeologický...

Žena z německého močálu: svědek drsné doby železné

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Žena z německého močálu: svědek drsné doby železné Josef Querelle (24. 01. 2011) Německým vědcům se nedávno podařilo vytvořit rekonstrukci tváře ženy, která utonula v močálu v Dolním Sasku v době, kdy byl Řím ještě vesnicí lokálního významu. Dívka trpěla řadou zdravotních problémů a její tělo neslo také řadu známek těžké fyzické práce. Smrt pro ní tedy byla prakticky vysvobozením. Když bylo...

Desátá přednáška

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
Památky římské armády   Limes Romanus - v širším smyslu znamená pevninskou hranici Římské říše, v užším smyslu systém opevnění a celní hranici tam, kde nebyla určena řekami. Podél limitu probíhala cesta a na vhodných místech byly vojenské tábory (castra), kde se také odehrával obchod s barbary. Od R: 1987 je součástí Světového dědictví UNESCO   Limit Rétský – kamenná zeď doplněné...

První Evropané žili bez ohně

† 16. 08. 2019 | kód autora: kwQ
První Evropané žili bez ohně     Nejméně 400 000 let. Tak dlouhou dobu zřejmě strávili neandrtálci a jejich předkové v mrazivé Evropě bez možnosti ohřát se u ohně. Mezi klíčové technologické inovace lidské evoluce patří vynález kamenných nástrojů a užívání ohně. Experti se shodují na tom, že výroba kamenných nástrojů začala asi před 2,5 miliony lety, ale o době ovládnutí ohně se...
Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.