Časopis IANSA

24. 04. 2011 | † 16. 08. 2019 | kód autora: luQ

ČASOPIS IANSA - INTERDISCIPLINARIA ARCHAEOLOGICA - NATURAL SCIENCES IN ARCHAEOLOGY

 

Nově czniklý časopis IANSA, který vydává Archeologické centrum Olomouc ve spolupráci s Univerzitou PAlackého Olomouc, Jihočeskou univerzito v Českých Budějovicích a Národním památkovým ústavem.

Časopis, který bude mít tradiční tištěnou, ale i moderní webovou formu, reprezentovanou právě spuštěnou stránkou s prvním dvojčíslím časopisu na adresewww.iansa.eu, je zaměřena na oblast průniku přírodovědných a dalších disciplín s archeologií s důrazem na bioarcheologii (archeobotanika, archeozoologie, archeogenetika a antropologie), geoarchelogii a archeometriku, včetně aplikace dalších moderních metod v archeologii.

V časopise budou prezentovány studie, které přírodovědnými nebo jinými metodami řeší archeologické otázky. Svůj prostor zde naleznou také příbuzní historické obory, předevšm ty, které spolupracují s jinými zejména přírodovědnými vědam nebo samostatnou archeologí.

Jedná se o ryze vědecké periodikum a jediným publikačním jazykem je angličtina. Ambicí časopisu je prosadit se jako kvalitní odborné periodikum a v dohlední době zařdat o přidělení ipaktu.

Časopis bude vycházet dvakrát ročně.

 

Internetové stránky - www.iansa.eu/idex.html


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.